Forskning
Samarbejde

Medicin (lægeuddannelsen)

Kandidatmuligheder

Kandidat: 1.- 6. semester

På den 3-årige kandidatuddannelse i Medicin, er den kliniske og praktiske virkelighed i centrum. Det betyder, at hovedparten af dit studieforløb kommer til at foregå på Aalborg Universitetshospital, hvor du igennem praktisk klinisk arbejde kommer i berøring med alle sygehusets specialer.

Ved siden af dette har du forelæsninger samt møder med dine medstuderende, for at kunne holde din erfarede viden fra sygehuset op imod teorien, samt lære af andres erfaringer og refleksioner.

Kandidatuddannelsen i Medicin er en forskningsbaseret professionsuddannelse, som skal give de studerende kompetencer inden for naturvidenskabelige, adfærds- og samfundsmæssige fag samt parakliniske og kliniske fag.

Som kandidat fra Aalborg Universitet vil du have de færdigheder der kræves, for at kunne arbejde i en underordnet lægestilling, både med hensyn til teoretisk viden om sygdomme, deres diagnostik, forebyggelse og behandling. Du vil også have kliniske kompetencer der sikrer, at du har et godt startniveau i din lægegerning. Kandidatuddannelsen danner også grundlaget for at kunne påbegynde en lægelig videreuddannelse, inkl. Den fælles kliniske basisuddannelse eller påbegyndelsen af en forskerkarriere.

TV2Nords udsendelser om de kandidatstuderende på medicinuddannelsen

Er du mere interesseret i udvikling af nye lægemidler, er kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel Specialisering også en mulighed. 

 

Hvad er en kandidatuddannelse?

Hvad er en kandidatuddannelse?

En kandidatuddannelse er en toårig overbygning på en bacheloruddannelse, som du afslutter med et speciale. Efter bestået eksamen får du en kandidatgrad.

Optagelseskravet til en kandidatuddannelse er en færdiggjort bacheloruddannelse fra AAU eller et andet universitet. Til enkelte kandidatuddannelser har også bestemte professionsbachelorer adgang.
 

Se AAU's kandidatuddannelser