Forskning
Samarbejde

Medialogi

Adgangskrav

Adgangskrav
 
 

Adgang til bacheloruddannelsen i Medialogi på Aalborg Universitet forudsætter opfyldelse af følgende krav eller dokumentation af tilsvarende kvalifikationer:

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning til bacheloruddannelsen i Medialogi i både Aalborg og København. Det vil sige, at det ikke er alle ansøgere, der søger rettidigt og opfylder adgangskravene, som får tilbudt en studieplads.

Du kan søge om optagelse i kvote 1 eller kvote 2.

Antal Studiepladser

I 2020 udbød AAU 69 studiepladser på bacheloruddannelsen i Medialogi i Aalborg. Alle ansøgere, som opfyldte adgangskravene, blev optaget på uddannelsen.

I København udbød AAU 70 studiepladser på bacheloruddannelsen i Medialogi. Alle ansøgere, som opfyldte adgangskravene, blev optaget på uddannelsen.

Kvote 1

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere, end der er studiepladser til, udvælges ansøgerne i kvote 1 efter karaktergennemsnit i den adgangsgivende eksamen. Har du en gymnasial eksamen, vil din ansøgning blive vurderet både i kvote 1 og kvote 2, hvis du søger optagelse inden den 15. marts.

Kvote 2

I kvote 2, som udgør 10% af studiepladserne, udvælges ansøgere ud fra en konkret helhedsvurdering, hvor der lægges vægt på et karaktergennemsnit i adgangskravsfagene og på andre særligt relevante aktiviteter udover den adgangsgivende eksamen. Særligt relevante aktiviteter er relevant uddannelse og/eller relevant erhvervsarbejde på fuld tid. Frivilligt arbejde indgår ikke i vurderingen. Der må i den konkrete vurdering lægges vægt på maks. 12 måneders særligt relevante aktiviteter.

De særligt relevante aktiviteter skal være gennemført og dokumenteret i form af bilag senest ved ansøgningsfristens udløb den 15. marts, for at de kan indgå i den konkrete kvote 2-vurdering. Et CV alene betragtes ikke som dokumentation. Der lægges ikke vægt på en motiveret ansøgning.

Eksempler på relevant erhvervsarbejde

 • Arbejde i en medieproduktionsvirksomhed eller medieteknologisk virksomhed. Det udførte arbejde skal have haft at gøre med den primære produktion af teknologi eller indhold, dvs. ikke fx sekretær- eller receptionistlignende arbejde
 • Arbejde i en lyd- og filmvirksomhed. Det udførte arbejde skal have haft at gøre med den primære produktion, postproduktion eller løsninger for broadcast. Det er altså ikke nok at have haft en funktion som fx sekretær eller receptionist i en lyd- eller filmvirksomhed. Film kan inkludere animation.
 • Arbejde som programmør/webprogrammør.
 • Arbejde som designer (interaktionsdesign, produktdesign eller multimediedesign).

Eksempler på ikke relevant erhvervsarbejde

 • Pædagogmedhjælper.
 • Au-pair.

Eksempler på relevant uddannelse

 • Dele af alle naturvidenskabelige- og ingeniørfaglige bacheloruddannelser.
 • Dele af professionsbacheloruddannelser inden for IT-området med et indhold af matematik og/eller programmering. 
 • Dele af professionsbachelor i Webudvikling, Professionsbachelor i Softwareudvikling.
 • Dele af humanistiske bacheloruddannelser med fokus på IT.
 • Kortere videregående uddannelser såsom Datamatiker og Multimediedesigner.

Eksempler på ikke relevant uddannelse

 • Private tegne- og animationsuddannelser/-kurser.

Du skal desuden søge gennem kvote 2, hvis du har søgt om dispensation fra kravet om en adgangsgivende eksamen. Læs også vores generelle vejledning om kvote 2.

Opfylder du adgangskravene?

De adgangskravsfag, der er nævnt ovenfor, skal være bestået med min. 2,0 på 7-trins-skalaen (medmindre andet er angivet).

Har du en udenlandsk (også nordisk) eller international eksamen, henviser vi dig til vores optagelsessider for nærmere information om ansøgningsfrist m.v.

I tvivl om adgangskrav?

Måske har du brug for at supplere i et fag? Måske har du ikke en adgangsgivende eksamen? Vi har samlet en masse nyttig information om adgangskrav på AAU.

alt om adgangskrav på aau

brug AAu's adgangstjekker

AAU's Adgangstjekker giver dig overblik over adgangskrav til vores bacheloruddannelser. Indtast din gymnasiale eksamen og få overblik over hvilke uddannelser, du opfylder adgangskravene til og hvilke gymnasiale fag du evt. mangler.

tjek hvilke uddannelser du kan blive optaget på

 

 

Generel studievejledning

Generel studievejledning

Har du brug for generel studievejledning om Aalborg Universitets uddannelser, så kontakt AAU's studievejledning. Du kan ringe og skrive til vejlederne.
 

Kontakt AAU studie- og trivselsvejledning

Sådan søger du optagelse

Du skal søge optagelse på en studieplads via optagelse.dk ved hjælp af NemID. På optagelse.dk findes vejledninger til hvordan.
 

Ansøgningsfrist - kvote 1

5. juli kl. 12. 

ANSØGNINGSFRIST - KVOTE 2

15. marts kl. 12.


Studiestart

Der er studiestart den 1. september.
 

Se hvornår du skal søge

 

Læs om supplering for at opfylde adgangskravene
Læs mere om optagelsesprocedurer