Forskning
Samarbejde

Musikterapi

Adgangskrav

Adgang til bacheloruddannelsen forudsætter opfyldelse af følgende krav eller dokumentation af tilsvarende kvalifikationer:

 • Bestået adgangsgivende eksamen
 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)
 • Bestået adgangsprøve

BEMÆRK! Fra optaget 2023 vil der være krav om bestået adgangsgivende eksamen med en kvotient på minimum 4,0.

Adgangsprøver 2021

Adgangsprøverne afholdes d. 17. 18. 19. og 20. maj for ansøgere, der har søgt om optagelse i kvote 2. Der tages forbehold for ændringer af datoer.
For ansøgere, der har søgt om optagelse i kvote 1, afholdes adgangsprøven d. 16. og 17. august. Der tages forbehold for ændringer af datoer.

Læs om adgangsprøven i Musikterapi.

Bemærk, at det er en forudsætning for at gå til adgangsprøve, at du har indsendt en motiveret ansøgning sammen med din ansøgning om optagelse.

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning til bacheloruddannelsen i Musikterapi. Det vil sige, at det ikke er alle ansøgere, der søger rettidigt og som opfylder adgangskravene, som er sikret en studieplads.

Du kan søge om optagelse i kvote 1 eller kvote 2.

Antal studiepladser

I 2021 udbød AAU 26 studiepladser på bacheloruddannelsen i Musikterapi. Alle ansøgere, der opfyldte adgangskravene til uddannelsen, blev optaget.

KVOTE 1

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere, end der er studiepladser til, udvælges ansøgerne i kvote 1 efter karaktergennemsnit i den adgangsgivende eksamen. Har du en gymnasial eksamen, vil din ansøgning blive vurderet i både kvote 1 og kvote 2, hvis du søger optagelse inden den 15. marts.

KVOTE 2

I kvote 2, som udgør 20 % af studiepladserne, udvælges ansøgere ud fra en konkret helhedsvurdering, hvor der lægges vægt på et karaktergennemsnit i adgangskravsfagene og på andre særligt relevante aktiviteter udover den adgangsgivende eksamen.Særligt relevante aktiviteter er relevant uddannelse og/eller relevant erhvervsarbejde på fuld tid, frivilligt arbejde eller højskoleophold. Der må i den konkrete vurdering lægges vægt på maks. 12 måneders særligt relevante aktiviteter.

De særligt relevante aktiviteter skal være gennemført og dokumenteret i form af bilag senest ved ansøgningsfristens udløb den 15. marts, for at de kan indgå i den konkrete kvote 2-vurdering. Et CV alene betragtes ikke som dokumentation.

Eksempler på relevant erhvervsarbejde 

 • Arbejde i en børnehave, på plejehjem, som personlig hjælper e.l.
 • Arbejde som musiklærer, musiker e.l. ved en kulturinstitution eller musikskole
 • Arbejde med mennesker med særlige behov

Eksempler på relevant Uddannelse 

 • Dele af musikkonservatorium-bacheloruddannelser
 • Dele af bacheloruddannelsen i Musikvidenskab
 • Dele af bacheloruddannelser med musik som hovedfag/linjefag ved seminarium / University College e.l.
 • Dele af folkeskolelæreruddannelsen, Social- og Sundhedsassistent, ergoterapeut, fysioterapeut, sygeplejerske e.l.

Anden relevant uddannelse

 • Min. 5 måneders ophold på højskole med musikprofil eller psykologi/sundhedsprofil
 • Bestået Musik på A- eller B-niveau i gymnasiet

Du skal desuden søge gennem kvote 2, hvis du har søgt om dispensation fra kravet om en adgangsgivende eksamen. Læs også vores generelle vejledning om kvote 2.

Opfylder du adgangskravene?

De ovennævnte adgangskravsfag skal være bestået med min. 2,0 på 7-trins-skalaen (medmindre andet er angivet).

Er du ansøger fra et nordisk land, opfylder du kravet om Dansk A ved at bestå Dansk, Svensk, Norsk eller Islandsk på tilsvarende niveau. For ikke-nordiske ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen kan Studieprøven i dansk i kombination med modersmålsundervisning til højeste gymnasiale niveau erstatte kravet om Dansk A.

Har du en udenlandsk (også nordisk) eller international eksamen, henviser vi dig til vores optagelsessider for nærmere information om ansøgningsfrist m.v.

I tvivl om adgangskrav?

Måske har du brug for at supplere i et fag? Måske har du ikke en adgangsgivende eksamen? Vi har samlet en masse nyttig information om adgangskrav på AAU.

alt om adgangskrav på aau

brug AAu's adgangstjekker

AAU's Adgangstjekker giver dig overblik over adgangskrav til vores bacheloruddannelser. Indtast din gymnasiale eksamen og få overblik over, hvilke uddannelser du opfylder adgangskravene til, og hvilke gymnasiale fag du evt. mangler.

tjek hvilke uddannelser du kan blive optaget på

Optagelsesvejledning på AAU

Studievalg og optagelsesvejledning

Overvejer du at søge ind på en uddannelse på AAU? Vores optagelsesvejledere kan hjælpe, hvis du har spørgsmål om studievalg, ansøgning og optagelse. Det kunne blandt andet være:

 • Adgangskrav og supplering
 • Kvoter og optagelse med dispensation
 • Spørgsmål til din ansøgning
 • Optagelse med merit
 • Valg af uddannelse, både bachelor, kandidat samt sidefag

Kontakt Optagelsesvejledningen

Sådan søger du optagelse

Du skal søge optagelse på en studieplads via optagelse.dk ved hjælp af NemID. På optagelse.dk findes vejledninger til hvordan.
 

Ansøgningsfrist - kvote 1

5. juli kl. 12. 

ANSØGNINGSFRIST - KVOTE 2

15. marts kl. 12.


Studiestart

Der er studiestart den 1. september.
 

Se hvornår du skal søge

 

Læs om supplering for at opfylde adgangskravene
Læs mere om optagelsesprocedurer