Forskning
Samarbejde

Landinspektørvidenskab

Praktik og Udlandsophold

Praktik og Udlandsophold

Landinspektørstudiet på Aalborg Universitet er en international anerkendt uddannelse, som giver gode karrieremuligheder i Danmark og i udlandet. På bachelordelen arrangeres flere studieture i Danmark og på kandidatuddannelsen er der mulighed for studietur samt studie-og praktikophold i udlandet.

Studieture i Danmark og udlandet

Der er flere studieture på Landinspektørstudiet.

Den første ligger på 1. semester, hvor de nye studerende i København tager på besøg i Aalborg. I forbindelse med temaet 'Hvad er en Landinspektør?' besøges både private Landinspektørfirmaer og offentlige virksomheder.

På 2. semester går turen til København. Her besøges der i forbindelse med semesterets tema 'Fast ejendom og udvikling af det bebyggede miljø' flere forskellige boligtyper, f. eks. 8-tallet i Ørestaden og Bakkehusene i København NV.

På 6. semester er der igen studietur til Aalborg. Her besøges bl.a. Geodatastyrelsen, der varetager kontrollen med de privatpraktiserende landinspektørers matrikulære arbejder.

På kandidatuddannelsen er der på 1. semester en studietur til udlandet. De studerende har før besøgt Skotland, Holland, London of Lissabon. Her ses der nærmere på arbejdet i de regionale firmaer indenfor de respektive fagområder.

Med 2-3 års mellemrum arrangeres der en fælles tur for alle hold på tværs af årgang, der går til Tyskland for at besøge Intergeomessen. Udover messen arrangeres der et fagligt indslag på hjemturen, hvilket på sidste tur var et stop i Hamborg, hvor der blev set på byudviklingen.

 

De fleste studieture gennemføres samtidigt for holdene i hhv. Aalborg og København, så de studerende på uddannelsens to campus møder hinanden og der bliver skabt en god kontakt på trods af afstanden.

Kom ud og oplev verden - Praktik- og studieophold

På kandidatuddannelsen har du mulighed for at komme i projektpraktik i en relevant virksomhed. Derudover er der mulighed for at supplere med et semester i udlandet på universiteter i for eksempel Canada, England eller Australien.

Vil du på udlandsophold?

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.
 

Læs mere om udlandsophold