Forskning
Samarbejde

Kemi og bioteknologi, diplomingeniør

Kemi og bioteknologi, diplomingeniør

Kemi og bioteknologi, diplomingeniør

Vil du være med til at sætte fokus på, hvordan kemi kan forbedre fremtiden for mennesker og miljø? Kemi og biologi har betydning for meget i vores hverdag: den mad vi spiser, den luft vi indånder, det tøj vi går i - alle de ting, vi omgiver os med, har en kemisk sammensætning. Kemien afgør, hvordan maden smager, hvor sund den er, hvor effektiv iltoptagelsen i lungerne er, og hvordan vores tøj og alle vores ting kan forarbejdes og designes.

FORSTÅ LIVETS BYGGESTEN

Det faglige indhold på uddannelsen 

På diplomingeniøruddannelsen i Kemi og Bioteknologi, AAU Esbjerg, introduceres du til forskellige samfundsmæssige problemstillinger, hvor kemi spiller en afgørende rolle, som fx hvordan vi sikrer rent drikkevand, fremstiller miljøvenlig energi og udvikler nye materialer og moderne teknologier med smartere og mere miljøvenlige egenskaber. Du lærer desuden om de processer, der optimerer udvindingen af olie og gas, og om hvordan man arbejder med bioenergi og biomasse til fremtidens biobrændsel.

”En diplomingeniøruddannelse er for dig, der er klar til at komme direkte ud på arbejdsmarkedet efter 3½ år”

SØG OPTAGELSE PÅ KEMI OG BIOTEKNOLOGI


Kemi og biologi hænger tæt sammen og danner grundlaget for alle levende processer. Bioteknologien opstår som den ingeniørmæssige anvendelse af biologi og kemi. Herved skabes grundlag for at fremstille nyttige produkter såsom tekstiler, medicin og fødevarer.

Produktion bør planlægges og udføres med mindst mulig forbrug af energi og råstoffer. Dette er muligt ved at udvikle, designe og indføre nye processer og ny teknologi. Når du har kendskab til de teknologiske muligheder, kan du have indflydelse på den teknologiske udvikling i fremtiden.

Hverdagen som studerende på kemi og bioteknologi


Uddannelsen har fokus på anvendt kemi, og du arbejder med teoretiske beregninger, modeldannelser og praktisk kemi i laboratoriet. Du skriver projekter med udgangspunkt i relevante sundhedsmæssige, miljømæssige og samfundsmæssige problemstillinger, der kan være ved kemiske eller biokemiske produkter.

En stor del af diplomingeniøruddannelsen foregår i laboratoriet, hvor du lærer at designe og tilrettelægge forsøg, at analysere problemstillinger og at beskrive og bearbejde resultaterne af forsøgene.

” Når man tager sin bog frem og tænker: ”Det her gider jeg godt”, så er man på det rigtige studie”

Simon Baudtler, studerende

HVAD ER FORSKELLEN PÅ EN DIPLOMINGENIØRUDDANNELSE OG EN BACHELORUDDANNELSE?

Kemi og Bioteknologi er en 3½-årig diplomingeniøruddannelsen, der læses i Esbjerg. En diplomingeniøruddannelse består af 7 semestre, hvoraf et semester er sat af til virksomhedspraktik, hvorimod en bacheloruddannelse har 6 semestre og ikke inkluderer en praktikperiode.

De første 5 semestre af diplomingeniøruddannelsen foregår på universitetet og inkluderer kurser og projektarbejde, mens 6.-7. semester foregår som en kombination af kurser, en virksomhedspraktik og et afgangsprojekt.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

Find Kemi og BIOVIDENSKAB PÅ SOCIALE MEDIER

State-of-the-art laboratorier og udstyr


Uddannelsen giver god mulighed for kontakt til erhvervslivet gennem projektarbejdet, hvor du og din gruppe finder arbejder med udfordringer i relation til kemi og bioteknologi. Alle jeres projekter tager udgangspunkt i relevante problemstillinger og vil være fagligt udfordrende.

Kombinationen af projektarbejde, kurser og virksomhedspraktik sikrer, at du får kompetencer, der gør dig attraktiv på arbejdsmarkedet. Med en diplomingeniøruddannelse kan du komme direkte ud på arbejdsmarkedet efter 3½ år. Som færdiguddannet diplomingeniør inden for kemiområdet kan du finde arbejde med fx drift, kontrol og udvikling i kemisk produktion samt rådgivning og vejledning i virksomheder eller offentlige myndigheder.

Læs mere om det faglige indhold på uddannelsen her


ER DIT MATEMATIKNIVEAU TILSTRÆKKELIGT?

Læs om kravene til dit matematikniveau og behovet for at genopfriske matematikken inden studiestart: Optagelse og adgangskrav

VIL DU HAVE SEKS MÅNEDERS JOBGARANTI? 

Du har mulighed for en seks måneders jobgaranti ved at læse på AAU i Esbjerg, klik på grafikken herunder og læs mere.

KARRIEREMULIGHEDER

En anden mulighed er, at du kan læse videre på en 2-årig kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Som færdiguddannet civilingeniør inden for kemiteknologi har du god mulighed for at finde relevant beskæftigelse i ind- og udland.

Som færdiguddannet civilingeniør kan du fx være med til at udvikle de processer, der optimerer udvindingen af olie og gas, eller du kan arbejde med bioenergi og biomasse til fremtidens biobrændsel. Du kan også vælge at arbejde med udvikling af polymerer, der kan effektivisere vind- og bølgeenergien, arbejde med forbedring af solceller til energiproduktion eller arbejde med metoder til rensning af forurenet jord.

Med en diplomingeniør- og evt. kandidatuddannelse inden for kemi og bioteknologi kan du arbejde med fx:

 • Udvinding og produktion af nye stoffer fra biomasse og affald
 • Omdannelse af halm og træflis til bioethanol og biogas
 • Genbrug af plastaffald og reducering af plastforurening
 • Udvikling af nye materialer til medicinsk udstyr, vindmøllevinger, malinger, byggematerialer m.m.
 • Fremstilling af solceller til energiproduktion
 • Fremstilling af nanomaterialer der giver selvrensende egenskaber
 • Udvikling af katalysatorer, som kan begrænse luftforurening
 • Udvikling af computermodeller af processerne på raffinaderier, mejerier og andre kemiske/bioteknologiske fabrikker
 • Fremstilling af enzymer
 • Fødevarekvalitet i levnedsmiddelindustrien
 • Sikker håndtering af kemikalier og farligt affald
 • Sikring af rent drikkevand, rensning af pesticider m.m.
 • Oprensning af forurenet jord og grundvand
 • At forhindre udledning af miljøskadelige stoffer i naturen
 • Modificering af mikroorganismer til fermentering af nye stoffer
 • Prøvetagning og kemiske analyser i miljøkontrol og produktkontrol
 • Optimering af processerne på offshore platforme for at minimere miljøpåvirkning af olie-gas udvinding
 • Undervisning


DU KAN OGSÅ LÆSE I aalborg

Du kan også uddanne dig til diplomingeniør i Kemi og Bioteknologi i Aalborg på en lignende uddannelse - klik ind på Kemi  og Bioteknologi, Aalborg for nærmere information om forskellene på de to uddannelser.


Studieliv på aalborg universitet

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for den unikke undervisningsform - Problembaseret Læring (PBL). Kort fortalt går det ud på, at du kommer til at arbejde i grupper sammen med dine studiekammerater, hvor du identificerer, analyserer, formulerer og løser problemstillinger fra det virkelige liv. Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende, da du i høj grad selv har mulighed for at definere de problemstillinger, du arbejder med, du udvikler dine evner inden for teamwork, og du bliver klædt godt på til det arbejdsmarked, der venter dig efter endt studie.


GRUPPEARBEJDE

På Aalborg Universitet kommer du i høj grad til at arbejde i grupper med dine studiekammerater. Det betyder, at du gennem samarbejde og arbejdsdeling, får mulighed for at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene, og at du altid har andre at sparre og drøfte faglige udfordringer med. Desuden betyder gruppearbejdet, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og får en stor omgangskreds på dit studie.

Læs mere om gruppearbejde på Aalborg Universitet

Hvad siger de studerende om uddannelsen?​

TÆT SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet, hvilket betyder, at du allerede som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at gøre dig praktiske erfaringer med det teori, du lærer på universitetet.

FORSKENDE OG ENGAGEREDE UNDERVISERE

På Aalborg Universitet har vi forskningsbaseret undervisning, hvilket kort fortalt betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun bøger, men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter. 

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste state-of-the-art teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.

STUDIEBYEN Esbjerg

Fra primært at have været en industri- og havneby har Esbjerg udviklet sig til også at være en studieby med hele to universiteter og mere end 60 forskellige videregående uddannelser. I Esbjerg finder du mange forskellige kulturelle tilbud. Byen har et livligt cafémiljø og masser af gode sportsfaciliteter fx Svømmestadion Danmark, idrætsklubber, fitnesscentre og skøjtehaller. Det er nemt at flytte til Esbjerg, da du generelt let kan få en studiebolig - især hvis du er i god tid, inden studiet starter. Prisniveauet i Esbjerg er også lavere end i de fleste andre universitetsbyer i landet.

Læs mere om at leve som studerende i Esbjerg.

Se brochure om Diplomingeniøruddannelsen i Kemi og Bioteknologi på AAU Esbjerg (pdf):

Matchtjekker: Er du klar til diplomingeniørstudiet?

Du får viden om

 • Samfundsmæssige miljøudfordringer
 • Feltarbejde
 • Laboratorieforsøg
 • Projektstyring og samarbejde

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for

Mød AAU
Se hvor du kan møde AAU og lære mere om bacheloruddannelserne på AAU.

Mød AAU