AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Kemi

Job & karriere

Job & karriere

”Du er altid tæt på din fremtidige karriere, når du læser Kemi ved Aalborg Universitet”

Christian Dannesboe, tidligere studerende

Bacheloruddannelsen i Kemi er især tilrettelagt for dig, som ønsker at fortsætte på en 2-årig kandidatuddannelse som cand.scient. i Kemi.

Med bacheloruddannelsen i Kemi har du en grundlæggende viden om fagområdet, men dine kompetencer og jobmuligheder forbedres markant med en efterfølgende kandidatuddannelse.
 

kandidatmuligheder

”I dag arbejder jeg hos Shell, hvor min viden om løsning af faglige problemer er virkelig brugbar”

CHRISTIAN DANNESBOE, TIDLIGERE STUDERENDE

Som færdiguddannet cand.scient. i Kemi kan du forstå og reflektere over teori, videnskabelige metoder og praksis inden for kemi. Du kan desuden vurdere teoretiske og praktiske kemiske problemstillinger samt foretage valg af relevante løsninger på baggrund af dine teoretiske og praktiske erfaringer.

Kemikere har en solid viden inden for de teoretiske aspekter af kemi, samt en omfattende viden om organisk og uorganisk kemi. Derved hælder deres ansættelsesmuligheder mod udviklings- og forskningsbaserede jobs, hvor arbejdsopgaverne fx kan inkludere polymerfremstilling, udvikling af katalysatorer, ”drug delivery”-systemer, der øger effektiviteten af medicin, solceller eller keramiske materieler til bl.a. filtrering af drikkevand.

Du kan varetage stillinger på et højt fagligt niveau og den alsidige uddannelse kan åbne mange døre til job, der passer til netop dine interesser og evner.

Som kemiker kan du arbejde i gymnasiet, i den kemiske industri, hos rådgivende ingeniørfirmaer, hos universiteter, hos forskningscentre, i den offentlige forvaltning, i hospitalslaboratorier, i miljøsektoren samt i medicinal-, olie-, fødevare-, plast-, gummi-, mineralolie-, jern-, materiale- og farveindustrien.

Din fremtidige arbejdsgiver kan fx være:

 • Aalborg Portland
 • Arla Foods
 • Beskæftigelsesministeriet
 • DTU
 • Fibertex Personal Care A/S
 • Grundfoss
 • LiqTec
 • NBE
 • Det Grønne Rejsehold
 • Novo nordisk
 • Rockwool
 • Skamol

”På AAU er gruppearbejdet i fokus, og da det også er den model, der benyttes i den virkelige verden, så var valget ganske simpelt”

Rasmus Guldbæk Brandt, studerende

Med en bachelor- og kandidatuddannelse inden for kemi kan du arbejde med fx:

 • Drift, kontrol eller udvikling i kemisk produktion
 • Undervisning på de gymnasiale uddannelser
 • Forskning
 • Udvikling, analyse og kontrol af kemiske produkter og materialer som fx fødevarer, tekstilfibre, medicin, kosmetik, vaskemidler, sprøjtemidler, plast, lim eller byggematerialer 
 • Analyse af forskellige materialers egenskaber
 • Optimering af kemisk produktion
 • Tilsyn med kvalitet af fødevarer
 • Formidling
 • Ledelse
 • Rådgivning

Eksempler på jobtitler:

 • Proceskemiker
 • Retskemiker
 • Plast- og polymerkemiker
 • Servicekemiker
 • Analysekemiker
 • Gymnasielærer


Vil du være gymnasielærer?

Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasier, STX, HHX, HTX og HF? Det får du kompetence til ved at kombinere et centralt fag med et sidefag på din bachelor og din kandidat. Læs mere om at blive gymnasielærer.

optagelse og adgangskrav på kemi

Læs mere om uddannelsen

Karrierevejledning på AAU

AAU Karriere kan vejlede dig om karrieremuligheder og erhvervskontakt under studiet. Få bl.a. vejledning om:

 • Ansøgning og CV
 • Praktik og studiejob
 • Dine personlige kompetencer
 • Arbejdsmarkedet og brancher
 • A-kasser og fagforeninger
   

LÆS MERE OM PÅ AAU Karriere's HJEMMESIDE