AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Medicin med industriel specialisering

Kandidatmuligheder

Efter du er blevet bachelor kan du fortsætte på den 2-årige kandidat Medicine with Industrial Specialisation, hvor du har mulighed for at følge kurser og laveprojekt inden for tre profiler

Der vil både være kurser, der er fælles for profilerne, og specifikke kurser inden for den enkelte profil.

Projekterne på kandidatuddannelsen er større, end du er vant til på bachelordelen. Du vil være med til at skabe ny viden og arbejde i forskningsmiljøet på Aalborg Universitet, typisk som en del af et større projekt med flere medspillere. Derudover er der også mulighed for at lave projekt i samarbejde med medicinalindustrien.

Afgangsprojekt

De sidste semestre/det sidste år af kandidatuddannelsen er reserveret til afgangsprojektet, som du kan udarbejde i et forskningsmiljø på Aalborg Universitet, i forbindelse med et studieophold på et universitetshospital i Danmark, i samarbejde med en virksomhed i Danmark eller tilsvarende steder i udlandet.

 

Studieskift til medicin

Det er ikke længere muligt at skifte direkte fra Medicin med Industriel Specialisering til Medicinstudiet. Ønsker man at skifte studie, skal der søges via KOT og bliver man optaget, skal man efterfølgende søge merit for beståede eksamener på Medicin med Industriel Specialisering.
__________________

Dimittender fortæller

”På kandidatuddannelsen valgte jeg specialiseringen i Medical Market Access, og det er et valg jeg er utrolig godt tilfreds med den dag i dag. Vi havde super engagerede undervisere som var dygtige til at udfordre og vejlede.

Det at kunne knytte den teoretiske viden til virkelige projekter, og se at jeg kunne bidrage til værdiskabelse i praksis, har været motiverende for mig.

I dag arbejder jeg som rådgiver på et universitetshospital i Nordnorge. Her bidrager jeg bl.a. til kvalitetsudvikling af eksisterende tilbud, udvikling af nye tjenester og sundhedsøkonomiske opgaver.”

Christoffer Terjesen
Rådgiver

Hvad er en kandidatuddannelse?

Hvad er en kandidatuddannelse?

En kandidatuddannelse er en toårig overbygning på en bacheloruddannelse, som du afslutter med et speciale. Efter bestået eksamen får du en kandidatgrad.

Optagelseskravet til en kandidatuddannelse er en færdiggjort bacheloruddannelse fra AAU eller et andet universitet. Til enkelte kandidatuddannelser har også bestemte professionsbachelorer adgang.
 

Se AAU's kandidatuddannelser