Forskning
Samarbejde

Miljøvidenskab

Job & karriere

Job & karriere

Bacheloruddannelsen i Miljøvidenskab er især tilrettelagt for dig, som ønsker at fortsætte på en 2-årig ingeniørvidenskabelig kandidatuddannelse i Miljøvidenskab eller Vand og Miljø. 

Med bacheloruddannelsen i Miljøvidenskab har du en grundlæggende viden om fagområdet, men dine kompetencer og jobmuligheder forbedres markant med en efterfølgende kandidatuddannelse.

KandidatmulighederSom miljøingeniør beskæftiger du dig med miljømæssige udfordringer af både lokal og global karakter.

Miljøvidenskab er en branche, hvor Danmark internationalt står stærkt og er ledende på videns baserede løsninger. Der er af den grund også gode muligheder for at arbejde i udlandet. Miljøområdet er et område, som forventes at vokse yderligere i de kommende år, ikke mindst på grund af de stigende behov for at nedbringe udledningen af drivhusgasser og større krav til klimatilpasninger. Som miljøingeniør vil du kunne bidrage til en bedre samfund inden for en række af FNs verdensmål.

Mange færdiguddannede miljøingeniører finder arbejde inden for rådgivende ingeniørvirksomheder, i offentlige forsyningsvirksomheder, ministerier, forskningsinstitutioner, kommuner og regioner – samt i den private industri.
Nogle har også startet deres egen virksomhed efter endt studie.

Som miljøingeniør kan du arbejde med fx:

 • Offentlig miljø- og naturforvaltning i kommuner, regioner samt og ministerier
 • Offentlig service fx i vand- og spildevandsselskaber
 • Rådgivning hos ingeniørfirmaer fx Krüger, COWI og Sweco eller fra egen virksomhed
 • Konsulentarbejde hos teknologiske servicevirksomheder fx Teknologisk Institut og Dansk Hydraulisk Institut
 • Forskning og undervisning fx universiteter, ingeniørhøjskoler og Danmarks Miljøundersøgelser
 • Byggerier med fokus på miljø og natur
 • Vurdering af og løsninger på klimaforandringer
 • Reduktion af energiforbrug
   

Læs om optagelse og adgangskrav

Læs mere om uddannelsen

Karrierevejledning på AAU

AAU Karriere giver sparring på din karriere. Mens du studerer på AAU, kan du deltage i karriere- og jobrelaterede arrangementer og booke karrierevejledningssamtaler til en snak om fx:

 • Ansøgning og cv
 • Praktik- og studiejobsøgning
 • Kompetencer – både de faglige og de mere personlige
 • Gode værktøjer til at finde rundt i dine karrieretanker
 • At få hul på jobsøgningen, inden du bliver færdiguddannet

 

LÆS MERE OM AAU Karriere her