Forskning
Samarbejde

Kemi og bioteknologi, diplomingeniør

Fagligt indhold

Fagligt indhold

”I projekterne arbejder man sammen med sin studiegruppe om at undersøge og løse et virkeligt problem, som i nogle tilfælde er i samarbejde med en virksomhed”

Trine Christiansen, studerende

På diplomingeniøruddannelsen i Kemi og Bioteknologi, Esbjerg, arbejder du med anvendt kemi, og igennem uddannelsen udstyres du med en række analyse- og beregningsværktøjer, som gør dig i stand til at arbejde med bl.a. biomasse, solceller, vindmøller, miljøoprensninger og kemisk produktion.

Du lærer om fx:

 • Bioaktive molekyler
 • Kemisk procesteknik og termodynamik
 • Uorganisk og fysisk kemi
 • Biologisk kemi
 • Varmetransmission og strømningsmekanik
 • Matematisk modellering og numeriske metoder
 • Statistisk forsøgsplanlægning
 • Procesregulering, instrumentering og sikkerhed
 • Projektledelse og økonomi

En stor del af diplomingeniøruddannelsen i Kemi og Bioteknologi foregår i laboratoriet, hvor du lærer at designe og tilrettelægge forsøg, at analysere problemstillinger og at beskrive resultaterne.

”I et af projekterne har min gruppe og jeg bl.a. arbejdet med en virksomhed omkring, hvordan det er muligt at genanvende plast fra gamle og udslidte fiskenet. Det har været en rigtig spændende problemstilling at arbejde med”

Karina Hallum Hansen, studerende

Uddannelsen varer 3½ år (svarende til syv semestre). De første fem semestre på universitetet inkluderer kurser og projektarbejde, hvoraf kurserne optager halvdelen af tiden og projektarbejdet den anden halvdel. Projektarbejdet foregår i selvvalgte grupper og kan laves i samarbejde med forskningsmiljøerne eller virksomheder. Sammen med din gruppe integrerer du teori og metoder med en problemstilling fra den virkelige verden.

6.-7. semester er en kombination af kurser, et praktikophold i en virksomhed og et afgangsprojekt.

Igennem praktikperioden får du mulighed for at anvende din viden i en virksomhed og får samtidig erfaring med, hvordan arbejdet fungerer i praksis. Langt de fleste studerende vælger at skrive deres afgangsprojekt i samarbejde med deres praktikvirksomhed.

”På studiet tilegner vi os stor teoretisk faglighed, som vi gennem vores projektarbejde får mulighed for at afprøve i virkeligheden”

VIBEKE GEETHTHANA CHIVALINGAM, STUDERENDE

1. SEMESTER: KEMISKE OG BIOINDUSTRIELLE PRODUKTER

1. semester handler om kemi, miljø og sundhed. I løbet af semesteret opbygger du din første grundlæggende viden inden for faget, og du skriver to mindre projekter inden for semesterets temaramme.

Projekter

 • Kemi, miljø og sundhed – et casestudie (5 ECTS)
 • Kemiske og bioindustrielle produkter (10 ECTS)

KURSER

 • Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund (5 ECTS)
 • Almen kemi (5 ECTS)
 • Calculus (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 1. SEMESTER

 • Er bioethanol et reelt alternativ til benzin?
 • Er berigelse af fødevarer til forbedring af sundhed et problem?
 • Konservering af kosmetik med potentielt skadelige kemikalier
 • Komponenter i vaskemidler og deres effekt på miljøet

Se et projekt, der er skrevet på 1. semester: Autencitering af produkter indeholdende vanilje


2. SEMESTER: REAKTIONER I NATURLIGE OG TEKNISKE SYSTEMER

2. semester handler om reaktioner i naturlige og tekniske systemer. I projektet undersøger du reaktioner i naturlige og tekniske systemer.

PROJEKT

 • Kemiske reaktioner i naturlige og tekniske systemer (15 ECTS)

KURSER

 • Biologisk aktive molekyler – introduktion til cellebiologi og biologisk kemi (5 ECTS)
 • Grundlæggende kemisk procesteknik og termodynamik (5 ECTS)
 • Lineær algebra (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 2. SEMESTER

 • Genteknologi i det danske landbrug og risici for miljøet
 • Humlen ved råfrugt i ølbrygning
 • Optimering af produktion af det smertestillende middel Acetylsalicylsyre

Se et projekt, der er skrevet på 2. semester: Separation af R- og S-ibuprofen


3. SEMESTER: Analyse af kemiske systemer

På 3. semester er der fokus på analyse af kemiske systemer. I kurserne lærer du om de metoder, man benytter i kemisk analyse, om statistik og om uorganisk og fysisk kemi. I projektet går du i dybden med et udvalgt område inden for kemisk analyse. Du kan fx undersøge miljøbelastningen af søer i industriområder eller arbejde med udvikling af hærder til limning af redningsflåder.

PROJEKT

 • Analyse af kemiske systemer (15 ECTS)

KURSER

 • Metoder til kvantitativ kemisk analyse (5 ECTS)
 • Uorganisk og organisk kemi (5 ECTS)
 • Anvendt statistik (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 3. SEMESTER

 • Vurdering af miljøbelastning af søer i industriområde
 • Undersøgelse af udledning af forurenet perkolat fra lossepladser/deponi
 • Undersøgelse af årsag til antimon og molybdæn forurening af spildevand fra forbrændingsanlæg


4. SEMESTER: POLYMERTEKNOLOGI, TEKNISK MIKROBIOLOGI OG LEVNEDSMIDDELKVALITET

Materialeteknologi er omdrejningspunktet på 4. semester. I kurserne lærer du om kemisk termodynamik, biologisk kemi og materialeegenskaber. I projektet fordyber du dig i materialers egenskaber. Du arbejder fx med teknisk mikrobiologi, hvor du kan undersøge, hvordan man kan optimere ethanolfermentering i bryggeprocesser, eller du kan arbejde med levnedsmiddelkvalitet, hvor du beskæftige dig med konservering af pasta.

PROJEKT

Vælg ét emne

 • Materialeteknologi (15 ECTS)
 • Teknisk mikrobiologi (15 ECTS)
 • Petrokemiske separationsprocesser (15 ECTS)

KURSER

 • Fysisk-kemiske separationsprocesser (5 ECTS)
 • Mikrobiel bioteknologi (5 ECTS)
 • Materialelære og materialevalg (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 4. SEMESTER

Materialeteknologi

 • Udvikling af hærdere til limning af redningsflåder
 • Undersøgelse af slipmidler til støbning af vindmøllevinger

Teknisk mikrobiologi

 • Optimering af ethanolfermentering i bryggeprocesser
 • Undersøgelse af mikrobiologisk nedbrydning af forurening i jord

Petrokemiske separationsprocesser

 • Konservering af pasta
 • Udvikling af strategi for repræsentativ kvalitetskontrol af dioxin i svinefoder

5. SEMESTER: KEMISK PROCESTEKNOLOGI

På 5. semester får du en række tekniske grundfag, der skal gøre dig i stand til at kunne designe, styre og regulere kemiske processer og anlæg. Du introduceres samtidig til nogle mere avancerede analysekemiske metoder.

PROJEKT

Vælg ét emne

 • Kemisk procesteknologi (15 ECTS)
 • Bioprocesteknologi (15 ECTS)
 • Raffinaderiprodukter og processer (15 ECTS)

KURSER

 • Kemisk reaktionsteknik (5 ECTS)
 • Termodynamik, varmetransmission og strømningsmekanik (5 ECTS)
 • Matematisk modellering og numeriske metoder (5 ECTS)


6. SEMESTER

På 6. semester tager du i praktik i en virksomhed – perioden løber fra ca. midten af 6. semester til midten af 7. semester. Gennem praktikopholdet får du mulighed for at arbejde praktisk med de færdigheder, du har erhvervet dig gennem din uddannelse. Du lærer om arbejdsgangen og arbejdsopgaverne i en virksomhed, og du bliver på den måde klædt på til din karriere på arbejdsmarkedet. Praktikopholdet afsluttes med at du udarbejder en praktikrapport.

KURSER

 • Statistisk forsøgsplanlægning (5 ECTS)
 • Procesregulering, instrumentering og sikkerhed (5 ECTS)
 • Projektledelse og økonomi (5 ECTS)


7. SEMESTER

På 7. semester skriver du dit afgangsprojekt. I projektet får du lov at fordybe dig i et eller flere af uddannelsens fagområder. Hvilket tema, du ønsker at arbejde med, er i store træk op til dig selv.

PROJEKT

 • Emne efter eget valg (15 ECTS)

virksomheds- og udlandsophold

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde