Forskning
Samarbejde

Miljøvidenskab

Fagligt indhold

Fagligt indhold

”Man lærer, hvordan man kan anvende naturen på den mest optimale og bæredygtige måde, så der både tages hensyn til naturen og industrien”

Mathilde Riddermann Laursen, studerende

Både lokale og globale miljøproblemer er komplekse, og der kræves ofte en stor tværfaglig viden for at kunne beskrive og løse dem. Derfor kombineres kemi, fysik og biologi med ingeniørvidenskab på bacheloruddannelsen i Miljøvidenskab. Gennem uddannelsen får du indgående viden om metoder, processer og teknologier inden for miljøområdet.

SEMESTEROVERSIGT:

1. sem: Byens forurening
2. sem: Klima og bæredygtighed
3. sem: Eksperimentel miljømikrobiologi
4. sem: Eksperimentel økotoksikologi eller Systemanalyse og miljøpåvirkninger
5. sem: Vandforsyning
6. sem: Bachelorprojekt

I løbet af uddannelsen arbejder du også med:

 • Matematik og statistik
 • Mikrobiologi
 • Organisk og fysisk kemi
 • Almen biologi, økologi og økotoksikologi
 • Kemiske enhedsoperationer
 • Hydrologi, vandbehandling og distribution
 • Afstrømning af regn- og spildevand samt spildevandsrensning
 • Limnologi
 • Data science

Miljøingeniøruddannelsen indeholder en spændende kombination af teori, modellering og laboratorie- og feltarbejde, som gør dig i stand til at forstå og løse miljøproblemer samt sikre, at den fremtidige udvikling sker i en mere miljø- og klimavenlig retning.

Et bærende element i uddannelsen er projektarbejdet, som i vid udstrækning foregår i samarbejde med private og offentlige virksomheder. Sammen med din gruppe integrerer du teori og metoder med relevante problemstillinger. Der er på alle semestrene mulighed for at lave eksperimentelle projekter i universitetets laboratorier eller i felten.

På hvert semester har du undervisning halvdelen af tiden, og projektarbejde den anden halvdel. Kurserne og projektet hænger sammen, så du kan bruge den viden, du tilegner dig i kurserne i dit projekt.

1. SEMESTER: Byens forurening

På 1. semester arbejder du med udvalgte miljømæssige problemstillinger inden for byernes forurening af luft, jord eller vand. Du skal foretage eksperimentelle undersøgelser af de problemstillinger, du arbejder med i dit semesterprojekt.

PROJEKT

 • Byens forurening I (5 ECTS)
 • Byens forurening II (10 ECTS)

KURSER

 • Almen kemi (5 ECTS)
 • Calculus (5 ECTS)
 • Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund (5 ECTS)
   

2. SEMESTER: Klima og bæredygtighed

2. semester handler om Klima og bæredygtighed. I projektet arbejder du med klima og bæredygtighed i relation til ressourceforbrug, bæredygtighedsbegreber og klimaændringer.

PROJEKT

 • Klima og bæredygtighed (15 ECTS)

KURSER

 • Almen biologi (5 ECTS)
 • Lineær algebra (5 ECTS)
 • Anvendt statistik (5 ECTS)

3. SEMESTER: EKSPERIMENTEL MILJØmikrobiologi

Miljøtekniske problemstillinger er omdrejningspunktet for 3. semester. Projektet tager udgangspunkt i en miljøteknisk problemstilling som f.eks. bioenergi eller produktion og forbrug af drivhusgasser. Fokus kan lægges på mikrobielle omsætningsprocesser eller mikroorganismernes samspil med det omgivende miljø. Projekterne vil have en eksperimentel del.

PROJEKT

 • Miljømikrobiologi (15 ECTS)

KURSER

 • Mikrobiologi (5 ECTS)
 • Grundlæggende organisk og fysisk kemi (5 ECTS)
 • Kort og planer for det åbne land (5 ECTS)

4. SEMESTER: Eksperimentel økotoksikologi eller Systemanalyse og miljøpåvirkninger

4. semester byder på en række valgmuligheder. I projektet kan du vælge at fordybe dig i enten miljøvurdering eller økotoksikologi

PROJEKT

Du vælger et projekt inden for ét af følgende emner:

 • Eksperimentel økotoksikologi (15 ECTS)
 • Systemanalyse og miljøpåvirkninger (15 ECTS)

KURSER

 • Økologi og økotoksikologi (5 ECTS)
 • Afstrømning af regn og spildevand (5 ECTS)
 • Data science (5 ECTS)

5. SEMESTER: Vandforsyning

På 5. semester arbejder du med vandets cyklus – fra det indvindes og til det igen afledes. Du får på dette semester mulighed for at benytte mange af de ting, som semestrets kurser handler om, i det praktiske projektarbejde med vandets cyklus.

PROJEKT

Vælg ét emne

 • Vandforsyning (15 ECTS)

KURSER

 • Kemiske enhedsoperationer (5 ECTS)
 • Vandbehandling og distribution (5 ECTS)
 • Hydrologi (5 ECTS)

6. SEMESTER. bachelorprojekt

På 6. semester skriver du dit bachelorprojekt inden for miljøvidenskab, som ligger i naturlig forlængelse af de tidligere semestre og ofte tilknyttet igangværende forskning på Aalborg Universitet.. Projektet bliver en kulmination af den teoretiske og praktiske viden, du indtil nu har tilegnet dig.

bachelorpROJEKT

 • Bachelorprojekt (15 ECTS)

KURSER

 • Integreret procesmodellering (5 ECTS)
 • Grundlæggende biologisk og kemisk spildevandsrensning (5 ECTS)
 • Limnologi (5 ECTS)

Kandidatmuligheder

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde