Forskning
Samarbejde

Landinspektørvidenskab

Planlægger i COWI - der går sjældent rutine i den

Planlægger i COWI - der går sjældent rutine i den

Allerede mens Mads Jacobsen var i gang på landinspektørstudiet, var det hans drøm at arbejde med fysisk planlægning og gerne i et stort rådgivningsfirma. Efter et kort stop i et mindre målefirma fik den 26-årige landinspektør muligheden for at komme til COWI knap et halvt år efter, at han var færdiguddannet.

Hvad arbejder du med hos COWI?

”Jeg laver alle former for planlægning, og især de dele, der har relevans for det landinspektørfaglige, for det er der, hvor jeg kan noget, de andre i afdelingen ikke kan. Konkret laver jeg bl.a. lokalplaner, kommuneplaner og almindelig rådgivning i forhold til de forskellige former for plantyper. Lige nu er jeg ved at udarbejde en analyse af plangrundlaget for et projekt, hvor vi er bygherrerådgiver på Bornholm, og inden da lavede jeg en vurdering af byudviklingsmulighederne i Holstebro som følge af en eventuel ny motorvej, så det er meget forskelligt.”

Fakta: Mads Jacobsen, 26 år, planlægningskonsulent i COWI i Lyngby i afdelingen for Urban Planning & Traffic siden november 2011. Inden da arbejdede han to måneder i et mindre målefirma. Færdig som landinspektør fra Aalborg Universitet i 2011.

Fortæl om arbejdet i forbindelse med projektet i Holstebro?

”Her skulle jeg vurdere udviklingspotentialet for Holstebro by i tilfælde af, at der kommer en motorvej med en speciel linjeføring uden om byen. Jeg begyndte opgaven med at undersøge plangrundlaget for Holstebro, og hvad man har af politiske visioner for kommunen, herunder hvad man forestiller sig, der skal ske med de områder, der ligger indenfor linjeføringen. Dernæst analyserede jeg, hvad det gav af råderum for de formål, som kommunen allerede havde planlagt i området, dvs. boliger og erhverv. Og endelig kiggede jeg på, hvor meget der ville være tilbage til de formål, hvis man gennemførte linjeføringen uden om byen. Jeg undersøgte også alternativet til en ny motorvej, der bl.a. vil indebære ekstra trafik ind igennem byen, så det var i bund og grund en vurdering af de to linjeføringer og deres fordele og ulemper. Jeg endte med at konkludere, at linjeføringen uden for byen er mest hensigtsmæssig, primært fordi der her er de bedste forhold for at lave en bred vej, hvilket vil lette trafikken. Samtidig vil den løsning betyde, at man undgår at linjeføringen kommer til at afskære bebyggede områder fra resten af byen. Opgaven var meget bred og spillede i princippet op til alt det planfaglige, jeg har lært på uddannelsen.”

Hvordan ser en arbejdsuge ud for dig?

”Den er meget varieret, men næsten 100 pct. kontorarbejde. Fordi jeg er landinspektør, kan de godt finde på at ringe fra landmålingsafdelingen her i huset og spørge, om jeg kan hjælpe med en konkret opgave i marken, men generelt er det 95 pct. kontorarbejde, og 5 pct. besigtigelse i felten. Men min arbejdsuge er alligevel meget varieret. Jeg har endnu ikke oplevet at sidde med en opgave i mere end højst en uge, og de fleste er jeg blot inde over i et par dage eller tre. For det meste bruger jeg en halv dag på én ting og måske tre timer på en anden, og så går resten af tiden med, hvad der nu lige dukker op.”

Hvordan er det, at du sjældent sidder med den samme opgave i længere tid?

”Det er rart, og det var en af grundene til, at jeg valgte at blive landinspektør, fordi det netop er så alsidigt. Der går ikke rutine i den. Selvfølgelig oparbejder jeg en vis rutine inden for de kerneopgaver, jeg er ansat til at løse, men det bliver ikke ensformigt, fordi jeg får lov at lave så mange forskellige ting i løbet af en dag eller en uge. Jeg har selvfølgelig en afdelingsleder, men jeg er i princippet meget selvstyrende, og det er kendetegnende for COWI, at det meget er op til dig selv at komme med på de forskellige opgaver. Som ny har jeg selvfølgelig fået tildelt nogle opgaver her i begyndelsen, enten hos kunder eller internt i huset, fordi vi ofte arbejder på tværs af afdelingerne. F.eks. var opgaven i Holstebro en delanalyse til en kollega i Økonomiafdelingen, der skulle lave en erhvervsøkonomisk analyse, der var meget større, end den del jeg bidragede med. Her skulle han bruge noget om byudvikling, og det blev så mig, der blev sat til det. Så det handler meget om, at man selv opsøger opgaverne, og at man får opbygget nogle kompetencer på forskellige områder undervejs, som man udnytter.”

Hvad får man, hvis man vælger at læse til landinspektør?

”Det, der tiltalte mig ved uddannelsen, var, at selv om du kommer ind med en forestilling om, hvad en landinspektør er og laver, så har du aldrig helt svaret, fordi uddannelsen er så bred. Da jeg skulle vælge studie, syntes jeg, at det var svært, fordi jeg følte, at jeg begrænsede mine muligheder, uanset hvad jeg endte med at vælge. Men her var landinspektøruddannelsen løsningen for mig, fordi den er så bred, som den er. Det handler ikke kun om én faglighed, men om en meget, meget bred faglighed, som bliver hængt op på nogle kompetencer fra universitetet, som gør, at man kan finde arbejde rigtig mange forskellige steder.”

Hvilke kompetencer fra universitetet anvender du i dit arbejde?

”Erfaringerne fra gruppearbejdet og det problemorienterede projektarbejde anvender jeg tit. Meget af mit arbejde foregår jo i samarbejde med kolleger og andre. Og der vil jeg sige, at det næsten var sværere på universitetet, fordi man her i COWI f.eks. bliver stillet en opgave, mens man på universitetet langt hen ad vejen selv skal stille opgaven, som så er relevant for en eller anden faglighed. Det, at man på studiet lærer at arbejde sammen med andre ud fra et givent problem, og sammen skal finde en løsning ud fra en faglighed, er det, der gør hele forskellen. Og det mener jeg faktisk er en af mine allerstørste styrker som landinspektør. Det er ikke nødvendigvis de faglige ting – dem kan du altid læse op på – men derimod selve erfaringen med at have arbejdet sammen med andre, at have lært det ved at gøre det i praksis, som gør hele forskellen.” 

Hvad vil du sige til de folk, der forbinder en landinspektør med orange vest og totalstation?

”Lidt groft sagt er landmåling et værktøj, man kan bruge som landinspektør, men det er ikke det, det handler om. På studiet får man et stort overblik over mange forskellige faglige områder, som man kan bruge i så mange flere forskellige opgavesammenhænge og jobsituationer, end den traditionelle landmåler, vi alle sammen har set stå i en eller grøftekant med sit udstyr. Ikke fordi der er noget galt med det. Jeg savner faktisk selv at være ude på flere måleopgaver. Men netop fordi vi er de her brede generalister, har vi en ballast og en evne til at se på tværs af forskellige fagligheder, således at vi har bedre øje for opgaver og løsninger, der ellers ville falde ned mellem to stole. Men faget er alligevel bundet op på begrebet ’fast ejendom’ i en eller anden sammenhæng, dvs. juridisk, teknisk eller geografisk, og det betyder, at vi aldrig bliver for brede.”

Interview gennemført i februar 2012

Job- og karrieremuligheder