Forskning
Samarbejde

Økonomi

Trine: Fantastisk socialt miljø!

Trine: Fantastisk socialt miljø!

Hvorfor læser du økonomi?

Jeg har altid godt kunnet lide matematik og økonomi, og derfor virkede Økonomistudiet som et godt valg især pga. de gode fremtidsmuligheder.

Hvorfor valgte du Aalborg Universitet?

Jeg valgte Aalborg Universitet, fordi det lå tæt på, men mest af alt pga. byen, idet Aalborg er en rigtig dejlig by, som endda virker endnu mere fantastisk, efter jeg er kommet til at bo i den.

Hvad er det bedste ved at læse Økonomi i Aalborg?

Vi er et forholdsvis lille studie, hvor der er gode muligheder for at lære sin egen årgang rigtig godt at kende, men også på tværs af årgangene. Derved er der rig mulighed for at lære af hinandens erfaringer.

Hvad er det næstbedste ved at læse økonomi i Aalborg?

De forholdsvis små årgange gør også, at det er nemmere at stille spørgsmål til undervisningen og derved forstå pensum bedre.

Hvad betyder det, at I arbejder med Problem Baseret Læring på dit studie?

PBL-modellen er med til at få vendt den teoretiske viden fra undervisningen på en bedre måde, så det er nemmere at forstå pensum og få det ind på rygraden. Derudover giver PBL muligheden for at vælge at arbejde med et spændende emne af egen interesse og fordybe sig i dette, hvilket er en fantastisk mulighed for også at lave sin egen profil af uddannelsen allerede på bachelordelen.

Hvad vil du lave efter studiet? Hvilke planer har du?

Arbejde med økonomiske analyser. Om det bliver offentligt eller privat, vil tiden vise.

Hvilken faglighed giver studiet dig?

Gode samarbejdsevner gennem projektarbejdet via PBL. Herigennem også evnen til at formidle et emne problembaseret skriftligt såvel som mundtligt.

Hvad giver studiet dig som menneske?/Hvordan udvikler studiet dig som menneske?

Mine samarbejdsevner forberedes. Jeg får prøvet mine evner af på en god måde.

Hvorfor vil du anbefale andre at læse økonomi på AAU?

Fordi Økonomi på AAU giver rigtig gode muligheder for at arbejde med økonomi ud fra den vinkel, som findes interessant gennem PBL-modellen. Herudover er der et fantastisk socialt miljø, som gør det til et rigtig dejligt studie at færdes på i det daglige.

- marts 2020