AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Medicin (lægeuddannelsen)

Job & karriere

Som færdiguddannet bachelor kan du fortsætte studierne på fx en kandidatuddannelse i Medicin eller i Medicin med Industriel Specialisering på Aalborg Universitet

Som færdiguddannet kandidat i Medicin opnår du autorisation som læge. En titel, der giver mange muligheder både med hensyn til job og til videreuddannelse. Herunder kan du se nogle eksempler på, hvad du kan bruge din kandidatuddannelse til:

 • Hospitalslæge
 • Praktiserende læge
 • Videreuddannelse til speciallæge
 • Forsker eller salgskonsulent i medicinalindustrien
 • Forsker og/ eller underviser på universitetet

_______________

"Jeg arbejder som læge på Akut- og Traumecentret på Aalborg Universitetshospital. Det er første del af min kliniske basisuddannelse. Arbejdet er virkelig spændende og man ved aldrig hvilken type patienter der kommer ind."
Line Meincke, Dimittend i Medicin

Læs mere om Line og andre dimittender her

Din fremtid er sikret - og åben

Der er stor efterspørgsel på læger både i almen praksis, på hospitaler og i forskningsverdenen. Som læge fra AAU vil du kunne arbejde som både praktiserende læge, speciallæge, hospitalslæge eller som forsker på et universitet eller i medicinalindustrien. Når du har gennemført din kandidatuddannelse i lægevidenskab, kan du altså umiddelbart begynde dit virke som læge, eller du kan vælge at specialisere dig yderligere.

Praktiserende læge

Den praktiserende læge spiller en helt central rolle i sundhedsvæsenet, og klarer de fleste patienthenvendelser, uden at henvise til anden behandling. Det er også den praktiserende læge, der henviser patienter til yderligere behandling på sygehuse, hos speciallæge, psykolog, fysioterapeut o.l.

Speciallæge

Speciallæger er, som navnet antyder læger, der er specialiserede inden for et fagområde, som f.eks.:

 • Almen Medicin
 • Anæstesiologi (smerter/narkose)
 • Dermatologi og venerologi (hud- og kønssygdomme)
 • Gynækologi
 • Intern medicin
 • Kirurgi
 • Neuromedicin
 • Ortopædisk kirurgi
 • Patologi
 • Plastikkirurgi
 • Psykiatri og børnepsykiatri
 • Pædiatri (børnesygdomme)
 • Reumatologi (gigtsygdomme)
 • Røntgen
 • Øjenlæge
 • Ørelæge

En speciallæge kan bl.a. arbejde som afdelingslæge eller overlæge på et hospital, hvor han eller hun undersøger og behandler patienter med sygdomme, der falder inden for specialområdet.

Forsker

Efter endt Medicinuddannelse kan du fortsætte som PhD studerende og uddanne dig som forsker. Det tager 3 år og kan være inden for alle relevante medicinske områder, eksempelvis klinisk forskning i virkningen af ny medicin og kirurgiske behandlinger eller grundforskning i regenerativ medicin, neuroanatomi eller immunologi.

 

Karrierevejledning på AAU

AAU Karriere kan vejlede dig om karrieremuligheder og erhvervskontakt under studiet. Få bl.a. vejledning om:

 • Ansøgning og CV
 • Praktik og studiejob
 • Dine personlige kompetencer
 • Arbejdsmarkedet og brancher
 • A-kasser og fagforeninger
   

LÆS MERE OM PÅ AAU Karriere's HJEMMESIDE