Forskning
Samarbejde

Kunst og Teknologi

Adgangskrav

Adgang til bacheloruddannelsen forudsætter opfyldelse af følgende krav eller dokumentation af tilsvarende kvalifikationer:

 • Bestået adgangsgivende eksamen
 • Dansk A
 • Matematik B
 • Engelsk B
 • Historie B eller idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B) eller Kommunikation og IT A

BEMÆRK! Fra optaget 2023 vil der være krav om bestået adgangsgivende eksamen med en kvotient på minimum 4,0.

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning til bacheloruddannelsen i Kunst og Teknologi. Det vil sige, at det ikke er alle ansøgere, der søger rettidigt og opfylder adgangskravene, der er sikret en studieplads.

Du kan søge om optagelse i kvote 1 eller kvote 2. 

Antal studiepladser

I 2021 udbød AAU 45 studiepladser på bacheloruddannelsen i Kunst og Teknologi. Alle ansøgere, der opfyldte adgangskravene, blev optaget.

Kvote 1

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere, end der er studiepladser, udvælges ansøgerne i kvote 1 efter karaktergennemsnit i den adgangsgivende eksamen. Har du en gymnasial eksamen, vil din ansøgning blive vurderet i både kvote 1 og kvote 2, hvis du søger optagelse inden den 15. marts.

Kvote 2

I kvote 2, som udgør 20 % af studiepladserne, udvælges ansøgere ud fra en konkret helhedsvurdering, hvor der lægges vægt på et karaktergennemsnit i adgangskravsfagene og på andre særligt relevante aktiviteter udover den adgangsgivende eksamen. Særligt relevante aktiviteter er relevant uddannelse og/eller relevant erhvervsarbejde på fuld tid. Særlig relevant frivilligt arbejde på fuld tid kan indgå i vurderingen. Der må i den konkrete vurdering lægges vægt på maks. 12 måneders særligt relevante aktiviteter.

De særligt relevante aktiviteter skal være gennemført og dokumenteret i form af bilag senest ved ansøgningsfristens udløb den 15. marts, for at de kan indgå i den konkrete kvote 2-vurdering. Et CV alene betragtes ikke som dokumentation. Der lægges ikke vægt på en motiveret ansøgning.

Eksempler på relevant erhvervsarbejde 

 • Arbejde i en medieproduktionsvirksomhed eller medieteknologisk virksomhed. Det udførte arbejde skal have haft at gøre med den primære produktion af teknologi eller indhold, dvs. ikke fx sekretærlignende eller receptionist.
 • Arbejde i en designrelateret virksomhed. Det udførte arbejde skal have haft at gøre med den primære produktion, eller løsninger for design, ikke fx sekretærlignende eller receptionist.
 • Arbejde i en event- og oplevelsesindustrirelateret virksomhed. Det udførte arbejde skal have haft at gøre med at designe oplevelser, ikke fx sekretærlignende eller receptionist.
 • Arbejde som programmør/webprogrammør
 • Arbejde som designer (interaktionsdesign, produktdesign, multimediedesign, lysdesign og lyddesign)
 • Arbejde som udøvende kunstner fx som billedkunstner, danser, koreograf, skuespiller, scenograf, musiker eller kunsthåndværker 

EKSEMPLER PÅ IKKE RELEVANT ERHVERVSARBEJDE

 • Pædagogmedhjælper
 • Au-pair
 • Sekretær eller receptionist

EKSEMPLER PÅ RELEVANT uddannelse

 • Dele af alle naturvidenskabelige og ingeniør bacheloruddannelser
 • Dele af alle kunst- og designrelaterede bacheloruddannelser
 • Dele af professionsbacheloruddannelser inden for IT-området med et indhold af matematik og/eller programmering.
 • Dele af professionsbachelor i Webudvikling, Professionsbachelor i Softwareudvikling.
 • Dele af humanistiske bacheloruddannelser med fokus på IT
 • KVU-uddannelser i Datamatiker, Multimediedesigner, Interaktionsdesign, etc.

EKSEMPLER PÅ IKKE RELEVANT UDDANNELSE

 • Private kunst- og designuddannelser/kurser

Du skal desuden søge gennem kvote 2, hvis du har søgt om dispensation fra kravet om en adgangsgivende eksamen. Læs også vores generelle vejledning om kvote 2.

Opfylder du adgangskravene?

De ovennævnte adgangskravsfag skal være bestået med min. 2,0 på 7-trins-skalaen (medmindre andet er angivet).

Har du en udenlandsk (også nordisk) eller international eksamen, henviser vi dig til vores optagelsessider for nærmere information om ansøgningsfrist m.v.

I tvivl om adgangskrav?

Måske har du brug for at supplere i et fag? Måske har du ikke en adgangsgivende eksamen? Vi har samlet en masse nyttig information om adgangskrav på AAU.

alt om adgangskrav på aau

brug AAu's adgangstjekker

AAU's Adgangstjekker giver dig overblik over adgangskrav til vores bacheloruddannelser. Indtast din gymnasiale eksamen og få overblik over, hvilke uddannelser du opfylder adgangskravene til, og hvilke gymnasiale fag du evt. mangler.

tjek hvilke uddannelser du kan blive optaget på

 

 

Optagelsesvejledning på AAU

Studievalg og optagelsesvejledning

Overvejer du at søge ind på en uddannelse på AAU? Vores optagelsesvejledere kan hjælpe, hvis du har spørgsmål om studievalg, ansøgning og optagelse. Det kunne blandt andet være:

 • Adgangskrav og supplering
 • Kvoter og optagelse med dispensation
 • Spørgsmål til din ansøgning
 • Optagelse med merit
 • Valg af uddannelse, både bachelor, kandidat samt sidefag

Kontakt Optagelsesvejledningen

Sådan søger du optagelse

Du skal søge optagelse på en studieplads via optagelse.dk ved hjælp af NemID. På optagelse.dk findes vejledninger til hvordan.
 

Ansøgningsfrist - kvote 1

5. juli kl. 12. 

ANSØGNINGSFRIST - KVOTE 2

15. marts kl. 12.


Studiestart

Der er studiestart den 1. september.
 

Se hvornår du skal søge

 

Læs om supplering for at opfylde adgangskravene
Læs mere om optagelsesprocedurer