AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Landinspektørvidenskab

Kandidatmuligheder

Kandidatmuligheder

Når du har taget en bachelor på landinspektøruddannelsen på Aalborg Universitet, har du adgang til at tage den 2-årige kandidatuddannelse i Landinspektørvidenskab (Surveying, Planning and Land Management) (cand. geom.). På kandidatuddannelsen får du mulighed for at specialisere dig inden for ét af tre områder.

Tre specialiseringer på kandidatuddannelsen i Landinspektørvidenskab 

  1. Opmåling og kortlægning, cand.geom (Surveying and Mapping) (Aalborg)
  2. Geoinformatik, cand.tech (Geoinformatics) (København)
  3. Arealforvaltning og planlægning, cand.geom (Land Management) (Aalborg og København)

Særlige studieforløb under bacheloruddannelsen

Er du elitesportsudøver? – og vil du samtidig gerne uddanne dig
Nordjysk elitesport er et tilbud til dig, som er elitesportsudøver, og som har et ønske om at tage en uddannelse samtidig med at du udøver din sport på højt niveau. Se Nordjysk elitesport for mere information.

Hvad er en kandidatuddannelse?

Hvad er en kandidatuddannelse?

En kandidatuddannelse er en toårig overbygning på en bacheloruddannelse, som du afslutter med et speciale. Efter bestået eksamen får du en kandidatgrad.

Optagelseskravet til en kandidatuddannelse er en færdiggjort bacheloruddannelse fra AAU eller et andet universitet. Til enkelte kandidatuddannelser har også bestemte professionsbachelorer adgang.
 

Se AAU's kandidatuddannelser