Forskning
Samarbejde

Medicin med industriel specialisering

Kandidatmuligheder

Efter du er blevet bachelor kan du fortsætte på den 2-årige kandidat Medicine with Industrial Specialisation, hvor du har mulighed for at følge kurser og laveprojekt inden for tre profiler

  • Biomedicine – årsagen til og behandling af sygdomme på molekylært og cellulært niveau.
  • Translational Medicine – klinisk afprøvning og kvalitetssikring af lægemiddelproduktion.
  • Medical Market Access – sundhedsøkonomisk evaluering og sikring af at den rigtige behandling finder vej til markedet.

Der vil både være kurser, der er fælles for profilerne, og specifikke kurser inden for den enkelte profil.

Projekterne på kandidatuddannelsen er større, end du vil kende dem fra bacheloruddannelsen. Du vil være med til at skabe ny viden og arbejde i forskningsmiljøet på Aalborg Universitet – typisk som en del af et større projekt med flere medspillere. Derudover har du også mulighed for at etablere projektsamarbejde med medicinalindustrien.

Afgangsprojekt

De sidste semestre/det sidste år af kandidatuddannelsen er reserveret til afgangsprojektet, som du kan udarbejde i et forskningsmiljø på Aalborg Universitet, i forbindelse med et studieophold på et universitetshospital i Danmark, i samarbejde med en virksomhed i Danmark eller tilsvarende steder i udlandet.

Studieskift til medicin

Det er ikke længere muligt at skifte direkte fra Medicin med Industriel Specialisering til Medicinstudiet. Ønsker du at skifte studie, skal du søge via KOT. Bliver du optaget skal du efterfølgende søge merit for beståede eksamener på Medicin med Industriel Specialisering.

Hvad er en kandidatuddannelse?

Hvad er en kandidatuddannelse?

En kandidatuddannelse er en toårig overbygning på en bacheloruddannelse, som du afslutter med et speciale. Efter bestået eksamen får du en kandidatgrad.

Optagelseskravet til en kandidatuddannelse er en færdiggjort bacheloruddannelse fra AAU eller et andet universitet. Til enkelte kandidatuddannelser har også bestemte professionsbachelorer adgang.
 

Se AAU's kandidatuddannelser