AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Medicin med industriel specialisering

Job & karriere

På universiteter sker avanceret forskning i molekylære mekanismer for sygdomsudvikling. I hospitalsmiljøer sker diagnostik og behandling. I medicinalindustrien findes bioteknologisk og produktionsekspertise. Du kan arbejde inden for ét af områderne eller kombinere dem. Du kan fx arbejde med grundforskning, klinisk afprøvning, økonomi og markedsanalyse på universiteterne, i medicinalindustrien og i sundhedssektoren. Mulighederne er mange. 

Uddannelsen i Medicin med Industriel Specialisering giver mulighed for beskæftigelse inden for sundhedsområdet i både den private og den offentlige sektor. Sundhedsområdet har stort potentiale for indtjening for virksomhederne, men risici er også store, og samfundet har konstant brug for at prioritere ressourcerne optimalt, så der er brug for dygtige kandidater.

I den private sektor løser kandidater fra uddannelsen primært opgaver inden for udvikling, afprøvning og salg af lægemidler og øvrige behandlinger samt opsætning af laboratorieløsninger, og de fleste privatansatte kandidater arbejder i lægemiddelindustrien.

I den offentlige sektor har man brug for kandidater i medicin med industriel specialisering til løsning af opgaver inden for forskning, klinisk laboratoriearbejde, sundhedsøkonomi samt tilsyn og kontrol med sundhedsvæsenet og dets leverandører, og kandidaterne ansættes mange forskellige steder i sektoren.

Er du interesseret i en videnskabelig karriere i et forskningsmiljø, så kan et ph.d.-studium her eller i udlandet være noget for dig. Her får du mulighed for at forske videre, enten i noget, du allerede har beskæftiget dig med eller i helt nye problemstillinger.

Dimittender fortæller

vejen til patientens adgang til behandling

Jeg arbejder i det nordiske og baltiske datterselskab af det japanske medicinalfirma Astellas Pharma. Vores opgave er at markedsføre koncernens lægemidler i de fem nordiske og de tre baltiske lande. Selv om godkendelsesprocessen for at opnå en markedsføringstilladelse for et lægemiddel er ensrettet og ret centraliseret i Europa, så har hvert enkelt land sit eget system til at få godkendt priser og tilskud – og vejen til at patienten reelt får adgang til en behandling er dermed forskellig. Denne vej arbejder jeg til dagligt på at gøre kortest mulig.

Kamilla Nørgaard
Regulatory Affairs Officer, Astellas Pharma a/s

Læs mere om Kamilla og andre dimittender i profilbrochuren

Skab netværk mens du er studerende

AAU er jo kendt for sin problembaserede gruppe-orienterede læring, og det passede mig fantastisk. Jeg lærer bedst i dialog med andre, og med gruppearbejdet kunne jeg både indgå i dialog og jeg trække mig lidt tilbage og hente inspiration ved at lytte.

Jeg valgte at læse Medicin med Industriel Specialisering fordi jeg elsker medicinsk viden, men havde ikke lyst til at være læge. På kandidatuddannelsen valgte jeg specialiseringen Medical Market Access, fordi jeg synes at hele problematikken om medicin og behandling ud fra et sundhedsøkonomisk perspektiv er super interessant.

I dag arbejder jeg som videnskabelig assistent på Aalborg Universitet, hvor jeg arbejdet med Precision Medicin – kan det betale sig at indføre? Det er dyrt, men kan føre til højere livskvalitet blandt patienter.

Gode råd: Skab et netværk mens du er studerende. Snak med professorer, PhD-studerende, adjunkter og vis interesse. Lær folk at kende inden for felter du interesserer dig for. Det får folk til at tænke på dig som en mulig fremtidig kollega.

Henrik Vitus Bering Laursen
Videnskabelig assistent
Aalborg Universitet

evaluering af potentialet i nye lægemidler

gymnasiet var jeg det især fagene biologi og samfundsfag der fangede min interesse, så da jeg blev opmærksom på uddannelsen i Medicin med Industriel Specialisering, tænkte jeg, at en bachelor der favnede biologiens fysiologi og anatomi og en kandidat der omhandlede et samfundsperspektiv, lige var noget for mig. Jeg havde ingen forestilling om bestemte jobs da jeg valgte uddannelse, men valgte udelukkende på baggrund af interesse.

I dag arbejder jeg med forretningsudvikling i Orifarm Generics A/S, hvilket betyder, at jeg er med til at finde ud af hvilke nye produkter, vi skal tage ind i vores portefølje. Det er et meget alsidigt job, som både indeholder samarbejde med eksterne leverandører rundt om i verden, forskellige stakeholders samt et tæt samarbejde med især vores regulatoriske kollegaer i huset – det er dem, der sørger for, at vi får vores produkter godkendt på markedet.

Mine primære arbejdsopgaver er evaluering af det økonomiske potentiale i produkterne, kontraktforhandling med leverandørerne og udformning af den business case, der danner grundlag for produktet. Jeg kan godt lide tanken om at være med til at tilbyde patienterne god medicin til en fornuftig pris, og det er en stor motivator for mig i mit daglige virke.

Undervejs på mit kandidatstudie, sørgede jeg for at vælge projekter af forskellig type, således at jeg fik prøvet noget forskelligt af. På den måde fandt jeg ud af, hvad jeg brænder mest for. Det at kunne hjælpe patienterne ved at tilbyde dem mere sundhed for pengene, har været overskriften på mit karrierevalg.

På mit 9. semester valgte jeg at samarbejde med et konsulentfirma, som rådgiver medicinalfirmaer og udfører sundhedsøkonomiske analyser og market access materiale til både medicinalindustrien og det offentlige sundhedsvæsen. Jeg vil råde alle til at samarbejde med en virksomhed i løbet af uddannelsen – det var en fantastisk lærerig periode, og det var spændende at arbejde med virkelige problemstillinger og få noget ”hands on” erfaring.

Det var kompetencer jeg fik via virksomhedssamarbejdet, der førte til et studenterjob hos Orifarm. Jeg blev ansat som studentermedhjælper hos Orifarm under mit specialesemester, hvor jeg arbejdede med tilskudsansøgning, og da jeg dimitterede var der en fuldtidsstilling klar – jeg kunne ikke have ønsket det bedre!

Jeg valgte Medical Market Access, da den kandidatretning bygger et samfundsmæssigt perspektiv oven på bachelordelens medicinske forståelse. Denne unikke kombination synes jeg var utrolig interessant, da det giver mulighed for at arbejde med mange forskellige aspekter inden for sundhed, men i særdeleshed prioritering af sundhedsvæsnets knappe ressourcer.

Indsigten i den kliniske hverdag, den grundlæggende fysiologiske og farmakologiske forståelse, jeg fik på bachelordelen kombineret med forståelsen af sundhedsvæsenets udfordringer og konkrete analyseværktøjer, som jeg lærte på kandidatdelen, hjælper mig meget i min hverdag, når jeg skal evaluere potentialet i nye lægemidler.

Marie Gerstrøm
Business Development Manager
Orifarm

 

 

 

 

Karrierevejledning på AAU

AAU Karriere giver sparring på din karriere. Mens du studerer på AAU, kan du deltage i karriere- og jobrelaterede arrangementer og booke karrierevejledningssamtaler til en snak om fx:

  • Ansøgning og cv
  • Praktik- og studiejobsøgning
  • Kompetencer – både de faglige og de mere personlige
  • Gode værktøjer til at finde rundt i dine karrieretanker
  • At få hul på jobsøgningen, inden du bliver færdiguddannet

 

LÆS MERE OM AAU Karriere her