Forskning
Samarbejde

Matematik-økonomi

Fagligt indhold

Fagligt indhold

matematiske og statistiske metoder til økonomiske problemstillinger

På bacheloruddannelsen i matematik-økonomi får du et betydeligt kendskab til matematiske og statistiske metoder, som du kan anvende til at forstå og konstruere økonomiske problemstillinger. Du får samtidig viden om økonomiske begreber og teorier, som bruges i offentlig økonomi og i erhvervslivet.  Du lærer bl.a. at fastlægge investeringsstrategier og at udarbejde risikovurderinger og økonomianalyser.
 

Fag på matematik-økonomi

I løbet af uddannelsen arbejder du med:

 • Lineær algebra, hvor du lærer fx hvordan en bestemt type talskemaer (matricer) bruges til at behandle økonomiske problemstillinger.
 • Sandsynlighedsregning og statistik, hvor du lærer fx at regne på processer, hvor tilfældet spiller en rolle (stokastiske processer)
 • Mikroøkonomi, hvor du stifter bekendtskab med hvordan samspillet imellem forbrugere og virksomheder har indflydelse på markederne for varer og tjenesteydelser
 • Makroøkonomi, hvor du lærer om nationaløkonomi, og hvordan faktorer som fx indkomst og beskæftigelse spiller en vigtig rolle
 • Finansiering, som giver dig grundlag for at kunne arbejde med at finde kapital til fx et projekt eller en virksomhed

​Se de enkelte semestres indhold nederst på siden.
 

Kurser og projekter

Kurserne optager halvdelen af din studietid, mens anden halvdel bruges på projektarbejde i selvvalgte grupper. Gruppearbejdet har stor faglig og social værdi, fordi du kan sparre med dine medstuderende, diskutere komplekse emner og få nyt perspektiv på problemstillinger. Sammen med din projektgruppe integrerer du teori og metoder med en problemstilling for at finde en eller flere mulige løsninger. Dit sjette semester bruges på kurser og dit bachelorprojekt.

”JEG FANDT HURTIGT UD AF, AT DET IKKE ER NOK AT VÆRE GOD TIL MATEMATIK, MAN SKAL OGSÅ KUNNE LIDE AT GÅ I DYBDEN MED DET”

Ann Rendbæk, studerende
 

Mød Hans Erik fra Matematik-økonomi


MERE INFO OM matematik-økonomi?

Hvis du ønsker mere indgående viden om det faglige indhold i bacheloruddannelsen, har du flere muligheder for at finde yderligere information:

INDHOLD PÅ DE FORSKELLIGE SEMESTRE

 • +

  1. Semester

  1. semester handler især om diskret optimering. Du lærer om de grundlæggende begreber, udvalgte konkrete resultater og/eller algoritmer samt modeller for konkrete økonomiske problemstillinger, som kan løses med diskret optimering.
   

  STUDIESTARTSPRØVE

  Der er studiestartsprøve på denne uddannelse. De første uger på 1. semester skal alle studerende på uddannelsen derfor deltage i og bestå en studiestartsprøve. Formålet med studiestartsprøven er at fastslå, om de nye studerende har påbegyndt uddannelsen. Nye studerende på uddannelsen skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at fortsætte på uddannelsen. Studiestartsprøven er baseret på introduktionsforløbet samt de studerendes forventninger til og motivation for studiet. Der afholdes én reeksamen i studiestartsprøven. Hvis ikke den studerende deltager i og består enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen, vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedr. studiestartsprøven, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

  De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke-godkendt” baseret på deres svar på den skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret.

 • +

  2. Semester

  På 2. semester lærer du om modeller for konkrete differensligninger, som kan bruges til beskrivelse af makroøkonomiske fænomener, og du får kendskab til iterative og numeriske metoder og værktøjer, som kan bruges til simulering af diskrete dynamiske systemer.

 • +

  3. Semester

  På 3. semester kommer du til at arbejde med sædvanlige differentialligninger. Du kommer ind på emner som f.eks. løsningsformler og -mængder og egenskaber ved løsninger til lineære differentialligninger, eksempelvis maksimalitet, grænseværdier og asymptotik og fundamentalløsninger.

 • +

  4. Semester

  Projektarbejdet på 4. semester handler om matematisk modellering i finansiering, hvor du kan arbejde med investeringsteori, aktiemarkedet, porteføljeteori og rentestrukturteori eller med finansielle derivater: Optioner, terminskontrakter og futures.

 • +

  5. Semester

  På 5. semester lærer du om, hvordan man opstiller en statistisk model med udgangspunkt i en konkret problemstilling fra et fagområde, der kan ligge uden for det matematiske. Du arbejder desuden med, hvordan man udfører modelkontrol og statistik inferens for en generaliseret lineær model.

 • +

  6. Semester

  På 6. semester skriver du bachelorprojekt, hvor du fordyber dig i et emne, som du finder særligt spændende. Semesteret byder desuden på kurser, der introducerer dig til flere områder inden for matematik og økonomi, som du kan gøre brug af i dit bachelorprojekt.

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde