Forskning
Samarbejde

Miljøvidenskab, Bachelor

Miljøvidenskab

Miljøvidenskab

Drømmer du om et miljø, der ikke er sundhedsskadeligt for mennesker? Og vil du være med til at udvikle alternative og mere miljøvenlige produkter? På bacheloruddannelsen i Miljøvidenskab arbejder du med miljø i relation til både menneskeskabte systemer som byer, industri og landbrug og til naturlige systemer som vandløb, søer og havet.

FORSTÅ LIVETS BYGGESTEN

FAGLIGT INDHOLD PÅ UDDANNELSEN i miljøvidenskab

Miljøvidenskab er en 3-årig bacheloruddannelse, der læses i Aalborg. Uddannelsen er tværfaglig og kombinerer fagområderne kemi, fysik, bioteknologi og biologi. På uddannelsen stifter du bekendtskab med de metoder, processer og teknologier, som anvendes inden for miljøområdet. Du lærer fx, hvordan man håndterer en pludselig opstået situation som eksempelvis forurening af drikkevand eller udslip af iltforbrugende stof i vandløb.

”Verden har brug for mennesker, der kan tænke i bæredygtige løsninger inden for alle områder af samfundet”

Mathilde Riddermann Laursen, studerende

Hverdagen som studerende på miljøvidenskab


Bacheloruddannelsen i Miljøvidenskab byder på eksperimentelt laboratoriearbejde, hvor du i laboratoriet lærer at designe og tilrettelægge forsøg, analysere problemstillinger og efterfølgende beskrive og analysere resultaterne af forsøgene. Uddannelsen byder desuden også på modellering, hvor du blandt andet modellerer afløb- og vandforsyningssystemer, livscyklusanalyser og stofbalancer.

Uddannelsen giver dig en unik mulighed for at skabe en tæt kontakt til erhvervsliv og kommuner gennem projektarbejdet, hvor du finder løsninger på udfordringer i relation til miljøvidenskab. Alle projekterne tager udgangspunkt i relevante problemstillinger og er tilrettelagt sådan, at du hele tiden udfordres til at tænke både kreativt, systematisk, teoretisk og praktisk for at finde nye løsninger.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Som studerende skal du forvente at arbejde tæt sammen med dine  medstuderende hovedparten af tiden. Vi forventer, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet sammen med dine medstuderende.

SØG OPTAGELSE PÅ miljøvidenskab

Mød en studerende på miljøvidenskab


Læs mere om studiets faglige opbygning her

Find Kemi og BIOVIDENSKAB PÅ SOCIALE MEDIER

ER DIT MATEMATIKNIVEAU TILSTRÆKKELIGT?

Læs om kravene til dit matematikniveau og behovet for at genopfriske matematikken inden studiestart: Optagelse og adgangskrav.

Karrieremuligheder

Med en bacheloruddannelse i Miljøvidenskab kan du læse videre på en 2-årig kandidatuddannelse som cand.tech. i Environmental Science eller civilingeniør (cand.polyt.) i Water and Environmental Engineering. Som færdiguddannet kandidat har du mange muligheder for at finde et job, fordi kandidater inden for miljøområdet er meget eftertragtede og har lav ledighed på arbejdsmarkedet.

Du kan du få job i kommuner og regioner, hvor du kan arbejde med miljøtilsyn, naturgenopretning eller håndtering af forureningssager. Du kan også vælge en karriere i det private erhvervsliv hos et rådgivende ingeniørfirma eller i industrien.

Med en bachelor- og kandidatuddannelse inden for miljøvidenskab kan du arbejde med fx:

 • Offentlig miljø- og naturforvaltning i kommuner, regioner samt og ministerier
 • Offentlig service fx i vand- og spildevandsselskaber
 • Rådgivning hos ingeniørfirmaer fx Krüger, COWI og Grontmij Carl-Bro
 • Konsulentarbejde hos teknologiske servicevirksomheder fx Teknologisk Institut og Dansk Hydraulisk Institut
 • Forskning og undervisning fx universiteter, ingeniørhøjskoler og Danmarks Miljøundersøgelser
 • Byggerier med fokus på miljø og natur
 • Vurdering af og løsninger på klimaforandringer
 • Reduktion af energiforbrug


Studieliv på aalborg universitet

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for den unikke undervisningsform - Problembaseret Læring (PBL). Kort fortalt går det ud på, at du kommer til at arbejde i grupper sammen med dine studiekammerater, hvor du identificerer, analyserer, formulerer og løser problemstillinger fra det virkelige liv. Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende, da du i høj grad selv har mulighed for at definere de problemstillinger, du arbejder med, du udvikler dine evner inden for teamwork, og du bliver klædt godt på til det arbejdsmarked, der venter dig efter endt studie. 


GRUPPEARBEJDE

På Aalborg Universitet kommer du i høj grad til at arbejde i grupper med dine studiekammerater. Det betyder, at du gennem samarbejde og arbejdsdeling, får mulighed for at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene, og at du altid har andre at sparre og drøfte faglige udfordringer med. Desuden betyder gruppearbejdet, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og får en stor omgangskreds på dit studie.

Læs mere om gruppearbejde på Aalborg Universitet

Mød Kristian, som læser miljøvidenskab

Mød Kristian her

Hvad siger andre studerende om uddannelsen?​

STUDIEBYEN AALBORG

Aalborg er Danmarks fjerde største by, og hver 5. indbygger er studerende - Det er derfor en by med mange andre unge mennesker og tilbud, der er målrettet dig som studerende. Når du skal starte på studie i Aalborg, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for nye studerende, der vil flytte til byen, og det er muligt at finde lækre studieboliger centralt placeret, der er til at betale på en SU.

Studerende i Aalborg? Alt du har brug for at vide

TÆT SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet, hvilket betyder, at du allerede som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at gøre dig praktiske erfaringer med det teori, du lærer på universitetet.

FORSKENDE OG ENGAGEREDE UNDERVISERE

På Aalborg Universitet har vi forskningsbaseret undervisning, hvilket kort fortalt betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun bøger, men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter. 

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste state-of-the-art teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.

Brochure

Se brochuren for bacheloruddannelsen i MILJØVIDENSKAB og kandidatmulighederne

Matchtjekker: Er du klar til miljøvidenskabstudiet?

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

 • Samfundsmæssige miljøudfordringer
 • Feltarbejde
 • Laboratorieforsøg
 • Projektstyring og samarbejde

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for

Mød AAU
Se hvor du kan møde AAU og lære mere om bacheloruddannelserne på AAU.

Mød AAU