AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Kemi

Fagligt indhold

Fagligt indhold

”Som kemistuderende kan du arbejde med design af materialer, medicin og fødevarer, optimering af diverse systemer som fx spildevand og med styring af processor m.m”

Rasmus Guldbæk Brandt, studerende

På bacheloruddannelsen i Kemi får du kendskab til molekyler og deres indbyrdes vekselvirkninger og til hvordan, man udnytter molekylær viden til at designe og bygge nye materialer.

SEMESTEROVERSIGT

1. sem: Kemisk ligevægt
2. sem: Kemiske reaktioner og kinetik
3. sem: Kemisk fysik
4. sem: Kemisk analyse
5. sem: Uorganisk kemisk syntese eller Organisk Kemisk Syntese
6. sem: Bachelorprojekt.

I løbet af uddannelsen arbejder du også med:

 • Matematik og statistik
 • Almen biologi og biokemi
 • Kemisk binding
 • Data science
 • Hydraulik og stoftransport
 • NMR & MS
 • Kolloidkemi
 • Kvantekemi

Uddannelsen er både teoretisk og praktisk, og du kommer til at arbejde med forskningsrelevante projekter. Undervejs laver du spændende kemiske eksperimenter. Du får en indgående og bred forståelse af kemi som fag.

På hvert semester bruger du halvdelen af tiden på kurser, mens anden halvdel bruges på projektarbejde i selvvalgte grupper i tæt samarbejde med forskningsmiljøerne. Sammen med din gruppe arbejder du problemorienteret og integrerer teori og eksperimentelle metoder for at finde svar op de problemstilling, I arbejder med.

”Det er gennem gruppearbejdet, at jeg har oplevet konflikter, og hvordan man løser dem – men jeg har også gennem gruppearbejdet oplevet de største succeser”

Rikke Eriksen Gissel, studerende

Du kan kombinere Kemi med andre uddannelser, der giver mulighed for at undervise i gymnasiet, og få en bredere faglig profil. Hvis du læser Kemi som enten centralt fag eller sidefag, vil du blandt andet kunne undervise i kemi på gymnasiet. Hvis du kombinerer kemi med biologi, får du undervisningskompetence i hele tre fag – biologi, kemi samt bioteknologi.

1. SEMESTER: Kemisk ligevægt

På 1. semester er der fokus på kemiske ligevægte. I projektet arbejder du med en kemisk problemstilling, hvor du fx kan beskæftige dig med de problemstillinger, der findes i forhold til syre-base ligevægte.

PROJEKT

 • Kemisk ligevægt I (5 ECTS)
 • Kemisk ligevægt II (10 ECTS)

PROJEKT

 • Kemi i sammensatte systemer I (5 ECTS)
 • Kemi i sammensatte systemer II (10 ECTS)

KURSER

 • Almen kemi (5 ECTS)
 • Calculus (5 ECTS)
 • Problembaseret læring (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 1. SEMESTER

 • Syntese af indigo farvestof
 • Fjernelse af koffein fra kaffe- og te produkter
 • Curcumin - Hvordan bruges det og hvad kan det?
 • Koffein - reduktion af koffein i kaffe- og teprodukter
 • Uden parabener - Hvordan virker de og hvorfor bruges de?

”Det er meget mere effektivt at arbejde med akademiske problemer i en gruppe, end det er at arbejde med dem alene”

CHRISTIAN DANNESBOE, TIDLIGERE STUDERENDE


2. SEMESTER: kemiske REAKTIONER OG KINETIK

2. semester handler om kemisk ligevægt. I projektet arbejder du med en kemisk eller miljøteknologisk problemstilling, hvor du fx kan beskæftige dig med de problemstillinger, der findes i forhold til syre-base ligevægte.

PROJEKT

 • Kemiske reaktioner og kinetik (15 ECTS)

KURSER

 • Almen biologi (5 ECTS)
 • Lineær algebra (5 ECTS)
 • Anvendt statistik (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 2. SEMESTER

 • Optimering af medicin ved tilsætning af hjælpestoffer som fx alginat eller cyclodextriner
 • Formulering af medikamenter med Amphiphile cyclodextriner
 • Test og udvikling af absorbenter til NH3 til brug i forbindelse med emissionsmålinger fra landbrug

3. SEMESTER: kemisk fysik

Fysisk kemi er omdrejningspunktet på 3. semester, og i projektarbejdet kommer du til at arbejde eksperimentelt med industrielle kemiske processer. Du lærer separations- og analyseteknikker og at tilrettelægge, gennemføre og afrapportere eksperimentelt [NTE1] arbejde.

PROJEKT

 • Kemisk fysik (15 ECTS)

KURSER

 • Fysisk kemi (5 ECTS)
 • Organisk kemi (5 ECTS)
 • Kemisk binding (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 3. SEMESTER

 • Modificering af cyclodextriner, med henblik på forbedring af deres egenskaber i forhold til fx opløselighed
 • Bestemmelse af vand aktivitet i fx fødevarer og cremer
 • Synthesis and crystallization behavior of polycaprolactone
 • Synthesis of Conjugated Small Molecular Probes toward Label-free Biosensing
 • Adsorption/ionbyttermateriale til oprensning af fosfor


4. SEMESTER: kemisk analyse

På 4. semester arbejder du med kemisk analyse. Projektarbejdet tager udgangspunkt i et kemisk problem, hvor du skal producere data, som vil kunne anvendes til løsning af problemer i produktions-, udviklings eller miljømæssige sammenhænge.

PROJEKT

 • Kemisk analyse (15 ECTS)

KURSER

 • Data science (5 ECTS)
 • Uorganisk og eksperimentel kemi (5 ECTS)
 • NMR & MS (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 4. SEMESTER

 • Syntese og karakterisering af metal-organic framework (MOF), der kan anvendes til bl.a. gaslagring
 • Afprøvning og udvælgelse af plastmaterialer til UV sterilisering af ko råmælk

5. SEMESTER: Uorganisk kemisk syntese eller Organisk Kemisk Syntese

5. semester handler kort og godt om syntesekemi.

PROJEKT

 • Uorganisk kemisk syntese eller Organisk Kemisk Syntese (15 ECTS)

KURSER

 • Videregående uorganisk kemi (5 ECTS)
 • Videregående uorganisk kemi (5 ECTS)
 • Hydraulik og stoftransport (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 5. SEMESTER

 • Glasforsegling af rustfrie pulvermetallurgisk fremstillede komponenter til anvendelse i drikkevandspumper
 • Green synthesis of N-doped TiO2 photocatalysts for the sun-driven oxidation of emerging pollutants in aqueous systems
 • Drying solvents by means of nanoporous ceramic membranes
 • New cathode materials for lithium ion batteries
 • Synthesis and characterisation of metal-organic framework


6. SEMESTER

På 6. semester skriver du dit bachelorprojekt. I projektet fordyber du dig i et emne, som ligger i naturlig forlængelse af de tidligere semestreog ofte tilknyttet igangværende forskning på Institut for Kemi og Biovidenskab. Formålet med bachelorprojektet er, at du får teoretisk og praktisk erfaring med at arbejde med et udvalgt område inden for kemiteknolog.

PROJEKT

 • Bachelorprojekt (15 ECTS)

KURSER

 • Kolloid-kemi (5 ECTS)
 • Biokemi (5 ECTS)
 • Kvantekemi


Studiestartsprøve

De første uger på 1. semester skal alle studerende på uddannelsen deltage i en skriftlig studiestartsprøve, som godkendes, når den er besvaret og afleveret. Formålet med studiestartsprøven er at fastslå, om de nye studerende har påbegyndt uddannelsen. Studiestartsprøven er baseret på introduktionsforløbet samt de studerendes forventninger til og motivation for studiet. Der afholdes én reeksamen i studiestartsprøven. Studerende som ikke får godkendt deres studiestartsprøve vil blive udskrevet inden 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedr. studiestartsprøven, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

kandidatmuligheder

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde

Læs uddannelsen som

 • Et-faglig uddannelse
  Den et-faglige uddannelse er for dig, der går efter at bringe din faglighed i spil inden for ét fagområde
   
 • To-faglig uddannelse med et centralt fag og et sidefag
  Den to-faglige uddannelse er for dig, der gerne vil kombinere et centralt fag med et sidefag, fx Idræt, Samfundsfag eller Engelsk

Vil du være gymnasielærer?

Vil du være gymnasielærer?

Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasie-, hf- eller handelskoleniveau? Det får du kompetence til ved at kombinere et centralt fag med et sidefag.
 

Læs mere om at blive gymnasielærer