AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Medicin med industriel specialisering

Fagligt indhold

Uddannelsen er opbygget som et ”spiralforløb” så man på de første 3 semestre af bacheloruddannelsen har fag der giver:

 • Høj faglig viden om menneskets anatomi, fysiologi, nervesystemets opbygning, ernæring og de hormonelle systemer.
   
 • Grundlæggende viden om biokemi, cellebiologi, immunologi og psykologi, samt lægemiddel-omsætning.
   
 • Indsigt i videnskabelige metoder som der undervises i, i fagene statistik, videnskabsteori og forskningsledelse og i projektarbejdet inden for folkesundhed, epidemiologi og evidensbaseret medicin i et industrielt perspektiv. I denne del af fagene ser man samfundsmæssigt på de tiltag i samfundet og indførelse/udvikling af ny medicin eller behandlingsmetoder, der er til gavn for folkesundheden. 

De sidste 3 semester af bacheloruddannelsen bygger videre på de første semestres viden, men nu lægges fokus på:

 • Beskrivelse af sygdomsprocesserne i mennesket, hvilke der undervises i, i fagene Almen patologi, medicinsk mikrobiologi, ernæring og fordøjelsessystemet og i fysiologi (Respirations-, kredsløbs- og urinvejssystemerne II)
   
 • Industriel specialisering læres i fagene Farmakologi i præklinisk og økonomisk perspektiv, Regulatoriske og etiske aspekter i klinisk forskning samt Forsøgsdesign og metoder
   
 • Den molekylære viden udbygges i Videregående Biokemi og genetik
   
 • Projektarbejde, hvor der opnås eksperimentelle færdigheder i projektet Kontrol af cellevækst

Bacheloruddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt. I dette projekt ligger emnet inden for et af de fag man tidligere har haft i løbet af uddannelsen. Der er derfor stor valgfrihed i dette projekt og de studerende skal vise, at de har opnået et akademisk forståelsesniveau.

I Bachelorforløbet er der til de medicinske fag supplerende undervisning i form af klinikophold og kliniske øvelser. Dette giver de studerende i Medicin med Industriel Specialisering en unik viden inden for analyse af medicinske problemstillinger og håndtering af klinisk data fra journaler, samt forståelse af scoringssystemer til brug i klinisk forskning.

På bacheloruddannelsen har der været undervist i alle fag inden for de tre forskellige specialiseringer, der tilbyder på kandidatuddannelsen, hvilket giver et godt grundlag for valg af specialisering.
 

Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel Specialisering

Efter bacheloruddannelsen har du mulighed for at fortsætte på kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel Specialisering. Her vælges der mellem retningerne:
 

"Jeg synes uddannelse er fantastisk, fordi man får en unik kombination
af det kliniske aspekt på bachelordelen, hvor man blandt andet kommer
ud på klinikophold på sygehuset, og et mere specifikt perspektiv på
kandidatdelen, hvor man kan specialisere sig inden for en af de tre
kandidatretninger.”


Issa Ismail Issa,
studerende på Medicin med Industriel Specialisering
_____________________

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde