Forskning
Samarbejde

Landinspektørvidenskab

Adgangskrav

Adgangskrav

Adgang til bacheloruddannelsen forudsætter opfyldelse af følgende krav eller dokumentation af tilsvarende kvalifikationer:

Vejledende anbefales gode matematikkundskaber. Vores erfaring er, at du kommer bedre igennem studierne, når du har mindst 7 i matematik og med potentialet til at nå et 10-tal i din gymnasiale matematikeksamen. 

Det anbefales derfor, at du genopfrisker matematik på A-niveau inden studiestart på denne uddannelse, hvis du har karakterer på 7 eller mindre i matematik fra din gymnasieuddannelse, eller hvis du har ét eller flere års pause mellem studentereksamen og studiestart på landinspektøruddannelsen.

Følg et intensivt Brush-up-kursus i matematik, ligesom det anbefales at deltage i den frie studieaktivitet Math 101.

Opfylder du ikke adgangskravene til den uddannelse, du gerne vil begynde på? Så har du mulighed for at tage på Adgangskursus og blive klar. Læs mere på: www.ak.aau.dk

Adgangsbegrænsning i København, fri adgang for kvalificerede ansøgere i Aalborg

Der er adgangsbegrænsning til bacheloruddannelsen i Landinspektørvidenskab i København. Det betyder, at det ikke er alle ansøgere, der søger rettidigt og som opfylder adgangskravene, der er sikret en studieplads.

Der vil fortsat være fri adgang for kvalificerede ansøgere til bacheloruddannelsen i Aalborg. Det betyder, at alle ansøgere, der søger rettidigt og opfylder adgangskravene, er garanteret en studieplads i Aalborg.

Antal studiepladser på Uddannelsen i København

I 2021 udbød AAU 61 studiepladser på bacheloruddannelsen i Landinspektørvidenskab i København. Alle ansøgere, som opfyldte adgangskravene, blev optaget på uddannelsen. 

Kvote 1

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere, end der er studiepladser til, udvælges ansøgerne i kvote 1 efter karaktergennemsnit i den adgangsgivende eksamen. Har du en gymnasial eksamen, vil din ansøgning blive vurderet i både kvote 1 og kvote 2, hvis du søger optagelse inden den 15. marts.

Kvote 2

I kvote 2, som udgør 10% af pladserne, udvælges ansøgere ud fra en konkret helhedsvurdering, hvor der lægges vægt på et karaktergennemsnit i adgangskravsfagene og på andre særligt relevante aktiviteter udover den adgangsgivende eksamen. Særligt relevante aktiviteter er relevant uddannelse og/eller relevant erhvervsarbejde på fuld tid. Der må i den konkrete vurdering lægges vægt på maks. 12 måneders særligt relevante aktiviteter.

De særligt relevante aktiviteter skal være gennemført og dokumenteret i form af bilag senest ved ansøgningsfristens udløb den 15. marts, for at de kan indgå i den konkrete kvote 2-vurdering. Et CV alene betragtes ikke som dokumentation. Der lægges ikke vægt på en motiveret ansøgning.

Eksempler på relevant erhvervsarbejde 

  • Arbejde med opmåling, kort, planlægning og/eller arealforvaltning

Eksempler på relevant uddannelse

  • Dele af alle ingeniørvidenskabelige bacheloruddannelser og videregående uddannelser, hvor den studerende opnår erfaring med opmåling, kort, planlægning og/eller arealforvaltning

Du skal desuden søge gennem kvote 2, hvis du har søgt om dispensation fra kravet om en adgangsgivende eksamen. Læs også vores generelle vejledning om kvote 2.

Opfylder du adgangskravene?

De ovennævnte adgangskravsfag skal være bestået med min. 2,0 på 7-trins-skalaen (medmindre andet er angivet).

På Adgangskursus i Aalborg og Esbjerg kan du på 1 eller 1 ½ år få en adgangseksamen til en ingeniøruddannelse. Du har også mulighed for at tilmelde dig et enkeltfag. Læs mere på AAU's Adgangskursus.

Hvis du har taget adgangskursus og skal søge ind på en bacheloruddannelse, skal du huske at ansøgningsfristen er 15. marts klokken 12.

Er du ansøger fra et nordisk land, opfylder du kravet om Dansk A ved at bestå Dansk, Svensk, Norsk eller Islandsk på tilsvarende niveau. For ikke-nordiske ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen kan Studieprøven i dansk i kombination med modersmålsundervisning til højeste gymnasiale niveau erstatte kravet om Dansk A.

Har du en udenlandsk (også nordisk) eller international eksamen, henviser vi dig til vores optagelsessider for nærmere information om ansøgningsfrist m.v.

I tvivl om adgangskrav?

Måske har du brug for at supplere i et fag? Måske har du ikke en adgangsgivende eksamen? Vi har samlet en masse nyttig information om adgangskrav på AAU.

alt om adgangskrav på aau

brug AAu's adgangstjekker

AAU's Adgangstjekker giver dig overblik over adgangskrav til vores bacheloruddannelser. Indtast din gymnasiale eksamen og få overblik over hvilke uddannelser, du opfylder adgangskravene til og hvilke gymnasiale fag du evt. mangler.

tjek hvilke uddannelser du kan blive optaget på

 

Optagelsesvejledning på AAU

Studievalg og optagelsesvejledning

Overvejer du at søge ind på en uddannelse på AAU? Vores optagelsesvejledere kan hjælpe, hvis du har spørgsmål om studievalg, ansøgning og optagelse. Det kunne blandt andet være:

  • Adgangskrav og supplering
  • Kvoter og optagelse med dispensation
  • Spørgsmål til din ansøgning
  • Optagelse med merit
  • Valg af uddannelse, både bachelor, kandidat samt sidefag

Kontakt Optagelsesvejledningen

Sådan søger du optagelse

Du skal søge optagelse på en studieplads via optagelse.dk ved hjælp af NemID. På optagelse.dk findes vejledninger til hvordan.
 

Ansøgningsfrist - kvote 1

5. juli kl. 12. 

ANSØGNINGSFRIST - KVOTE 2

15. marts kl. 12.


Studiestart

Der er studiestart den 1. september.
 

Se hvornår du skal søge

 

Læs om supplering for at opfylde adgangskravene
Læs mere om optagelsesprocedurer