AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Kemi og bioteknologi, diplomingeniør

Job & karriere

Job & karriere


Diplomingeniøruddannelsen i Kemi og Bioteknologi er især tilrettelagt for dig, som ønsker at starte din karriere på arbejdsmarkedet efter 3½ år.

Du kan også fortsætte på en 2-årig kandidatuddannelse som civilingeniør (cand.polyt.).

kandidatmuligheder

”Jeg har en stor drøm om at forske i medicin, når jeg er færdiguddannet”

Vibeke Geeththana Chivalingam, studerende

Med diplomingeniøruddannelsen i Kemi og Bioteknologi har du en grundlæggende viden om fagområdet, og du har praktisk erhvervserfaring fra din virksomhedspraktik, som gør dig attraktiv for arbejdsgivere, men dine kompetencer og jobmuligheder forbedres markant med en efterfølgende kandidatuddannelse og titlen som civilingeniør.

Som diplomingeniør i Kemi og Bioteknologi kan du blandt andet finde arbejde inden for drift, kontrol og udvikling af kemisk produktion. Du kan også arbejde med rådgivning og vejledning i virksomheder eller offentlige myndigheder. En uddannelse i Kemi og Bioteknologi kan pga. sin alsidighed give dig mange muligheder.

Som diplomingeniør i Kemi og Bioteknologi har du mulighed for at være en del af den teknologiske udvikling - både regionalt, nationalt og internationalt. Du kan i det private erhvervsliv få ansættelse i rådgivende ingeniørfirmaer eller produktionsvirksomheder. I den offentlige sektor kan du få ansættelse i forsyningsvirksomheder, regioner og kommuner osv. Din brede viden om kemiske- og bioteknologiske processer betyder, at mulighederne er mange.

”Du kan næste komme til at arbejde med lige hvad du har lyst til, da det er muligt at finde kemi i alt”

Vibeke Geeththana Chivalingam, studerende

Med en diplomingeniør- og evt. kandidatuddannelse inden for kemi og bioteknologi kan du arbejde med fx:

 • Udvikling af nye materialer til medicinsk udstyr
 • Fremstilling af solceller til energiproduktion
 • Udvikling af katalysatorer, som kan begrænse luftforurening
 • Udvikling af computermodeller af processerne på et olieraffinaderi
 • Fremstilling af enzymer
 • Fødevarekvalitet i levnedsmiddelindustrien
 • Sikring af rent drikkevand
 • Fremstilling af keramiske nanomaterialer til overfladefilm på selvrensende vinduer
 • Omdannelse af halm og træflis til bioethanol og biogas
 • Prøvetagning og kemiske analyser i miljøkontrol og produktkontrol
 • Udvikling af metoder til at få mere olie og gas ud af felterne i Nordsøen
 • Undervisning
 • Optimering af processerne på offshore platforme
 • Udvikling af nye metoder til at øge udbyttet af olie og gas fra felterne i Nordsøen
 • At forhindre udledning af miljøskadelige stoffer i naturen
 • Udvikling af nye funktionelle materialer med smartere og mere miljøvenlige egenskaber


 

Læs om optagelse og adgangskrav

Karrierevejledning på AAU

AAU Karriere giver sparring på din karriere. Mens du studerer på AAU, kan du deltage i karriere- og jobrelaterede arrangementer og booke karrierevejledningssamtaler til en snak om fx:

 • Ansøgning og cv
 • Praktik- og studiejobsøgning
 • Kompetencer – både de faglige og de mere personlige
 • Gode værktøjer til at finde rundt i dine karrieretanker
 • At få hul på jobsøgningen, inden du bliver færdiguddannet

 

LÆS MERE OM AAU Karriere her