Forskning
Samarbejde

Kemiteknologi

Fagligt indhold

Fagligt indhold

”At planlægge sine egne forsøg er en utrolig lærerig proces, der kombinerer den teori, vi lærer i kurserne med egne praktiske erfaringer”

ingrid helgeland, studerende

På bacheloruddannelsen i Kemiteknologi arbejder du med molekyler og deres indbyrdes vekselvirkninger, og om hvordan man designer og bygger nye materialer. I løbet af uddannelsen får du et indgående kendskab til kemiingeniørens grundfag – den organiske og uorganiske kemi, analytisk og fysisk kemi og ikke mindst kemiteknik. Du får erfaring i at designe og gennemføre eksperimenter fortolke data fra kemiske reaktioner og processer.

SEMESTEROVERSIGT

1. sem: Kemisk ligevægt
2. sem: Kemiske reaktioner og kinetik
3. sem: Kemisk fysik
4. sem: Kemisk analyse
5. sem: Enhedsoperationer og Procesteknik.eller Bioprocesser
6. sem: Bachelorprojekt.

I løbet af uddannelsen arbejder du også med:

 • Matematik og statistik
 • Almen biologiFysisk kemi
 • Organisk og uorganisk kemi
 • NMR og MS
 • Reaktor- og procesmodellering
 • Kemiske enhedsoperationer
 • Hydraulik og stoftransport
 • Data Science

”Det er en selv og gruppen, som bestemmer hvilken retning projektet skal tage”

Kristian B. Knudsen, tidligere studerende

På hvert semester har du undervisning halvdelen af tiden, og den anden halvdel bruger du på projektarbejde i selvvalgte grupper i tæt tilknytning til forskningsmiljøerne og relevante virksomheder. Sammen med din gruppe integrerer du teori og metoder med en relevant problemstilling inden for kemiteknologi. På 1.-5. semester findes jeres projektemner inden for de angivne temaer.

Det meste litteratur vil være på engelsk, mens det meste undervisning vil være på dansk. De fleste studerende skriver deres projekter på dansk på de første semestre, mens nogen skifter til engelsk undervejs i studiet.

Projekterne vil være problembaserede. Laboratoriearbejde fylder en stor del af uddannelsen, og du kommer til at arbejde i nye lokaler med topmoderne laboratorieforhold.

”Man bliver aldrig færdig med at udforske nye områder, specielt i projekterne”

Søren Sørensen, studerende

1. SEMESTER: Kemisk ligevægt

På 1. semester er der fokus på kemiske ligevægte. I projektet arbejder du med en kemisk problemstilling, hvor du fx kan beskæftige dig med de problemstillinger, der findes i forhold til syre-base ligevægte.

PROJEKT

 • Kemisk ligevægt I (5 ECTS)
 • Kemisk ligevægt II (10 ECTS)

KURSER

 • Almen kemi (5 ECTS)
 • Calculus (5 ECTS)
 • Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 1. SEMESTER

 • Undersøgelse af cyclodextriners egenskaber
 • Undersøgelse af flammehæmmere og deres virkemåde

 

2. SEMESTER: Kemiske reaktioner og kinetik

2. semester handler om Kemiske reaktioner og kinetik. Du arbejder med at definere proceskemiske begreber og beskrive de tekniske/naturvidenskabelige modeller, teorier eller metoder, du bruger til at analysere, beskrive og forstå kemiske reaktioner.

PROJEKT

 • Kemiske reaktioner og kinetik (15 ECTS)

KURSER

 • Almen biologi (5 ECTS)
 • Lineær algebra (5 ECTS)
 • Anvendt statistik (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 2. SEMESTER

 • Undersøgelse af indigoblåt som farvestof
 • Undersøgelse af parabener og deres påvirkninger

3. SEMESTER: Kemisk fysik

Fysisk kemi er omdrejningspunktet på 3. semester, og i projektarbejdet kommer du til at arbejde eksperimentelt med industrielle kemiske processer. Du lærer separations- og analyseteknikker og at tilrettelægge, gennemføre og afrapportere eksperimentelt arbejde.

PROJEKT

 • Kemisk fysik (15 ECTS)

KURSER

 • Fysisk kemi (5 ECTS)
 • Organisk kemi (5 ECTS)
 • Kemisk binding (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 3. SEMESTER

 • Graphene oxide membranes for water purification: determination and modulation of hydrophilic functions
 • Syntese og karakterising af sulfobutylether-βCD
   

4. SEMESTER: KEMISK ANALYSE

På 4. semester arbejder du med kemisk analyse. Projektarbejdet tager udgangspunkt i et kemisk problem, hvor du skal producere data, som vil kunne anvendes til løsning af problemer i produktions-, udviklings- eller miljømæssige sammenhænge.

PROJEKT

 • Kemisk analyse (15 ECTS)

KURSER

 • Uorganisk og eksperimentel kemi (5 ECTS)
 • Data science (5 ECTS)
 • NMR & MS (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 4. SEMESTER

 • Synthesis and Characterisation of Metal-organic Framework Glasses
 • Analyse af saftprøver

5. SEMESTER: Enhedsoperationer og Procesteknik eller Bioprocesser

På 5. semester kan du vælge at skrive projekt om enten Enhedsoperationer og Procesteknik.eller Bioprocesser. Vælger du at arbejde med Enhedsoperationer og Procesteknik, tager du udgangspunkt i en proces, fx en kemisk syntese eller en masseoverførselsproces, der beskrives gennem matematiske modeller, som anvendes til design og dimensionering af en opstilling. Ved at foretage opsamling af kritiske data, udarbejdes en strategi for styring og regulering af anlægget. Vælger du derimod bioprocesser, bygger du dit projekt op omkring en mikrobiel eller enzymatisk katalyseret proces i en bioreaktor, hvor støkiometriske og kinetiske konstanter, der beskriver processen, bestemmes eksperimentelt.

PROJEKT

Du vil kunne vælge mellem følgende projektemner:

 • Enhedsoperationer og Procesteknik (15 ECTS)
 • Bioprocesser (15 ECTS)

KURSER

 • Reaktor- og procesmodellering (5 ECTS)
 • Kemiske enhedsoperationer (5 ECTS)
 • Hydraulik og stoftransport (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 5. SEMESTER

 • Hvordan kan man ved hjælp af fotokatalysatorer optimere nedbrydningen af organiske forureningskomponenter i industrielt afløbsvand?
 • Udfældning af fosfor
 • Optimering af drift af keramisk membrananlæg i svømmehaller

Se projektforslag til projekter på 5. semester.


6. SEMESTER

På 6. semester skriver du dit bachelorprojekt inden for kemiteknologi, som ligger i naturlig forlængelse af de tidligere semestre og ofte tilknyttet igangværende forskning på Institut for Kemi og Biovidenskab. Formålet med bachelorprojektet er, at du får teoretisk og praktisk erfaring med at arbejde med et udvalgt område inden for kemiteknologi

projekt

 • Bachelorprojekt (15 ECTS)

KURSER

 • Design og regulering af processer (5 ECTS)
 • Integreret procesmodellering (5 ECTS)
 • Kolloid-kemi (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ Bachelorprojektemner

 • Nanofiltrering til fjernelse af pesticidrester i grundvand og overfladevand

STATE-OF-THE-ART LABORATORIEFACILITETER

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde