Forskning
Samarbejde

Musikterapi

Praktik

Det er vigtigt, at du som en del af din uddannelse får et indgående kendskab til musikterapi i praksis med forskellige klientgrupper. Derfor skal du i praktik på 2. og 6. semester på bacheloruddannelsen, og igen i praktik på 9. semester på kandidatuddannelsen. Gennem praktikforløbene får du et tidligt et førstehåndskendskab til musikterapi, ligesom du får suppleret din viden og afprøvet dine færdigheder i praksis. 

2. semester: Observation

På 2. semester skal du i observationspraktik på en institution i 4 uger. Praktikken foregår hos en uddannet musikterapeut, som du følger i alle faglige funktioner, dvs. i selve musikterapien, til møder med kolleger, til samtaler med pårørende og lignende. Formålet med observationspraktikken er at du tidligt i uddannelsesforløbet får et indblik i musikterapeutisk praksis, så du kan målrette dine studier i forhold til din musikalske, terapeutiske og teoretiske viden og færdigheder.
Observationspraktikken foregår som regel i Danmark, men kan også foregå i udlandet efter aftale med uddannelsens Praktikkoordinator.

6. semester: Aktiv udøvelse

På 6. semester skal du i praktik i 12 uger, først i 2 uger som observatør, og derefter hver mandag i 10 uger som aktiv musikterapeut. Resten af ugens dage har du normal undervisning på musikterapiuddannelsen. Praktikken foregår med supervision fra uddannelsen og sker i samarbejde med en terapeut/behandler fra den pågældende institution. Dit bachelorprojekt på 6. semester kan tage udgangspunkt i et klientforløb fra praktikken, således at dine kliniske erfaringer integreres med teoretisk viden.

9. semester

På kandidatuddannelsen (9. semester) er der en 16 ugers heltidspraktik, hvor du prøver kræfter med længerevarende klientforløb under supervision fra uddannelsen. Denne praktik kan bane vejen for en senere ansættelse i Danmark, eller den kan lægges i udlandet – se Studieguidens beskrivelse af kandidatuddannelsen i musikterapi. Læs mere under kandidatuddannelsen i Musikterapi.

Vil du på udlandsophold?

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.
 

Læs mere om udlandsophold