Forskning
Samarbejde

Musikterapi

Fagligt indhold

 

Det overordnede mål med musikterapiuddannelsen er, at du udvikler kompetencer som sikrer, at du kan varetage de opgaver, du møder i arbejdet som musikterapeut. Derfor har uddannelsen tre parallelle fagspor; det musikalske, det terapeutiske og det teoretiske spor.

På bacheloruddannelsen, dvs. de tre første år af musikterapiuddannelsen, får du de grundlæggende færdigheder på plads, mens du på kandidatuddannelsen bliver kvalificeret som klinisk musikterapeut med behandlingsansvar.

1. Musikalske færdigheder

Musikalske færdigheder

Det musikalske færdighedsspor på bacheloruddannelsen består dels af undervisning i improvisatorisk anvendelse af dit hovedinstrument og din stemme, dels af sammenspil og akkompagnementsspil samt almene færdigheder i musikteori og hørelære. Optagelsesprøven sikrer, at du som udgangspunkt behersker dit hovedinstrument på et vist teknisk-musikalsk niveau. På uddannelsen bygges der videre på din kunnen, så du bliver i stand til at bruge hovedinstrumentet i musikterapeutisk arbejde. På bacheloruddannelsens 5. og 6. semester undervises du i anvendelsen af dit hovedinstrument i forhold til forskellige klientgrupper, som optakt til din første aktive praktik på 6. semester.

2.Terapeutiske færdigheder

Terapeutiske færdigheder

Det læreterapeutiske spor har til formål at udvikle dine terapeutiske færdigheder. Du kommer til at indgå i henholdsvis gruppeterapi (bacheloruddannelsen) og individuel læreterapi (kandidatuddannelsen), og du får nogle metodikkurser, hvor din terapeutrolle udvikles gennem terapeutisk praksis med medstuderende.

Som led i uddannelsen skal du i praktik tre gange: på 2. og 6. semester (bacheloruddannelsen) og på 9. semester (kandidatuddannelsen). Her får du suppleret din viden og afprøvet dine færdigheder i praksis, ligesom du i efterfølgende projektarbejde og rapporter skal reflektere over dine terapeutiske erfaringer. Sammen med de musikalske færdigheder sikrer træningen af dine terapeutiske færdigheder, at du får en række professionelle kompetencer til arbejdet som musikterapeut.

3. Teoretiske færdigheder

Teoretiske færdigheder

Den teoretiske del af studiet består af en kombination af teorikurser og selvstændigt projektarbejde. Hvert semester har en gennemgående temaramme som fx musikpsykologi, observationsmetoder, almen udviklingspsykologi, samt musikterapiteori og -forskning inden for forskellige kliniske områder.

Uddannelsen bygger på den problembaserede læringsmodel, hvis mål kort fortalt er, at du gennem alle aktiviteter lærer at afsøge og formulere relevante videnskabelige og terapeutiske problemstillinger samt at formidle dem såvel mundtligt som skriftligt.

Målet er at sikre dig en række akademiske kompetencer, så du kan beskrive og formulere teoretiske og kliniske problemstillinger ud fra en videnskabelig synsvinkel.

Bachelorprojekt

Bacheloruddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt samt en række prøver, hvorefter du får titlen Bachelor i Musikterapi. Bacheloruddannelsen giver adgang til Kandidatuddannelsen i Musikterapi.

Indhold og opbygning

studieordningen for bacheloruddannelsen i Musikterapi kan du læse mere om uddannelsens opbygning og indhold.

Hvis du gerne vil vide mere om de enkelte fag, kan du læse om kursusindhold og litteratur i musikterapis fagbeskrivelser. 

Unikt undervisningsmiljø

På musikterapiuddannelsen er der et unikt undervisnings- og forskningsmiljø, idet alle faste undervisere både har en musikterapeutisk uddannelse og en ph.d. grad inden for hvert sit kliniske område. Desuden holder de meget af at undervise! Det betyder, at du som studerende møder nogle undervisere, der brænder for faget, og kan redegøre for såvel det såvel teoretisk som i praksis.

Musikterapiuddannelsen har et stærkt studiemiljø, med gode øvefaciliteter – også efter undervisningstid. Da mange studerende må flytte til Aalborg for at læse musikterapi, vil du nemt finde medstuderende, der er interesserede i at dele Aalborgs kulturliv med dig.

 

studerende fortæller

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde