Forskning
Samarbejde

Maskinteknik, diplomingeniør

Job & karriere

Job & karriere


Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik er især tilrettelagt for dig, som ønsker at komme direkte ud på arbejdsmarkedet efter 3½ år.

Du kan også fortsætte på en 2-årig kandidatuddannelse som civilingeniør (cand.polyt.).

kandidatmuligheder

Med diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik har du en grundlæggende viden om fagområdet, og du har praktisk erhvervserfaring fra din virksomhedspraktik, som gør dig til en attraktiv medarbejder i erhvervslivet, men dine kompetencer og jobmuligheder forbedres markant med en efterfølgende kandidatuddannelse og titlen som civilingeniør.

Med en uddannelse som maskiningeniør kan du løse mange forskellige opgaver. I løbet af uddannelsen lærer du at designe og tegne maskiner samt at producere og teste dem. Disse kompetencer gør dig til en attraktiv medarbejder hos mange forskellige virksomheder, og der er gode muligheder for at finde et relevant job, der er interessant for dig.

Du har jobmuligheder inden for fx produktion, produktudvikling, salg og rådgivning i industrielle virksomheder, rådgivende ingeniørvirksomheder, konsulentfirmaer, service- og finansvirksomheder, offentlige institutioner samt branche- og interesseorganisationer. Nogen får også ansættelse i små og store udviklings- eller forskningsafdelinger.

MED EN INGENIØRUDDANNELSE ÅBNER EN VERDEN AF MULIGHEDER SIG

Med en diplomingeniør- og evt. kandidatuddannelse inden for maskinteknik kan du arbejde med fx:

  • Afprøvning af vinger til vindmøller Som færdiguddannet maskiningeniør kan du fx komme til at arbejde med afprøvning af vinger til vindmøller. Det indebærer, at du skal medvirke til at udvikle forsøgsopstillinger, som kan klare forsøg på en fuldvingeskala. Vingerne testes på forskellige måder, både mht. overbelastning og udmattelse. Da vingerne stadig bliver større, og der udvikles vinger af nye materialer, skal teknikker og udstyr til testning udvikles, og maskiningeniører indgår i et tværfagligt projektteam bestående af kolleger fra andre afdelinger. Du vil stå stærkt, da du er vant til fagligt brede projekter fra Aalborg Universitet Esbjerg, hvor du stifter kendskab til opbygning og udvikling af maskiner samt produktion.
  • Vedligehold af offshore platforme Et andet arbejde kunne bestå i at løse vedligeholdelsesopgaver på offshore platforme. Det kræver overblik, når en eller flere underleverandører skal kontaktes om en pris på løsning af bestemte opgaver. Der skal her tages hensyn til, hvor længe anlægget eventuelt skal stå stille, da down-time er dyrt. Udførelsen skal derfor planlægges og koordineres med flere afdelinger samt underleverandører. Desuden skal der følges op og kontrolleres, om opgaverne bliver udført tilfredsstillende. Projekter af denne art opererer med store beløb og vanskelige arbejdsbetingelser. Du vil her ofte være projektleder fra første dag - en opgave du vil være vant til fra Aalborg Universitets projektorienterede undervisningsmodel, hvor du også lærer om management.
  • Konsulentarbejde Et tredje eksempel på arbejde, som maskiningeniører bestrider, er konsulent. På Aalborg Universitet Esbjerg fornys vigtige computerprogrammer hvert år. Derfor vil du som nyuddannet maskiningeniør kende til de nyeste muligheder og anvendelser. Som konsulent får du et varieret arbejde med mange udfordringer, da du kan komme ud for at skulle arbejde med produktion den ene dag og dagen efter lave styrkeberegninger på en offshore vindmølle. Kontakt til andre mennesker er i fokus, og også her vi du være godt rustet gennem dine personlige erfaringer med gruppearbejdsformen på Aalborg Universitet.


læs om optagelse og adgangskrav

Karrierevejledning på AAU

AAU Karriere giver sparring på din karriere. Mens du studerer på AAU, kan du deltage i karriere- og jobrelaterede arrangementer og booke karrierevejledningssamtaler til en snak om fx:

  • Ansøgning og cv
  • Praktik- og studiejobsøgning
  • Kompetencer – både de faglige og de mere personlige
  • Gode værktøjer til at finde rundt i dine karrieretanker
  • At få hul på jobsøgningen, inden du bliver færdiguddannet

 

LÆS MERE OM AAU Karriere her