AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Kemi

Fagligt indhold

Fagligt indhold

”Som kemistuderende kan du arbejde med design af materialer, medicin og fødevarer, optimering af diverse systemer som fx spildevand og med styring af processor m.m”

Rasmus Guldbæk Brandt, studerende

På bacheloruddannelsen i Kemi får du kendskab til molekyler og deres indbyrdes vekselvirkninger og til hvordan, man udnytter molekylær viden til at designe og bygge nye materialer.

Du lærer om fx:

 • Kemi i sammensatte systemer
 • Fysisk kemi og transportprocesser
 • Fysiske og kemiske analysemetoder
 • Organisk og uorganisk kemi
 • Opløsningers struktur
 • NMR & MS
 • Reaktor- og procesmodellering

I løbet af uddannelsen bliver du undervist både teoretisk og praktisk, og du kommer til at arbejde med forskningsrelevante projekter. Undervejs laver du spændende kemiske laboratorieforsøg, lærer om kemiens historie og får øvelse i at anvende kemiske enhedsoperationer til oprensning af både små molekyler og større partikler. På den måde får du en indgående og bred forståelse af kemi som fag.

På hvert semester bruger du halvdelen af tiden på kurser, mens anden halvdel bruges på projektarbejde i selvvalgte grupper i tæt samarbejde med forskningsmiljøerne og ofte også virksomheder. Sammen med din gruppe integrerer du teori og metoder i den problemstilling, du arbejder med.

”Det er gennem gruppearbejdet, at jeg har oplevet konflikter, og hvordan man løser dem – men jeg har også gennem gruppearbejdet oplevet de største succeser”

Rikke Eriksen Gissel, studerende

Du kan kombinere Kemi med andre uddannelser, der giver mulighed for at undervise i gymnasiet, og få en bredere faglig profil. Hvis du læser Kemi som enten centralt fag eller sidefag, vil du blandt andet kunne undervise i kemi på gymnasiet.

1. SEMESTER: Kemi i sammensatte systemer

På 1. semester er der fokus på kemi i sammensatte systemer, og du skal fx foretage eksperimentelle undersøgelser af kemiske problemstillinger i laboratoriet. Indholdet fra kurserne integreres i projektarbejdet.

KURSER

 • Almen kemi (5 ECTS)
 • Calculus (5 ECTS)
 • Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund (5 ECTS)

PROJEKT

 • Kemi i sammensatte systemer I (5 ECTS)
 • Kemi i sammensatte systemer II (10 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 1. SEMESTER

 • Syntese af indigo farvestof
 • Afdunstning af processkemikalier fra fx sko og bilfremstilling
 • Fjernelse af koffein fra kaffe- og te produkter
 • En duft af ny bil - afdunstning af proceskemikalier for nye produkter
 • Indigoblå - farvestof til tekstilfarvning
 • Curcumin - Hvordan bruges det og hvad kan det?
 • Vitamin C - den industrielle og helbredsmæssige betydning
 • Koffein - reduktion af koffein i kaffe- og teprodukter
 • Uden parabener - Hvordan virker de og hvorfor bruges de?

”Det er meget mere effektivt at arbejde med akademiske problemer i en gruppe, end det er at arbejde med dem alene”

CHRISTIAN DANNESBOE, TIDLIGERE STUDERENDE


2. SEMESTER: kemisk ligevægt

2. semester handler om kemisk ligevægt. I projektet arbejder du med en kemisk eller miljøteknologisk problemstilling, hvor du fx kan beskæftige dig med de problemstillinger, der findes i forhold til syre-base ligevægte.

KURSER

 • Almen biologi (5 ECTS)
 • Lineær algebra (5 ECTS)
 • Fagenes videnskabsteori og metoder (5 ECTS)

PROJEKT

 • Kemisk ligevægt (15 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 2. SEMESTER

 • Emmisionsmålinger af ammoniak med forskellige adsorbenter som fx aktivt kul
 • Undersøgelse af flammehæmmer med henblik på mindskede miljømæssige problemer
 • Optimering af medicin ved tilsætning af hjælpestoffer som fx alginat eller cyclodextriner
 • Formulering af medikamenter i Alginat geler
 • Formulering af medikamenter med Amphiphile cyclodextriner
 • Test og udvikling af absorbenter til NH3 til brug i forbindelse med emissionsmålinger fra landbrug
 • Flammehæmmere

3. SEMESTER: kemiske processer

Kemiske processer er omdrejningspunktet på 3. semester, og i projektarbejdet kommer du til at arbejde eksperimentelt med kemiske processer. Du lærer separations- og analyseteknikker og at tilrettelægge, gennemføre og afrapportere eksperimentelt arbejde.

KURSER

 • Fysisk kemi og transportprocesser (5 ECTS)
 • Fysiske og kemiske analysemetoder (5 ECTS)
 • Grundlæggende organisk og uorganisk kemi (5 ECTS)

PROJEKT

 • Kemiske processer (15 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 3. SEMESTER

 • Modificering af cyclodextriner, med henblik på forbedring af deres egenskaber i forhold til fx opløselighed
 • Bestemmelse af vand aktivitet i fx fødevarer og cremer
 • Fremstilling af graphene oxide membraner til filtrering af drikkevand
 • Synthesis and crystallization behavior of polycaprolactone
 • Synthesis of Conjugated Small Molecular Probes toward Label-free Biosensing
 • Adsorption/ionbyttermateriale til oprensning af fosfor
 • A defect-free ceramic membrane for water purification


4. SEMESTER: kemisk analyse

På 4. semester arbejder du med kemisk analyse. Projektarbejdet tager udgangspunkt i et kemisk problem, hvor du skal producere data, som vil kunne anvendes til løsning af problemer i produktions-, udviklings eller miljømæssige sammenhænge. Projektet understøttes af kurserne.

KURSER

 • Opløsningers struktur (5 ECTS)
 • Organiske og uorganiske laboratorieøvelser (5 ECTS)
 • NMR & MS (5 ECTS)

PROJEKT

 • Kemisk analyse (15 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 4. SEMESTER

 • Syntese og karakterisering af metal-organic framework (MOF), der kan anvendes til bl.a. gaslagring, filtrering og som katalysator
 • Afprøvning og udvælgelse af plastmaterialer til UV sterilisering af ko råmælk
 • Glasforsegling af rustfrie pulvermetallurgisk fremstillede komponenter til anvendelse i drikkevandspumper
 • Green synthesis of N-doped TiO2 photocatalysts for the sun-driven oxidation of emerging pollutants in aqueous systems
 • Drying solvents by means of nanoporous ceramic membranes
 • New cathode materials for lithium ion batteries
 • Synthesis and characterisation of metal-organic framework
 • Milk and colostrum sterilisation by sonication


5. SEMESTER: sol-gel teknikker

5. semester handler om sol-gel-teknikker. Du skal redegøre for fænomener, der gør kolloide suspensioner stabile/ustabile. Du skal desuden lære at forklare kriterier for udvælgelse af korrekte analytiske teknikker til analyse af sol-gel prøver ud fra kendskab til materialeegenskaber og –anvendelse.

KURSER

 • Videregående uorganisk kemi (5 ECTS)
 • Reaktor- og procesmodellering (5 ECTS)
 • Valgfag (5 ECTS)

PROJEKT

 • Sol-gel teknikker (15 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 5. SEMESTER

 • Hvordan kan man ved hjælp af fotokatalysatorer optimere nedbrydningen af organiske forureningskomponenter i industrielt afløbsvand?
 • Fremstilling af sol-gel membraner til nanofiltrering af fx kemisk spildevand
 • Sol-gel deposition of nanoporous silica-based membranes and their application to water purification by nanofiltration
 • Chemical stability of sol-gel derived silica-based nanoporous materials
 • Rensning af vand på teglværk
 • Genindvinding af fosfor fra spildevand
 • Udvikling af testudstyr til at bestemme håndtervarhed af slam


6. SEMESTER

På 6. semester skriver du dit bachelorprojekt. I projektet fordyber du dig i et emne, som ligger i naturlig forlængelse af de tidligere semestre.

KURSER

 • Videregående organisk kemi (5 ECTS)
 • Valgfag (5 ECTS)

BACHELORPROJEKT

 • Emne efter eget valg (20 ECTS)

EKSEMPLER PÅ bachelorPROJEKTEMNER

 • Syntese og karakterisering af medikamenter


Studiestartsprøve

Der er studiestartsprøve på denne uddannelse. De første uger på 1. semester skal alle studerende på uddannelsen derfor deltage i og bestå en studiestartsprøve. Formålet med studiestartsprøven er at fastslå, om de nye studerende har påbegyndt uddannelsen. Nye studerende på uddannelsen skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at fortsætte på uddannelsen. Studiestartsprøven er baseret på introduktionsforløbet samt de studerendes forventninger til og motivation for studiet. Der afholdes én reeksamen i studiestartsprøven. Hvis ikke den studerende deltager i og består enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedr. studiestartsprøven, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke-godkendt” baseret på deres svar på den skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret.
 

kandidatmuligheder

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde

Læs uddannelsen som

 • Et-faglig uddannelse
  Den et-faglige uddannelse er for dig, der går efter at bringe din faglighed i spil inden for ét fagområde
   
 • To-faglig uddannelse med et centralt fag og et sidefag
  Den to-faglige uddannelse er for dig, der gerne vil kombinere et centralt fag med et sidefag, fx Idræt, Samfundsfag eller Engelsk

Vil du være gymnasielærer?

Vil du være gymnasielærer?

Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasie-, hf- eller handelskoleniveau? Det får du kompetence til ved at kombinere et centralt fag med et sidefag.
 

Læs mere om at blive gymnasielærer