Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Nanoteknologi, Bachelor

Nanoteknologi

Nanoteknologi

Ved at opbygge materialer atom for atom eller molekyle for molekyle kan man opnå en enestående kontrol over materialernes egenskaber. Man kan konstruere unikke materialer med nye og uventede egenskaber til anvendelse inden for kommunikation, datalagring, katalyse, biosensorer eller medicin for blot at nævne nogle få områder. Bacheloruddannelsen i Nanoteknologi introducerer dig til en verden, hvor fremtidens muligheder er store og grænser sig til science-fiction. At arbejde med nanoteknologi er at arbejde med materialer på en helt ny måde, der åbner for spændende og banebrydende projekter.

Mød Isaac og Sigmund fra Nanoteknologi

Isaac og Sigmund har kortlagt, hvordan molekyler kan samle sig selv under bestemte betingelser. Det gør det muligt at udvikle miljøvenlig kemi.

ZOOM IND PÅ FREMTIDEN

Nanoteknologi er en 3-årig bacheloruddannelse, der læses i Aalborg. I løbet af uddannelsen lærer du at designe, fremstille og kontrollere materialer, komponenter og maskiner med dimensioner på nanoskala, dvs. fra 0,1 til 100 nanometer. Naturen benytter allerede nanoteknologi i næsten alle biologiske processer; tænk bare på DNA. Her har naturen lavet verdens mest kompakte datalagringssystem ved at sammensætte molekyler på nanoskala.

Uddannelsen byder på mange udfordringer og er meget tværfaglig. På uddannelsen vil du bl.a. komme til at arbejde inden for fagområderne fysik, kemi, biokemi og -teknologi, matematik og en række ingeniørdiscipliner.

Uddannelsen giver mulighed for tæt samarbejde med til erhvervslivet gennem projektarbejdet, hvor du i samarbejde med din projektgruppe finder løsninger på aktuelle udfordringer eller forskningsspørgsmål inden for nanoteknologi. Alle dine projekter tager udgangspunkt i problemstillinger fra det virkelige liv og er tilrettelagt sådan, at du hele tiden udfordres til at tænke i nye innovative løsningsmetoder.
 

NANOTEKNOLOGI ER FOR DIG, SOM VIL FLYTTE GRÆNSERNE MELLEM VIDENSKAB OG SCIENCE-FICTION


Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

"SOM STUDERENDE PÅ NANOTEKNOLOGI OMGÅS MAN MED SPÆNDENDE FORSKNING. AALBORGMODELLEN, HVOR MAN FÅR LOV TIL AT KØRE SINE EGNE PROJEKTER, ER PERFEKT TIL NANOTEKNOLOGI-UDDANNELSEN"


ISAAC APPELQUIST LØGE, STUDERENDE

 

læs mere om fagligt indhold på nanoteknologi


Mød studerende fra uddannelsen

”JEG SYNES, DET ER SPÆNDENDE AT FINDE UD AF, HVAD VERDEN ER LAVET AF HELT FRA BUNDEN”

Anita Friis Sommer, studerende


Se brochure om uddannelserne inden for fysik og nanoteknologi (PDF)


testimonials

”AALBORG BY OG DENS STUDIEMILJØ BYDER PÅ MANGE SPÆNDENDE MULIGHEDER VED SIDEN AF STUDIET, OG JEG SYNES GENERELT, STUDIELIVET ER FEDT”

Line Guldbrand, studerende


ER DIT MATEMATIKNIVEAU TILSTRÆKKELIGT?

 

Læs om kravene til dit matematikniveau og behovet for at genopfriske matematikken inden studiestart: Optagelse og adgangskrav.


SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter.

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.

STUDIEBYEN AALBORG

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20% af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den alligevel en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer. Læs mere om at leve som studerende i Aalborg.

Studerende fra Nanoteknologi vinder Case Competition 2016

Idékonkurrencen Case Competition 2016 blev vundet af en gruppe studerende fra Nanoteknologi. COWI leverede casen til Case Competition 2016, og opgaven lød på, i løbet af 24 timer, at finde en løsning på, hvad der skal ske med Sygehus Nord i Aalborg, når det nye supersygehus står færdigt i 2020. Gruppen fra Nanoteknologi vandt med et forslag om en science park med selvlysende stier og kunst, et stort hydroponisk dyrkningscenter og en kæmpe bioreaktor, som fjerner CO2 og NOx fra luften. Gruppen blev især belønnet for deres innovative tilgang.

Læs mere om gruppens vinderprojekt og om Case Competition 2016 på COWIs hjemmeside
 

søg optagelse på nanoteknologi

En af de bedste ingeniøruddannelser i verden

Tager du en ingeniøruddannelse på Aalborg Universitet, kommer du til at gå på en af de bedste af slagsen. Vores ingeniøruddannelser blev i 2018 kåret som de fjerdebedste i verden af 178 eksperter adspurgt af Massachusetts Institute of Technology (MIT). I samme omgang blev AAU udnævnt som det bedste ingeniøruniversitet i Europa for anden gang på et halvt år.

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

  • Nanostrukturens opbygning og egenskaber
  • Nanofabrikationsmetoder
  • Nanoteknologiske målemetoder

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Mød AAU
Aalborg Universitet afholder løbende arrangementer for studiesøgende, hvor du kan opleve livet på AAU på nærmeste hold.

Mød AALBORG UNIVERSITET