Forskning
Samarbejde

Kemi og bioteknologi, diplomingeniør

Praktik

Praktik

"Jeg er lige nu i praktik hos VIKING Life-Saving Equipment. Opholdet er super lærerigt. Én ting er at sidde på skolebænken og læse teori, men at have det mellem hænderne og arbejde fysisk med det giver utrolig meget læring og erfaring"

Trine Christiansen, studerende

Alle diplomingeniørstuderende skal som et led i uddannelsen gennemføre et praktikophold i en virksomhed. Praktikken er placeret på den sidste del af 6. semester og frem til den første del af 7. semester. Studiet praktikkoordinatoer vejleder om valg af praktikplads og sikre at praktikpladsen lever op til uddannelseskravene.

I dit praktikophold får du praktisk erfaring med relevante opgaver. Opholdet er en spændende forberedelse til det, der venter dig, når du er færdig med din uddannelse og en rigtig god mulighed for at skabe et netværk og gode kontakter til erhvervslivet, allerede inden du er færdiguddannet. Praktikopholdet afsluttes med udarbejdelse af en rapport og en evaluering.

Praktikophold kan foregå hos fx:

  • Producenter af lægemidler, kemikalier eller levnedsmidler
  • Laboratorium, der foretager kemiske, biologiske eller miljøtekniske undersøgelser

kandidatmuligheder

Vil du på udlandsophold?

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.
 

Læs mere om udlandsophold