AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Miljøvidenskab

Tidligere studerende fortæller

Tidligere studerende fortæller

Røskva Høimark, tidligere studerende på Miljøvidenskab, fortæller om uddannelsen

”Semesterprojekterne var det mest spændende i studieforløbet, da man er med i hele forløbet – ’Fra vugge til grav’”

"Da jeg skulle vælge studie, var jeg ikke helt sikker på, hvor jeg ville læse henne, men jeg vidste, at det skulle være noget med miljø, da det altid har haft min interesse. Efter en snak med en af min mors kolleger, som havde læst til miljøingeniør på AAU, blev jeg overbevist om, at jeg ville læse i Aalborg.

Blandt andet var oplysningerne om, at der var meget gruppearbejde, meget tiltalende, selvom jeg ikke havde så mange gode erfaringer fra gymnasiet. Gruppearbejde virkede dog som en god måde, at forberede sig til erhvervslivets teamarbejde.

Jeg tilmeldte mig derfor ingeniørstudiet Kemi, Miljø og Bioteknologi. Det var en god start på uddannelsen, at vi indledningsvis skulle fokusere bredt, hvorefter vi langsomt specialiserede os i den retning, vi havde den største interesse i. Jeg fik således både kendskab til kemi og bioteknologi, selvom jeg har valgt at blive miljøingeniør.

Det var spændende at komme i gang, og jeg blev meget positivt overrasket over gruppearbejdet, som var med til hurtigt at få mig til at føle mig hjemme og give mig et solidt netværk og masser af kammerater - også selvom jeg ikke kendte nogen i Aalborg, da jeg flyttede hertil. Derudover var gruppearbejdet også med til at gøre eksamensræset mere overskueligt, da vi allerede havde en ”læsegruppe” i form af vores projektgruppe.

For mig var semesterprojekterne det mest spændende i studieforløbet, da man er med i hele forløbet 'fra vugge til grav'. Vi starter med en ukendt teoretisk problemstilling, som skal undersøges, hvorefter vi kommer ud i felten for at tage prøver. Denne fremgangsmåde giver en større helhedsforståelse, da vi med selvsyn kan se, hvordan det hænger sammen ude i den ”virkelige verden”.

Projektarbejdet har for mig været det styrende element i mit uddannelsesforløb, og det, som jeg synes, har gjort Aalborg Universitet til et unikt sted at studere."

Røskva Høimark, tidligere studerende på Miljøvidenskab