AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Nanoteknologi

Job & karriere

Job & karriere

”NÅR JEG ER FÆRDIGUDDANNET, SER JEG FREM TIL AT FÅ ET ARBEJDE, HVOR JEG KAN VÆRE MED TIL AT FORBEDRE NOGLE AF DE OMRÅDER, SOM GIVER MENNESKER PROBLEMER I DAG”

Anita Friis Sommer, studerende

Bacheloruddannelsen i Nanoteknologi er især tilrettelagt for dig, som ønsker at fortsætte på en 2-årig kandidatuddannelse som civilingeniør (cand.polyt.).

Med bacheloruddannelsen i Nanoteknologi har du en grundlæggende viden om fagområdet, men dine kompetencer og jobmuligheder forbedres markant med en efterfølgende kandidatuddannelse og titlen som civilingeniør.

kandidatmuligheder


Som færdiguddannet civilingeniør inden for nanoteknologi (cand.polyt. i Nanobiotechnology eller cand.polyt. i Nanomaterials and Nanophysics) har du mange jobmuligheder – typisk inden for udvikling og forskning. Mange højteknologiske virksomheder gør brug af nanoteknologi for at udvikle deres produkter. Der er derfor stort behov for nanoteknologiske civilingeniører i både danske og udenlandske videnstunge industrier.
 

INGENIØRER FRA AAU ER SPECIELT GODE TIL SAMARBEJDE, OG GENNEM STUDIEFORMEN MED GRUPPEARBEJDE HAR DE EN GOD FORSTÅELSE FOR AT LEDE OG FORDELE ARBEJDE


Med en bachelor- og kandidatuddannelse inden for nanoteknologi kan du arbejde med fx:

 • Farmaceutiske virksomheder, hvor du fx kan udvikle komponenter og nye materialer til brug i medicin, proteser, bandager osv.
 • Medicoteknologi, hvor du fx kan udvikle nye og bedre diagnose teknologier 
 • Proteinindustrien, hvor du blandt andet kan arbejde med forbedring af enzymer og proteiner til brug i vaskemidler, behandlinger, diagnosticering og ernæring
 • Fødevareindustrien, hvor du blandt andet kan arbejde med analyse og kvalitetskontrol, forbedring af udløbsdato eller ernæringsprofil
 • Karakterisering, modellering og visualisering af nanostrukturer, molekyler og atomer
 • Farmaceutiske virksomheder, der udvikler komponenter og nye materialer til brug i bl.a. bandager, proteser eller utensilier
 • Kommunikationssektoren, hvor du blandt andet kan arbejde med udvikling af mikrokomponenter, apparatur, metoder eller nye materialer til optisk og elektrisk kommunikation eller datalagring
 • Energisektoren, hvor du blandt andet kan arbejde med udvikling og forbedring af brændstoffer, materialer og systemer til brug i solceller eller energilagring, eller design af mikroelektriske kredsløb
 • Miljøsektoren, hvor du fx kan arbejde med udvikling og forbedring af solceller eller udvikling af måleudstyr
 • Laserindustrien, hvor du blandt andet kan arbejde med udvikling af integrerede laser systemer til laboratorie måleudstyr eller fjernsyn
 • Konsulentbranchen, hvor din tværfaglighed og din erfaring med problemløsning er værdsat
 • Finansindustrien, hvor du kan udvikle algoritmer der hjælper med analysering af finansmarkedet
 • Nanoteknologi, hvor du blandt andet kan arbejde med visualisering af elektronskyer og enkelte atomer eller syntese og anvendelse af kvantekrystaller til brug i fjernsyn
 • Software- og hardwareindustrien, hvor du blandt andet kan arbejde med udvikling af mikroelektriske kredsløb, datalagring, mikrochip teknologi, transistorer osv.

Med en bachelor- og kandidatuddannelse inden for nanoteknologi kan du arbejde hos fx:

 • Novo Nordisk
 • Novozymes
 • DuPont
 • Arla
 • Oticon
 • Coloplast
 • Grundfoss
 • Foss
 • COWI
 • Haldor Topsoe
 • Vestas
 • Polyteknik
 • Farmaceutiske virksomheder
 • Kommunikationssektoren
 • Energisektoren
 • Softwareindustrien
 • Konsulentfirmaer
 • Finansindustrien
 • Bioteknologiske virksomheder
 • Producenter af laboratorieudstyr
 • Gymnasier
 • Universiteter


Tidligere studerende på nanoteknologi er i dag ansat i forskellige stillinger:

 • Konsulent i Nanoproduktion og Mikroanalyse
 • Electrical specialist hos Vestas
 • Projektleder hos Polyteknik med speciale i physical vapour deposition techniques
 • Solar inventor med speciale i sikkerhed omkring små integrerede kredsløb
 • Procesingeniør hos Novosymes, som beskæftiger sig med industrielle mikrobielle eller enzymatiske løsninger
 • Application specialist hos DuPont Nutrition and Health
 • Research scientist hos Arla, som indebærer optimering af analysemetoder og udvikling af passende metoder til undersøgelser af produkt funktionalitet
 • Procesansvarlig kemiker hos Novo Nordisk, med ansvar på produktionen af insulin
 • Procesudvikler hos UCB, som beskæftiger sig med behandling og diagnosticering af nerve- og immunrelaterede sygdomme

NANO-ROBOTTTER KAN VÆRE SVARET PÅ FREMTIDENS SUPER-MEDICIN

Med de nye muligheder for at designe materialer på det atomare og molekylære niveau er der også mulighed for job inden for forskning. Som civilingeniør med en kandidatuddannelse inden for nanoteknologi har du også mulighed for at fortsætte på universitetet som ph.d.- studerende.
 

læs om optagelse og adgangskrav

Karrierevejledning på AAU

AAU Karriere giver sparring på din karriere. Mens du studerer på AAU, kan du deltage i karriere- og jobrelaterede arrangementer og booke karrierevejledningssamtaler til en snak om fx:

 • Ansøgning og cv
 • Praktik- og studiejobsøgning
 • Kompetencer – både de faglige og de mere personlige
 • Gode værktøjer til at finde rundt i dine karrieretanker
 • At få hul på jobsøgningen, inden du bliver færdiguddannet

 

LÆS MERE OM AAU Karriere her