Forskning
Samarbejde

Kemi og bioteknologi, diplomingeniør

Adgangskrav

Adgangskrav


Adgang til diplomingeniøruddannelsen forudsætter opfyldelse af følgende krav eller dokumentation af tilsvarende kvalifikationer:

 • Bestået adgangsgivende eksamen
 • Matematik A med et gennemsnit på minimum 4,0
 • Engelsk B med et gennemsnit på minimum 3,0 eller Engelsk A
 • Fysik B eller Geovidenskab A
 • Kemi B eller Bioteknologi A


ER DIT MATEMATIKNIVEAU TILSTRÆKKELIGT?

Matematik benyttes som et nødvendigt redskab i mange aktiviteter gennem hele uddannelsen.

Det anbefales derfor kraftigt, at du genopfrisker matematik på A-niveau inden studiestart på denne uddannelse, hvis du har karakterer på 7 eller mindre i Matematik fra din gymnasieuddannelse, eller hvis din gymnasieuddannelse er et år gammel eller mere.

Følg et intensivt Brush up-kursus på A-niveau inden studiestart.

Er du i tvivl, så kontakt vores studievejleder på bio.sg@bio.aau.dk

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning til Diplomingeniøruddannelsen i Kemi og Bioteknologi på Aalborg Universitet. Det vil sige, at det ikke er alle ansøgere, der søger rettidigt og som opfylder adgangskravene, som får tilbudt en studieplads. Bemærk, adgangsbegrænsningen kun gælder for Diplomingeniøruddannelsen i Kemi og Bioteknologi på campus Aalborg.  

Der kan søges optagelse i kvote 1 og kvote 2.

Antal studiepladser

I 2021 udbød AAU 38 studiepladser på Diplomingeniøruddannelsen i Kemi og bioteknologi. Alle ansøgere, som opfyldte adgangskravene, blev optaget på uddannelsen.

Kvote 1

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere, end der er studiepladser til, udvælges ansøgerne i kvote 1 efter karaktergennemsnit i den adgangsgivende eksamen. Har du en gymnasial eksamen, vil din ansøgning blive vurderet i både kvote 1 og kvote 2, hvis du søger optagelse inden den 15. marts.

Kvote 2

I kvote 2, som udgør 35 % af pladserne, udvælges ansøgere ud fra en konkret helhedsvurdering, hvor der lægges vægt på et karaktergennemsnit i adgangskravsfagene og på andre særligt relevante aktiviteter udover den adgangsgivende eksamen. Særligt relevante aktiviteter er relevant uddannelse og/eller relevant erhvervsarbejde på fuld tid. Der må i den konkrete vurdering lægges vægt på maks. 12 måneders særligt relevante aktiviteter.

De særligt relevante aktiviteter skal være gennemført og dokumenteret i form af bilag senest ved ansøgningsfristens udløb den 15. marts, for at de kan indgå i den konkrete kvote 2-vurdering. Et CV alene betragtes ikke som dokumentation. Der lægges ikke vægt på en motiveret ansøgning.

Eksempler på relevant uddannelse

 • Dele af bacheloruddannelser inden for ingeniør- og naturvidenskab
 • Dele af professionsbacheloruddannelser med teknisk eller naturvidenskabeligt indhold, f.eks. diplomingeniør, laborant eller bioanalytiker
 • Erhvervsakademiuddannelser inden for det kemiske-, miljø-, bio- og laboratorietekniske område

Eksempler på ikke relevant uddannelse

 • Private design- og tegnekurser
 • Professionsbacheloruddannelser uden klart teknisk/biologisk indhold, f.eks. finans eller administration
 • Journalist

Eksempler på relevant erhvervsarbejde

 • Arbejde med produktion, udvikling eller forskning inden for kemiske, miljøtekniske eller bioteknologiske brancher
 • Arbejde med service, administration, formidling eller uddannelse inden for kemi, miljø eller bioteknologi

Eksempler på ikke relevant erhvervsarbejde

 • Salgsassistent
 • Piccoline
 • Arbejde i børnehave eller plejehjem

Du skal desuden søge gennem kvote 2, hvis du har søgt om dispensation fra kravet om en adgangsgivende eksamen. Læs også vores generelle vejledning om kvote 2.

Opfylder du adgangskravene?

De ovennævnte adgangskravsfag skal være bestået med min. 2,0 på 7-trins-skalaen (medmindre andet er angivet).

På Adgangskursus i Aalborg og Esbjerg kan du på 1 eller 1 ½ år få en adgangsgivende eksamen til en ingeniøruddannelse. Du har også mulighed for at tilmelde dig et enkeltfag. Læs mere på AAU's Adgangskursus.

Hvis du har taget adgangskursus og skal søge ind på en bacheloruddannelse, skal du huske at ansøgningsfristen er 15. marts klokken 12.

DANSKPRØVE

På både dansksprogede bachelor-, professionsbachelor- og kandidatuddannelser er der krav om, at ansøgere med en udenlandsk eksamen har bestået og indsendt dokumentation for en af følgende danskprøver inden studiestart: 

Studieprøven i dansk (modul 6 i Danskuddannelse 3)
Danskprøve 2 (bestået i 2001 eller før)

For Studieprøven og Danskprøve 2 (bestået i 2001 eller før) er det en forudsætning, at undervisningssproget i den udenlandske eksamen, du tager, er på højeste niveau. Har du eksempelvis en tysk studentereksamen, skal du have tysk på højeste niveau osv.

Bestået realkompetencevurdering (RKV) i Dansk A-niveau
Dansk A-niveau (gymnasialt enkeltfag)

FOR NORDISKE STATSBORGERE

Hvis du er nordisk statsborger og har bestået en nordisk gymnasial eksamen (fra Island, Finland, Norge eller Sverige), er du ikke omfattet af kravet om danskprøve (men alene omfattet af modersmålskrav i den gymnasiale eksamen, - det vil sige, at du skal have bestået dit modersmål som fag på højeste niveau i den gymnasiale eksamen).

FOR FÆRØSKE STUDENTER

Færøske studenter opfylder med faget Færøsk A det specifikke adgangskrav Dansk A. Færøske studenter, der både har bestået Dansk A og Færøsk A, opfylder således samlet set adgangskravene om Dansk A og ”et yderligere fremmedsprog”.

FOR DANSKE STATSBORGERE MED UDENLANDSK EKSAMEN

Er du dansk statsborger med en udenlandsk uddannelsesbaggrund, har du mulighed for at søge dispensation for danskkravet, hvis du kan dokumentere, at dansk er dit modersmål, og at du har lært dansk i skolen på et niveau svarende til minimum Folkeskolens Afgangsprøve. Det er en forudsætning, at undervisningssproget i den udenlandske eksamen, du tager, er på højeste niveau. Har du eksempelvis en tysk studentereksamen, skal du have tysk på højeste niveau osv.

Har du en udenlandsk (også nordisk) eller international eksamen, henviser vi dig til vores optagelsessider for nærmere information om ansøgningsfrist m.v.

I tvivl om adgangskrav?

Måske har du brug for at supplere i et fag? Måske har du ikke en adgangsgivende eksamen? Vi har samlet en masse nyttig information om adgangskrav på AAU.

alt om adgangskrav på aau

brug AAu's adgangstjekker

AAU's Adgangstjekker giver dig overblik over adgangskrav til vores bacheloruddannelser. Indtast din gymnasiale eksamen og få overblik over, hvilke uddannelser du opfylder adgangskravene til, og hvilke gymnasiale fag du evt. mangler.

tjek hvilke uddannelser du kan blive optaget på

 

Optagelsesvejledning på AAU

Studievalg og optagelsesvejledning

Overvejer du at søge ind på en uddannelse på AAU? Vores optagelsesvejledere kan hjælpe, hvis du har spørgsmål om studievalg, ansøgning og optagelse. Det kunne blandt andet være:

 • Adgangskrav og supplering
 • Kvoter og optagelse med dispensation
 • Spørgsmål til din ansøgning
 • Optagelse med merit
 • Valg af uddannelse, både bachelor, kandidat samt sidefag

Kontakt Optagelsesvejledningen

Sådan søger du optagelse

Du skal søge optagelse på en studieplads via optagelse.dk ved hjælp af NemID. På optagelse.dk findes vejledninger til hvordan.
 

Ansøgningsfrist - kvote 1

5. juli kl. 12. 

ANSØGNINGSFRIST - KVOTE 2

15. marts kl. 12.


Studiestart

Der er studiestart den 1. september.
 

Se hvornår du skal søge

 

Læs om supplering for at opfylde adgangskravene
Læs mere om optagelsesprocedurer