Forskning
Samarbejde

Nanoteknologi, Bachelor

Nanoteknologi

Nanoteknologi

Bacheloruddannelsen i Nanoteknologi er for dig, som gerne vil flytte grænserne mellem videnskab og science-fiction.

Bacheloruddannelsen i Nanoteknologi introducerer dig til en verden, hvor fremtidens muligheder er store og grænser sig til science-fiction. At arbejde med nanoteknologi er at arbejde med materialer på en helt ny måde, der åbner for spændende og banebrydende projekter.

Ved at opbygge materialer atom for atom eller molekyle for molekyle kan man opnå en enestående kontrol over materialernes egenskaber. Man kan konstruere unikke materialer med nye og uventede egenskaber til anvendelse inden for kommunikation, datalagring, katalyse, biosensorer eller medicin for blot at nævne nogle få områder.
 

Mød Isaac og Sigmund fra Nanoteknologi

Isaac og Sigmund har kortlagt, hvordan molekyler kan samle sig selv under bestemte betingelser. Det gør det muligt at udvikle miljøvenlig kemi. 


ZOOM IND PÅ FREMTIDEN

Nanoteknologi er en 3-årig bacheloruddannelse, der læses i Aalborg. I løbet af uddannelsen lærer du at designe, fremstille og kontrollere materialer, komponenter og maskiner med dimensioner på nanoskala, dvs. fra 0,1 til 100 nanometer. Naturen benytter allerede nanoteknologi i næsten alle biologiske processer; tænk bare på DNA. Her har naturen lavet verdens mest kompakte datalagringssystem ved at sammensætte molekyler på nanoskala.

Uddannelsen byder på mange udfordringer og er meget tværfaglig. På uddannelsen vil du bl.a. komme til at arbejde inden for fagområderne fysik, kemi, biokemi og -teknologi, matematik og en række ingeniørdiscipliner.

Uddannelsen giver mulighed for tæt samarbejde med til erhvervslivet gennem projektarbejdet, hvor du i samarbejde med din projektgruppe finder løsninger på aktuelle udfordringer eller forskningsspørgsmål inden for nanoteknologi. Alle dine projekter tager udgangspunkt i problemstillinger fra det virkelige liv og er tilrettelagt sådan, at du hele tiden udfordres til at tænke i nye innovative løsningsmetoder.
 

Uddannelsens form

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, og at du skal møde frem stort set dagligt og tilbringe det meste af dagen på universitetet.

SOM STUDERENDE PÅ NANOTEKNOLOGI OMGÅS MAN MED SPÆNDENDE FORSKNING. AALBORGMODELLEN, HVOR MAN FÅR LOV TIL AT KØRE SINE EGNE PROJEKTER, ER PERFEKT TIL NANOTEKNOLOGI-UDDANNELSEN


ISAAC APPELQUIST LØGE, STUDERENDE


Mød studerende fra uddannelsen


JEG SYNES, DET ER SPÆNDENDE AT FINDE UD AF, HVAD VERDEN ER LAVET AF HELT FRA BUNDEN

Anita Friis Sommer, studerende

 

En af de bedste ingeniøruddannelser i verden
 

        

 

Matchtjekker: Er du klar til Nanoteknologi-studiet?

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

  • Nanostrukturens opbygning og egenskaber
  • Nanofabrikationsmetoder
  • Nanoteknologiske målemetoder

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for

Mød AAU
Se hvor du kan møde AAU og lære mere om bacheloruddannelserne på AAU.

Mød AAU