AAU logo

Kemiteknologi

Job & karriere

Job & karriere

”EN AAU-INGENIØR ER MERE ATTRAKTIV, NÅR TIDEN ER TIL JOBSØGNING”

Kristian B. Knudsen, tidligere studerende

Bacheloruddannelsen i Kemiteknologi er især tilrettelagt for dig, som ønsker at fortsætte på en 2-årig kandidatuddannelse som civilingeniør (cand.polyt.) i fx Chemistry.

Med bacheloruddannelsen i Kemiteknologi har du en grundlæggende viden om fagområdet, men dine kompetencer og jobmuligheder forbedres markant med en efterfølgende kandidatuddannelse.

kandidatmuligheder

Som færdiguddannet civilingeniør kan du få job i den kemiske og farmaceutiske industri, hos offentlige myndigheder eller i ingeniørvirksomheder. Eksempler på fremtidige arbejdspladser kan være Siemens, Novo Nordisk, Grundfos og Lundbeck. Har du en forsker gemt i maven, har du også mulighed for at tage fat på en forskerkarriere som fx erhvervsforsker eller i en ph.d.-stilling på et universitet.

Dine arbejdsopgaver vil kunne omhandle alt fra udvikling af nye materialer, offshore processer, udvikling af katalysatorer til reduktion af luftforurening og undervisning på gymnasiale uddannelser eller universitetet.

Med en bachelor- og kandidatuddannelse inden for kemiteknologi kan du arbejde som fx:

 • Proceskemiker
 • Retskemiker
 • Plast- og polymerkemiker
 • Servicekemiker
 • Analysekemiker
 • Forsker
 • Ph.d.-studerende
   

Med en bachelor- og kandidatuddannelse inden for kemiteknologi kan du arbejde med fx:

 • Udvikling og fremstilling af medicin
 • Forskning
 • Rådgivning
 • Projekt- og innovationsledelse
 • Udvikling og test af kosmetik
 • Procesdesign
 • Kvalitetskontrol
 • Produkter som fx plastik, batterier, olie, biomasse, tøj osv.

”JEG VALGTE AT STUDERE PÅ AAU PRIMÆRT PÅ GRUND AF GRUPPEARBEJDET, DA DET ER EN MEGET TILTALENDE ARBEJDSFORM FORDI DEN BL.A. BLIVER ANVENDT PÅ ARBEJDSPLADSER”

Kristian B. Knudsen, tidligere studerende

 
 

læs om optagelse og adgangskrav

Karrierevejledning på AAU

AAU Karriere kan vejlede dig om karrieremuligheder og erhvervskontakt under studiet. Få bl.a. vejledning om:

 • Ansøgning og CV
 • Praktik og studiejob
 • Dine personlige kompetencer
 • Arbejdsmarkedet og brancher
 • A-kasser og fagforeninger
   

LÆS MERE OM PÅ AAU Karriere's HJEMMESIDE