AAU logo

Kemi og bioteknologi, diplomingeniør

Kandidatmuligheder

Kandidatmuligheder


Med en diplomingeniøruddannelse i Kemi og Bioteknologi får du, afhængigt af valg af specialisering, adgang til en række 2-årige kandidatuddannelser:

Chemistry, civilingeniør (Aalborg)
Biotechnology, civilingeniør (Aalborg)
Environmental Science, cand.tech. (Aalborg)
Chemical Engineering, civilingeniør (Esbjerg)
Oil and Gas Technology, civilingeniør (Esbjerg)
Sustainable Biotechnology, civilingeniør (København)


ANDRE KANDIDATMULIGHEDER

Med en diplomingeniøruddannelse i Kemi og Bioteknologi låser du dig ikke fast til et bestemt uddannelsesforløb. Som diplomingeniør får du adgang og mulighed for at vælge en anden relevant kandidatuddannelse - enten på AAU eller på en anden uddannelsesinstitution. Se dine muligheder for andre uddannelser på AAU via uddannelsestjekker.


LÆS MERE OM DINE JOBMULIGHEDER MED KEMI OG BIOTEKNOLOGI

Hvad er en kandidatuddannelse?

Hvad er en kandidatuddannelse?

En kandidatuddannelse er en toårig overbygning på en bacheloruddannelse, som du afslutter med et speciale. Efter bestået eksamen får du en kandidatgrad.

Optagelseskravet til en kandidatuddannelse er en færdiggjort bacheloruddannelse fra AAU eller et andet universitet. Til enkelte kandidatuddannelser har også bestemte professionsbachelorer adgang.
 

Se AAU's kandidatuddannelser