Forskning
Samarbejde

Musik

Fagligt indhold

Fagligt indhold

På Musikuddannelsen kan man specialisere sig inden for enten almen musik eller populærmusik og lydproduktion.

Bacheloruddannelsen Almen musikstudieretning

Den almene bacheloruddannelsen favner bredt. Man beskæftiger sig med både ny og ældre klassisk musik og med mange former for populærmusik både teoretisk og praktisk. Der studeres blandt meget andet musikhistorie, musikteori, musikanalyse og musikformidling.

Fra 1. semester arbejdes der i problemorienterede projektarbejder med afgrænsede emner som bestemte epoker, grupper og solister, stilarter, genrer eller næsten ethvert tænkeligt emne, der har noget med musik at gøre.

Der arbejdes desuden med satslære inden for klassiske og populærmusikalske områder og man harmoniserer og arrangerer inden for afgrænsede stilgrundlag og for bestemte besætninger.

Gennem musikledelseskurset opnås musikfaglige færdigheder, du fx har brug for som leder af kor og ensembler.

Desuden arbejdes der med klaver og sang mhp. at udvikle redskaber, som kan bruges i forhold til videre studier og i praksis.

Foruden de faste fagelementer udbydes flere valgfag, bl.a. musikæstetik og lydstudieteknik.

På uddannelsens 5. semester påbegynder du også det fag, som du vil kombinere Musik med til en tofaglig bacheloruddannelse. Vælger du at kombinere Musik med et gymnasiefag, får du (som færdig kandidat) kompetence til at undervise i gymnasieskolen i disse fag. En bacheloruddannelse i Musik kan dog også være indgang til kandidatuddannelser med andre jobmuligheder.

Populærmusik og Lydproduktion (Poplyd) - en variant af bacheloruddannelsen

Populærmusik og lydproduktion er en særlig studieretning inden for musikuddannelsen.

Retningen fokuserer på populærmusik og populærmusikhistorie, på musik og lyd i medier, på musik- og kulturlivskundskab, på arrangement og fremførelse af rytmisk musik samt ikke mindst på lydproduktion og musikteknologi.

Gennem studiet lærer du at arrangere, komponere, producere og udføre moderne populærmusik, og du lærer sideløbende at analysere og formidle dens særlige udtryksformer. I kurser og workshop arbejdes der bl.a. med musik og lyd i sammenhæng med reklamer, film og tv-programmer, ligesom man lærer at bruge moderne it-baserede værktøjer på højt niveau.

Populærmusik og lydproduktion har en tæt integration af teori og praksis, hvor traditionelle studieformer kombineres med en kreativt-udøvende dimension. Den videnskabelige tilgang til populærmusik sigter her primært mod det praktiske og produktive arbejde inden for det moderne kulturliv som musiker, lydtekniker, komponist, producer, arrangør, organisator eller formidler.

Du kan læse mere om uddannelsens opbygning og indhold i studieordningen for bacheloruddannelsen i musik

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde

Læs uddannelsen som

  • To-faglig uddannelse med et centralt fag og et sidefag
    Den to-faglige uddannelse er for dig, der gerne vil kombinere et centralt fag med et sidefag, fx Idræt, Samfundsfag eller Engelsk.