AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Kemi og bioteknologi, diplomingeniør

Job & karriere

Job & karriere

”Jeg har hørt, at ingeniører fra AAU er meget velsete på arbejdsmarkedet, da de er specielt gode til samarbejde, og at de gennem studieformen med gruppearbejde har en god forståelse for at lede og fordele arbejde”

Mie Hansen, studerende

Diplomingeniøruddannelsen i Kemi og Bioteknologi er især tilrettelagt for dig, som ønsker at komme direkte ud på arbejdsmarkedet efter 3½ år.

Du kan også fortsætte på en 2-årig kandidatuddannelse som cand.tech. eller civilingeniør (cand.polyt.).

kandidatmuligheder

PROJEKTERNE GIVER MULIGHED FOR AT ARBEJDE SAMMEN MED POTENTIELLE FREMTIDIGE ARBEJDSGIVERE

Med diplomingeniøruddannelsen i Kemi og Bioteknologi har du en grundlæggende viden om fagområdet og du har praktisk erhvervserfaring fra din virksomhedspraktik, som gør dig attraktiv på arbejdsmarkedet, men dine kompetencer og jobmuligheder forbedres markant med en efterfølgende kandidatuddannelse og titlen som civilingeniør.

Som diplomingeniør i Kemi og Bioteknologi kan du fx finde arbejde inden for drift, kontrol og udvikling af kemisk og biologisk produktion. Du kan også arbejde med rådgivning og vejledning af virksomheder eller offentlige myndigheder inden for fx miljøområdet. Uddannelsen i Kemi og Bioteknologi kan pga. sin alsidighed åbne mange døre.

Du har mulighed for at have indflydelse på den teknologiske udvikling, både regionalt, nationalt og internationalt. Du kan i det private erhvervsliv få ansættelse i rådgivende ingeniørfirmaer eller produktionsvirksomheder. I den offentlige sektor kan du få ansættelse i ministerier, forskningsinstitutioner, forsyningsvirksomheder, regioner og kommuner osv. Din brede viden om kemiske- og bioteknologiske processer gør, at mulighederne er mange.

Med en diplomingeniør- og evt. kandidatuddannelse inden for kemi og bioteknologi kan du arbejde med fx:

 • Udvikling af nye materialer til medicinsk udstyr
 • Fremstilling af solceller til energiproduktion
 • Udvikling af katalysatorer, som kan begrænse luftforurening
 • Fremstilling af keramiske nanomaterialer til overfladefilm på selvrensende vinduer
 • Udvikling af nye funktionelle materialer med smartere og mere miljøvenlige egenskaber
 • Udvikling og styring af mikrobielle processer
 • Fremstilling af enzymer
 • Fremstilling af medicinalvarer
 • Fødevarekvalitet i levnedsmiddelindustrien
 • Omdannelse af halm og træflis til bioethanol og biogas
 • Prøvetagning og kemiske analyser i miljøkontrol og produktkontrol
 • Sikring af rent drikkevand
 • At forhindre udledning af miljøskadelige stoffer i naturen
 • Udvikling af nye funktionelle materialer med smartere og mere miljøvenlige egenskaber
 • Undervisning
   

læs om optagelse og adgangskrav

Karrierevejledning på AAU

AAU Karriere kan vejlede dig om karrieremuligheder og erhvervskontakt under studiet. Få bl.a. vejledning om:

 • Ansøgning og CV
 • Praktik og studiejob
 • Dine personlige kompetencer
 • Arbejdsmarkedet og brancher
 • A-kasser og fagforeninger
   

LÆS MERE OM PÅ AAU Karriere's HJEMMESIDE