AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Kunst og Teknologi

Fagligt indhold

Fagligt indhold

På Kunst og Teknologi (Tidl. Art & Technology/Oplevelsesteknologi) er omdrejningspunktet projektarbejde og det at skabe. Det foregår typisk i samspil med kunstnere, designere og mediefolk inden for området og sammen med rekvirenter i det omgivende miljø. Værkstedsarbejde spiller sammen med teoretiske kurser, og i hvert semester indgår en serie workshops, som understøtter dine metodiske og praktiske kompetencer i projektarbejdet. Målet er, at du opnår en viden om, hvad der skal til for at skabe oplevelser, dvs. viden om kunstneriske og æstetiske processer samt om de fysiske og psykiske vilkår, der gælder, hvis oplevelser skal kunne blive til. Tilsvarende får du indsigt i oplevelsesbaseret markedsføring.
 

Video om studiet

 

1.-2. semester: Legemliggørelse og Sanselandskaber - Skulptur, Rum og Teknologi

På 1. og 2. semester arbejder du med rum, installationer og konstruktioner, og der er fokus på materialer og oplevelsesmæssig kvalitet. I årets løb skal vi på en studietur, og du vil få indsigt i  kunst, kultur og samfundsforhold.

1. semester: Projektet ArT koncept, udvikling og implementering indfører dig i grundlæggende problemstillinger og løsninger vedrørende konstruktion og realisering af integrerede oplevelsesteknologiske artefakter eller projekter.

2. semester: Projektet ArT som situeret praksis. Der undersøges teknologiske, konceptuelle, æstetiske og kontekstuelle problemstillinger og udarbejdes løsningsforslag ift. oplevelsesteknologiske artefakter og projekter.

3.-4. semester: Transition og bevægelse - Sted og interaktionsrum

ArT studietur

På 3. og 4. semester arbejdes med "intelligente værker" og "interaktive rum", hvor den fysiske verden interagerer med publikum. Der arbejdes bl.a. med sensorer, robotter, interaktivt lys og lyd samt nye medier. Du skal på en større studietur i Europa og arbejde sammen med de bedste installationskunstnere og teknologer på området.

3. semester: Projektet Transition og bevægelse omfatter udformning af produkter, artefakter og installationer, der beskrivelser transitioner både i fysisk og emotionel forstand.

4. semester: Projektet ArT som situeret praksis omfatter udformning af interaktive rum og installationer.

5. semester: Fortællinger og universer

På 5. semester suppleres dine kompetencer med fortælleteknik. Projektarbejdet retter sig mod en kobling af fysiske og virtuelle verdner i "sanselandskaber" og sammenhængende oplevelsesforløb. Det involverer kunstnere og bestemte målgrupper, og det vil udmønte sig i design af større events, oplevelsesparker eller sceniske forløb. På dette semester har du mulighed for at tone din uddannelse i form af valgfag, som typisk udbydes af andre fag eller fagområder.

5. semester: Projektet Fortællinger og universer omfatter problemstillinger og løsninger vedr. design af sammensatte sceniske universer af narrativ karakter.

6. semester: Bachelorprojekt

6. semester: Bachelorprojektet Oplevelsesteknologi er et selvvalgt projekt vedrørende en holistisk udformning af artefakter og installationer, hvis formål det er enten at underholde, informere, inspirere eller på anden vis påvirke publikum eller brugerne.
 

Du kan læse mere om uddannelsens opbygning og indhold i studieordningen for bacheloruddannelsen i Kunst & teknologi (Art & Technology).

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde