AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Kemi og bioteknologi, diplomingeniør

praktik- og udlandsophold

praktik- og udlandsophold


Alle diplomingeniørstuderende skal som et led i uddannelsen gennemføre et praktikophold. Praktikperioden er placeret på 6. og/eller 7.  semester. Studiets praktikkoordinatorer vejleder om valg af praktikplads og sikrer, at praktikpladsen lever op til uddannelseskravene.

Under dit praktikophold får du praktisk erfaring inden for dit fag og er en god mulighed for at skabe kontakter til erhvervslivet, allerede inden du er færdiguddannet. Praktikopholdet afsluttes med udarbejdelse af en rapport og en evaluering.

Kom i praktik hos f.eks.:

  • Producent af lægemidler, kemikalier eller levnedsmidler
  • Laboratorier, der foretager kemiske, biologiske eller miljøtekniske undersøgelser
  • Fødevareindustrien
  • Rådgivende ingeniørfirmaer
  • Kommuner, regioner og andre offentlige myndigheder


kandidatmuligheder

Vil du på udlandsophold?

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.
 

Læs mere om udlandsophold