Forskning
Samarbejde

Kemi og bioteknologi, diplomingeniør

Kemi og bioteknologi, diplomingeniør

Kemi og bioteknologi, diplomingeniør

Vil du være med til at sætte fokus på, hvordan vi i fremtiden kan anvende kemi, biologi og moderne teknologi til at forbedre forholdene for mennesker og miljø? Kemi, biologi og teknologi har stor betydning for vores hverdag; den mad vi spiser, den luft vi indånder, det tøj vi går i – kort sagt alle de ting, vi omgiver os med, har en kemisk sammensætning. Kemien afgør, hvordan maden smager, hvor sund den er, hvor effektiv iltoptagelsen i lungerne er, hvordan vores tøj og vores ting kan forarbejdes og designes, og hvilket miljø vi lever i.

FORSTÅ LIVETS BYGGESTEN

Det faglige indhold på uddannelsen

På diplomingeniøruddannelsen i Kemi og Bioteknologi, Aalborg, lærer du mere om forskellige samfundsmæssige problemstillinger, hvor kemi, bioteknologi eller miljøteknologi spiller afgørende roller - for eksempel hvordan vi ved hjælp af kemiske og biologiske processer sikrer rent drikkevand, fremstiller miljøvenlig energi, udvikler nye materialer og gør moderne teknologier både smartere og mere miljøvenlige.

Kemi danner grundlaget for alle de materialer og stoffer verden består af. Biologi og kemi danner tilsammen grundlaget for alle levende processer. Bioteknologien opstår som den ingeniørmæssige anvendelse af biologi og kemi til at skabe grobund for at fremstille nyttige produkter såsom medicin, tekstiler og fødevarer. Biologi og kemi giver også en række miljømæssige problemer men skaber tilsammen også rammer for deres løsninger.

Hverdagen som studerende på Kemi og Bioteknologi


Kemiske og bioteknologiske processer spiller en vigtig rolle i vores moderne teknologisk samfund. I løbet af uddannelsen kommer du til at studere og arbejde med problemstillinger inden for analyse, produktion og kontrol af fx miljø, energi, fødevaresikkerhed og materialeudvikling.

Uddannelsen er anvendelsesorienteret, og du arbejder med teoretiske beregninger, modeldannelser og praktisk kemi i laboratoriet. Du skriver projekter med udgangspunkt i relevante sundhedsmæssige, miljømæssige og samfundsmæssige problemstillinger.

”En diplomingeniøruddannelse er for dig, der er klar til at komme direkte ud på arbejdsmarkedet efter 3½ år”

SØG OPTAGELSE PÅ KEMI OG BIOTEKNOLOGI

Hvad er forskellen på en diplomingeniøruddannelse og en bacheloruddannelse?

En stor del af diplomingeniøruddannelsen i Kemi og Bioteknologi foregår i universitetets laboratorier eller i felten. Her lærer du at designe og tilrettelægge forsøg, at analysere problemstillinger og efterfølgende at beskrive resultaterne af forsøgene.

Kemi og Bioteknologi er en 3½-årig diplomingeniøruddannelse, der læses i Aalborg. En diplomingeniøruddannelse løber over syv semestre, hvoraf ét semester er sat af til praktik i en virksomhed. De første fem semestre og halvdelen af 6. semester samlæses med Aalborg Universitets 3-årige universitetsbacheloruddannelser, hvilket sikrer at undervisningen foregår på en højt fagligt niveau.

Når man tager sin bog frem og tænker: ”Det her gider jeg godt”, så er man på det rigtige studie”

                                                     SIMON BAUDTLER, STUDERENDE
 

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

Uddannelsen udbydes med tre forskellige specialiseringer:

 • Kemi
 • Miljøteknik
 • Bioteknologi

De første fem semestre af diplomingeniøruddannelsen foregår på universitetet som en kombination af kurser og projektarbejde, mens 6.-7. semester består af kurser, et praktikophold i en virksomhed og et afsluttende projekt. 

Uddannelsen lægger op til tæt kontakt til erhvervslivet gennem projektarbejdet, hvor du og din projektgruppe arbejder med virksomhedernes udfordringer. Alle projekterne tager udgangspunkt i relevante problemstillinger og er tilrettelagt sådan, at du hele tiden udfordres til at tænke både kreativt, systematisk, teoretisk og praktisk.

Læs mere om det fagligt indhold på kemi og bioteknologi

Kombinationen af projektarbejde, kurser og virksomhedspraktik sikrer, at du har et solidt fagligt grundlag, der gør dig attraktiv for arbejdsgivere. Med en diplomingeniøruddannelse kan du komme direkte ud på arbejdsmarkedet efter 3½ år. Som færdiguddannet diplomingeniør inden for kemiområdet kan du finde arbejde inden for drift, kontrol eller udvikling i kemisk eller biologisk produktion og rådgivning og vejledning i virksomheder eller offentlige myndigheder inden for fx miljøområdet.

En anden mulighed er, at du kan læse videre på en 2-årig kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Da uddannelsens fem første semestre samt halvdelen af 6. semester samlæses med Aalborg Universitets 3-årige universitetsbacheloruddannelser, er du som diplomingeniør fuldt ud velkvalificeret til at fortsætte på en relevant kandidatuddannelse. Som færdiguddannet civilingeniør inden for kemi, bioteknologi, miljøteknologi eller miljøvidenskab har du god mulighed for at finde job, der passer til netop dine interesser og evner.

Find Kemi og BIOVIDENSKAB PÅ SOCIALE MEDIER

ER DIT MATEMATIKNIVEAU TILSTRÆKKELIGT?

Læs om kravene til dit matematikniveau og behovet for at genopfriske matematikken inden studiestart: Optagelse og adgangskrav.
 

Karrieremuligheder

Som færdiguddannet civilingeniør kan du fx være med til at udvikle og optimere fremstillingsprocesser og nye kemiske og biologiske produkter, eller du kan arbejde med bioenergi, sundhed og miljø. Du kan også vælge at arbejde med udvikling af polymerer, forbedring af solceller til energiproduktion, rensning af forurenet jord eller udvikling af ny medicin.

Med en diplomingeniør- og evt. kandidatuddannelse inden for kemi og bioteknologi kan du arbejde med fx:

 • Fremstilling af keramiske nanomaterialer til overfladefilm på selvrensende vinduer
 • Omdannelse af halm og træflis til bioethanol og biogas
 • Prøvetagning og kemiske analyser i miljøkontrol og produktkontrol
 • Udvikling af metoder til at få mere olie og gas ud af felterne i Nordsøen
 • Udvikling af nye materialer til medicinsk udstyr
 • Fremstilling af solceller til energiproduktion
 • Udvikling af katalysatorer, som kan begrænse luftforurening
 • At forhindre udledning af miljøskadelige stoffer i naturen
 • Udvikling af nye funktionelle materialer med smartere og mere miljøvenlige egenskaber
 • Udvikling af computermodeller af processerne på et olieraffinaderi
 • Fremstilling af enzymer
 • Fødevarekvalitet i levnedsmiddelindustrien
 • Sikring af rent drikkevand
 • Undervisning
 • Optimering af processerne på offshore platforme
 • Udvikling af nye metoder til at øge udbyttet af olie og gas fra felterne i Nordsøen

Studieliv på aalborg universitet

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for den unikke undervisningsform - Problembaseret Læring (PBL). Kort fortalt går det ud på, at du kommer til at arbejde i grupper sammen med dine studiekammerater, hvor du identificerer, analyserer, formulerer og løser problemstillinger fra det virkelige liv. Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende, da du i høj grad selv har mulighed for at definere de problemstillinger, du arbejder med, du udvikler dine evner inden for teamwork, og du bliver klædt godt på til det arbejdsmarked, der venter dig efter endt studie. 

Har du set vores kemishow? Se indslag fra TV2 nyhederne

GRUPPEARBEJDE

På Aalborg Universitet kommer du i høj grad til at arbejde i grupper med dine studiekammerater. Det betyder, at du gennem samarbejde og arbejdsdeling, får mulighed for at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene, og at du altid har andre at sparre og drøfte faglige udfordringer med. Desuden betyder gruppearbejdet, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og får en stor omgangskreds på dit studie.

Læs mere om gruppearbejde på Aalborg Universitet

Hvad siger de studerende om uddannelsen?​

STUDIEBYEN AALBORG

Aalborg er Danmarks fjerde største by, og hver 5. indbygger er studerende - Det er derfor en by med mange andre unge mennesker og tilbud, der er målrettet dig som studerende. Når du skal starte på studie i Aalborg, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for nye studerende, der vil flytte til byen, og det er muligt at finde lækre studieboliger centralt placeret, der er til at betale på en SU.

Studerende i Aalborg? Alt du har brug for at vide

TÆT SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet, hvilket betyder, at du allerede som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at gøre dig praktiske erfaringer med det teori, du lærer på universitetet.

FORSKENDE OG ENGAGEREDE UNDERVISERE

På Aalborg Universitet har vi forskningsbaseret undervisning, hvilket kort fortalt betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun bøger, men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter. 

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste state-of-the-art teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.


DU KAN OGSÅ LÆSE I ESBJERG

Du kan også uddanne dig til diplomingeniør i Kemi og Bioteknologi i Esbjerg på en lignende uddannelse - klik ind på Kemi  og Bioteknologi, Esbjerg for nærmere information om forskellene på uddannelserne.

Brochure

Se brochuren for DIPLOMuddannelsen i KEMI OG BIOteknoLOGI og kandidatmulighederne

Matchtjekker: Er du klar til diplomingeniørstudiet?

Du får viden om

 • Samfundsmæssige miljøudfordringer
 • Feltarbejde
 • Laboratorieforsøg
 • Projektstyring og samarbejde

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for

Mød AAU
Se hvor du kan møde AAU og lære mere om bacheloruddannelserne på AAU.

Mød AAU