AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Miljøvidenskab, Bachelor

Miljøvidenskab

Miljøvidenskab

Drømmer du om et miljø, der ikke er sundhedsskadeligt for mennesker? Og vil du være med til at udvikle alternative og mere miljøvenlige produkter? På bacheloruddannelsen i Miljøvidenskab arbejder du med miljø i relation til både menneskeskabte systemer som byer, industri og landbrug og til naturlige systemer som vandløb, søer og havet.

 

FORSTÅ LIVETS BYGGESTEN

Miljøvidenskab er en 3-årig bacheloruddannelse, der læses i Aalborg. Uddannelsen er tværfaglig og kombinerer fagområderne kemi, fysik, bioteknologi og biologi. På uddannelsen stifter du bekendtskab de metoder, processer og teknologier, som anvendes inden for miljøområdet. Du lærer fx hvordan man håndterer en pludselig opstået forureningssituation som forurening af drikkevand eller udslip af iltforbrugende stof i vandløb.


Mød en studerende

”Verden har brug for mennesker, der kan tænke i bæredygtige løsninger inden for alt”

Mathilde Riddermann Laursen, studerende

Bacheloruddannelsen i Miljøvidenskab byder på eksperimentelt laboratoriearbejde, hvor du i laboratoriet lærer at designe og tilrettelægge forsøg, analysere problemstillinger og efterfølgende beskrive og analysere resultaterne af forsøgene. Uddannelsen byder desuden også på modellering, hvor du blandt andet modellerer afløb- og vandforsyningssystemer, livscyklusanalyser og stofbalancer.

Uddannelsen giver dig mulighed for kontakt til erhvervsliv og kommuner gennem projektarbejdet, hvor du finder løsninger på udfordringer i relation til miljøvidenskab. Alle projekterne tager udgangspunkt i relevante problemstillinger og er tilrettelagt sådan, at du hele tiden udfordres til at tænke både kreativt, systematisk, teoretisk og praktisk for at finde nye løsninger.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Som studerende skal du forvente at arbejde tæt sammen med dine  medstuderende hovedparten af tiden. Vi forventer at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

”Jeg er virkelig glad for, at jeg valgte at læse Miljøvidenskab på Aalborg Universitet. Det er bestemt noget jeg vil anbefale andre, som interesserer sig for biologi, kemi og matematik”

Mathias Lassen Nørlem, tidligere studerende

Med en bacheloruddannelse i Miljøvidenskab kan du læse videre på en 2-årig kandidatuddannelse som cand.tech. i Environmental Science eller civilingeniør (cand.polyt.) i Water and Environmental Engineering. Som færdiguddannet kandidat har du mange muligheder for at finde et job, der er relevant for dig, fordi kandidater inden for miljøområdet er meget eftertragtede på arbejdsmarkedet.

Du kan du få job i kommuner og regioner, hvor du kan arbejde med miljøtilsyn, naturgenopretning eller håndtering af forureningssager. Du kan også vælge en karriere i det private erhvervsliv hos et rådgivende ingeniørfirma eller i industrien.

”Fedt, at studiet er bygget op om gruppearbejde. Man lærer meget om sig selv, og om hvordan man får gruppearbejde til at fungere”

Mathilde Riddermann Laursen, studerende

Med en bachelor- og kandidatuddannelse inden for miljøvidenskab kan du arbejde med fx:

 • Offentlig miljø- og naturforvaltning i kommuner, regioner samt og ministerier
 • Offentlig service fx i vand- og spildevandsselskaber
 • Rådgivning hos ingeniørfirmaer fx Krüger, COWI og Grontmij Carl-Bro
 • Konsulentarbejde hos teknologiske servicevirksomheder fx Teknologisk Institut og Dansk Hydraulisk Institut
 • Forskning og undervisning fx universiteter, ingeniørhøjskoler og Danmarks Miljøundersøgelser
 • Byggerier med fokus på miljø og natur
 • Vurdering af og løsninger på klimaforandringer
 • Reduktion af energiforbrug

LÆS MERE OM FAGLIGT INDHOLD PÅ MILJØVIDENSKAB


Se brochure om uddannelserne inden for biologi, kemi, miljø og bioteknologi (pdf):


testimonials


ER DIT MATEMATIKNIVEAU TILSTRÆKKELIGT?

Læs om kravene til dit matematikniveau og behovet for at genopfriske matematikken inden studiestart: Optagelse og adgangskrav.


SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter. Læs mere om de primære forskningsmiljøer, der er tilknyttet Miljøvidenskab.

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.

 

STUDIEBYEN AALBORG

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20% af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den alligevel en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer. Læs mere om at leve som studerende i Aalborg.
 

SØG OPTAGELSE PÅ MILJØVIDENSKAB

En af de bedste ingeniøruddannelser i verden

Tager du en ingeniøruddannelse på Aalborg Universitet, kommer du til at gå på en af de bedste af slagsen. Vores ingeniøruddannelser blev i 2018 kåret som de fjerdebedste i verden af 178 eksperter adspurgt af Massachusetts Institute of Technology (MIT). I samme omgang blev AAU udnævnt som det bedste ingeniøruniversitet i Europa for anden gang på et halvt år.

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

 • Samfundsmæssige miljøudfordringer
 • Feltarbejde
 • Laboratorieforsøg
 • Projektstyring og samarbejde

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for

Studiepraktik 2020
Tilmeld dig Studiepraktik på AAU inden 15.september 2020.
Læs om Studiepraktik 2020