Forskning
Samarbejde

Kemi og bioteknologi, diplomingeniør

Job & karriere

Job & karriere

"Ingeniører fra AAU er meget eftertragtede på arbejdsmarkedet, da de er specielt gode til at samarbejde, og at de gennem studieformen med gruppearbejde har en god forståelse for både at lede og fordele arbejde”

Mie Hansen, studerende

Diplomingeniøruddannelsen i Kemi og Bioteknologi er især oplagt for dig, som ønsker at komme ud på arbejdsmarkedet efter 3½ år.

Du kan dog også fortsætte på en 2-årig kandidatuddannelse. Fordi diplomingeniøruddannelsens 1.-5. semester er samlæste med Aalborg Universitets bacheloruddannelser inden for samme emner, opnår du alle nødvendige forudsætninger for at kunne fortsætte på en kandidatuddannelse.

kandidatmuligheder

PROJEKTERNE GIVER MULIGHED FOR AT ARBEJDE SAMMEN MED POTENTIELLE FREMTIDIGE ARBEJDSGIVERE

Med diplomingeniøruddannelsen i Kemi og Bioteknologi har du en grundlæggende viden om fagområdet og du har praktisk erhvervserfaring fra din virksomhedspraktik, som gør dig attraktiv på arbejdsmarkedet, men dine kompetencer og jobmuligheder forbedres markant med en efterfølgende kandidatuddannelse og titlen som civilingeniør.

Som diplomingeniør i Kemi og Bioteknologi kan du f.eks. finde arbejde inden for drift, kontrol og udvikling af kemisk og biologisk produktion. Du kan også arbejde med rådgivning og vejledning af virksomheder eller offentlige myndigheder inden for miljøområdet. Uddannelsen i Kemi og Bioteknologi kan pga. sin alsidighed åbne mange døre.

Med en diplomingeniør- og evt. kandidatuddannelse inden for kemi og bioteknologi kan du arbejde med f.eks.:

 • Udvikling af nye materialer til medicinsk udstyr
 • Fremstilling af solceller til energiproduktion
 • Udvikling af katalysatorer, som kan begrænse luftforurening
 • Fremstilling af keramiske nanomaterialer til overfladefilm på selvrensende vinduer
 • Udvikling af nye funktionelle materialer med smartere og mere miljøvenlige egenskaber
 • Udvikling og styring af mikrobielle processer
 • Fremstilling af enzymer
 • Fremstilling af medicinalvarer
 • Fødevarekvalitet i levnedsmiddelindustrien
 • Omdannelse af halm og træflis til bioethanol og biogas
 • Prøvetagning og kemiske analyser i miljøkontrol og produktkontrol
 • Sikring af rent drikkevand
 • Miljøskadelige stoffer i naturen
 • Udvikling af nye funktionelle materialer med smartere og mere miljøvenlige egenskaber
 • Undervisning

læs om optagelse og adgangskrav

Karrierevejledning på AAU

AAU Karriere giver sparring på din karriere. Mens du studerer på AAU, kan du deltage i karriere- og jobrelaterede arrangementer og booke karrierevejledningssamtaler til en snak om fx:

 • Ansøgning og cv
 • Praktik- og studiejobsøgning
 • Kompetencer – både de faglige og de mere personlige
 • Gode værktøjer til at finde rundt i dine karrieretanker
 • At få hul på jobsøgningen, inden du bliver færdiguddannet

 

LÆS MERE OM AAU Karriere her