Forskning
Samarbejde

Musik

Adgangskrav

Adgang til bacheloruddannelsen forudsætter opfyldelse af følgende krav eller dokumentation af tilsvarende kvalifikationer:

 • Bestået adgangsgivende eksamen
 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)
 • Bestået adgangsprøve

BEMÆRK! Fra optaget 2023 vil der være krav om bestået adgangsgivende eksamen med en kvotient på minimum 4,0.

Adgangsprøver 2021

Adgangsprøverne til musik afholdes den 3. maj 2021 for ansøgere, der har søgt om optagelse i kvote 2.
For ansøgere, der har søgt om optagelse i kvote 1, vil du blive indkaldt til adgangsprøve den 11. august 2021, såfremt du bliver optaget og takker ja til en studieplads på Musik.

Information om adgangsprøven til den almene musikuddannelse

Information om adgangsprøven til Populærmusik og Lydproduktion (Poplyd)

Prøven består af forberedt klaverspil og eventuelt forberedt spil på endnu et instrument efter eget valg, forberedt sang, klaverspil og sang fra bladet samt hørelære og elementær musikteori.

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning til bacheloruddannelsen i Musik. Det betyder, at det ikke er alle ansøgere, der søger rettidigt og opfylder adgangskravene, som er sikret en studieplads.

Du kan søge om optagelse i kvote 1 eller kvote 2.

Antal studiepladser

I 2021 udbød AAU 30 studiepladser på bacheloruddannelsen i Musik. Alle ansøgere, der opfyldte adgangskravene, blev optaget.

Kvote 1

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere, end der er studiepladser til, udvælges ansøgerne i kvote 1 efter karaktergennemsnit i den adgangsgivende eksamen. Har du en gymnasial eksamen, vil din ansøgning blive vurderet i både kvote 1 og kvote 2, hvis du søger optagelse inden den 15. marts.

Kvote 2

I kvote 2, som udgør 20% af studiepladserne, udvælges ansøgere ud fra en konkret helhedsvurdering, hvor der lægges vægt på et karaktergennemsnit i adgangskravsfagene og på andre særligt relevante aktiviteter udover den adgangsgivende eksamen. Særligt relevante aktiviteter er relevant uddannelse og/eller relevant erhvervsarbejde på fuld tid. Relevant frivilligt arbejde på minimum 18 timer pr. uge kan også indgå i vurderingen. Der må i den konkrete vurdering lægges vægt på maks. 12 måneders særligt relevante aktiviteter.

De særligt relevante aktiviteter skal være gennemført og dokumenteret i form af bilag senest ved ansøgningsfristens udløb den 15. marts, for at de kan indgå i den konkrete kvote 2-vurdering. Et CV alene betragtes ikke som dokumentation. Der lægges ikke vægt på en motiveret ansøgning.

Eksempler på Relevant uddannelse:

 • Dele af alle musikkonservatorium-bacheloruddannelser
 • Dele af bacheloruddannelser med musik som hovedfag/linjefag ved seminarium / University College eller lignende.

Anden relevant uddannelsesaktivitet

 • Min. 5 måneders ophold på højskole med musikprofil
 • Bestået musik på A-niveau i gymnasiet

Eksempler på Relevant erhvervsarbejde

Relevant erhvervsarbejde kan være enten lønnet eller frivilligt, musikrelateret arbejde (minimum 18 timer pr. uge)
Såvel lønnet som frivilligt arbejde skal dokumenteres af institution / arbejdsplads. Eksempel på relevant erhvervsarbejde:

 • arbejde som komponist, arrangør, musiker e.l. ved en kulturinstitution
 • arbejde i en lyd og film-virksomhed
 • arbejde som musikbibliotekar
 • arbejde som musik- og lyddesigner (interaktionsdesign, produktdesign, multimediedesign)

Du skal desuden søge gennem kvote 2, hvis du har søgt om dispensation fra kravet om en adgangsgivende eksamen. Læs også vores generelle vejledning om kvote 2.

Opfylder du adgangskravene?

De ovennævnte adgangskravsfag skal være bestået med min. 2,0 på 7-trins-skalaen (medmindre andet er angivet).

Er du ansøger fra et nordisk land, opfylder du kravet om Dansk A ved at bestå Dansk, Svensk, Norsk eller Islandsk på tilsvarende niveau. For ikke-nordiske ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen kan Studieprøven i dansk i kombination med modersmålsundervisning til højeste gymnasiale niveau erstatte kravet om Dansk A.

Har du en udenlandsk (også nordisk) eller international eksamen, henviser vi dig til vores optagelsessider for nærmere information om ansøgningsfrist m.v.

I tvivl om adgangskrav?

Måske har du brug for at supplere i et fag? Måske har du ikke en adgangsgivende eksamen? Vi har samlet en masse nyttig information om adgangskrav på AAU.

alt om adgangskrav på aau

brug AAu's adgangstjekker

AAU's Adgangstjekker giver dig overblik over adgangskrav til vores bacheloruddannelser. Indtast din gymnasiale eksamen og få overblik over, hvilke uddannelser du opfylder adgangskravene til, og hvilke gymnasiale fag du evt. mangler.

tjek hvilke uddannelser du kan blive optaget på

Optagelsesvejledning på AAU

Studievalg og optagelsesvejledning

Overvejer du at søge ind på en uddannelse på AAU? Vores optagelsesvejledere kan hjælpe, hvis du har spørgsmål om studievalg, ansøgning og optagelse. Det kunne blandt andet være:

 • Adgangskrav og supplering
 • Kvoter og optagelse med dispensation
 • Spørgsmål til din ansøgning
 • Optagelse med merit
 • Valg af uddannelse, både bachelor, kandidat samt sidefag

Kontakt Optagelsesvejledningen

Sådan søger du optagelse

Du skal søge optagelse på en studieplads via optagelse.dk ved hjælp af NemID. På optagelse.dk findes vejledninger til hvordan.
 

Ansøgningsfrist - kvote 1

5. juli kl. 12. 

ANSØGNINGSFRIST - KVOTE 2

15. marts kl. 12.


Studiestart

Der er studiestart den 1. september.
 

Se hvornår du skal søge

 

Læs om supplering for at opfylde adgangskravene
Læs mere om optagelsesprocedurer