Forskning
Samarbejde

Medicin med industriel specialisering

Fagligt indhold

Uddannelsen er opbygget som et ”spiralforløb” så man på de første 3 semestre af bacheloruddannelsen har fag der er med til at opbygge:

  • Høj faglig viden om menneskets anatomi, fysiologi, nervesystemets opbygning, ernæring og de hormonelle systemer.
  • Grundlæggende viden om biokemi, cellebiologi, immunologi og psykologi og lægemiddel-omsætning.
  • Indsigt i videnskabelige metoder via undervisining i fagenen statistik, videnskabsteori og forskningsledelse og i projektarbejdet inden for folkesundhed, epidemiologi og evidensbaseret medicin i et industrielt perspektiv. I denne del af fagene ser man samfundsmæssigt på de tiltag i samfundet og indførelse/udvikling af ny medicin eller behandlingsmetoder, der er til gavn for folkesundheden. 

De sidste 3 semestre af bacheloruddannelsen bygger videre på de første semestres viden, men nu lægges fokus på:

  • Beskrivelse af sygdomsprocesserne i mennesket, hvilke der undervises i, i fagene Almen patologi, medicinsk mikrobiologi, ernæring og fordøjelsessystemet og i fysiologi (Respirations-, kredsløbs- og urinvejssystemerne II)
  • Industriel specialisering læres i fagene farmakologi i præklinisk og økonomisk perspektiv, regulatoriske og etiske aspekter i klinisk forskning og i forsøgsdesign og metoder
  • Den molekylære viden udbygges i videregående biokemi og genetik
  • Projektarbejde, hvor der opnås eksperimentelle færdigheder i projektet kontrol af cellevækst

Bacheloruddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt. I dette projekt ligger emnet inden for et af de fag du tidligere har haft i løbet af uddannelsen. Der er derfor stor valgfrihed i dette projekt og du skal her vise, at du har opnået et akademisk forståelsesniveau.

I Bachelorforløbet er der til de medicinske fag supplerende undervisning i form af klinikophold og kliniske øvelser. Dette giver dig som studerende i Medicin med Industriel Specialisering en unik viden inden for analyse af medicinske problemstillinger og håndtering af klinisk data fra journaler og en forståelse af scoringssystemer til brug i klinisk forskning.

På bacheloruddannelsen undervises i alle fag inden for de tre forskellige specialiseringer, der tilbydes på kandidatuddannelsen. Dette giver et godt grundlag for valg af specialisering. Læs mere om de tre specialisering på kandidatuddannelsen i medicin med industriel specialisering her.

Undervisningsformen

På bacheloruddannelsen i Medicin med Industriel Specialisering arbejder du problemorienteret i dit projektarbejde, hvor du i stor udstrækning selv er med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. 

På Bachelordelen (1. - 6. semester) arbejdes der yderligere med PBL i alle grundlæggende fag i form af caseforløb (sygehistorier) der støtter den teoretiske gennemgang af pensum i form at forelæsninger, studiesal og øvelser.  Et caseforløb er hvor du og dine medstuderende arbejder i hold af ca. 16 med en casevejleder. Først er der case-start og en uge senere case-slut hvor de studerende fremlægger deres viden/analyse af casen. Den teoretiske undervisning har været inden for det samme emne som case emnet, derved får de studerende det faglig grundlag for at kunne analysere casen og opnå et højt analytisk niveau i deres viden.

I løbet af bacheloruddannelsen får man derfor en grunduddannelse i medicinsk problemstillinger, men med særlig fokus på industrieltrettede kompetencer som laboratoriefærdigheder og analyse af medicinske problemstillinger.

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde