AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Kemi og bioteknologi, diplomingeniør

praktik- og udlandsophold

praktik- og udlandsophold


Alle diplomingeniørstuderende skal som et led i uddannelsen gennemføre et praktikophold. Praktikperioden er placeret på den sidste del af 6. semester og frem til den første del af 7. semester. Studiet praktikkoordinatoer vejleder om valg af praktikplads og sikre at praktikpladsen lever op til uddannelseskravene.

Under dit praktikophold får du praktisk erfaring inden for dit fag. Opholdet forbereder dig til det, der venter dig, når du er færdig med din uddannelse og en god mulighed for at skabe gode kontakter til erhvervslivet, allerede inden du er færdiguddannet. Praktikopholdet afsluttes med udarbejdelse af en rapport og en evaluering.

Kom i praktik hos fx:

  • Producent af lægemidler, kemikalier eller levnedsmidler
  • Laboratorium, der foretager kemiske, biologiske eller miljøtekniske undersøgelser


kandidatmuligheder

Vil du på udlandsophold?

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.
 

Læs mere om udlandsophold