AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Kommunikation og digitale medier: Kommunikation

Kandidatmuligheder

Når du har færdiggjort bacheloruddannelsen i kommunikation og digitale medier: kommunikation, kan du enten vælge at søge ud i erhvervslivet, eller du kan vælge at fortsætte dine studier på en af de toårige kandidatuddannelser. Hvis du vælger at læse videre på en kandidatuddannelse, har du flere muligheder.

overbygning: kandidatuddannelsen i Kommunikation

De tre bachelorspecialiseringer i henholdsvis kommunikation, informationsvidenskab og interaktive digitale medier har hver deres naturlige overbygning i form af en kandidatuddannelse.

Bacheloruddannelse i kommunikation og digitale medier: kommunikation, giver ret til adgang til kandidatuddannelsen i kommunikation (retskrav). Du kan dog også sagtens vælge

Kandidatuddannelse  i Kommunikation opbygning

 

Andre kandidatmuligheder

Øvrige kandidatuddannelser ved Aalborg Universitet, som en bachelorgrad i kommunikation og digitale medier, kommunikation, kan give adgang til:

 

Tilvalgsfag

Et tilvalgsfag kan både indgå i en bacheloruddannelse (BA-tilvalgsfag) og i en kandidatuddannelse (KA-tilvalgsfag). Et tilvalgsfag er et modul på et andet studie end dit hjemstudie og det indbygges i din uddannelse som dit fag nummer to. I nogle uddannelser er et tilvalgsfag obligatorisk, i andre er det en valgmulighed.

Som studerende på kommunikation og digitale medier: kommunikation, har du ikke mulighed for at læse et tilvalgsfag på et andet studie, ligesom du ikke kan blive gymnasielærer med denne uddannelse. Grunden til dette er, at den to-faglige del allerede ligger i det fællesfaglige grundforløb for kommunikation og digitale medier,

Hvis du er studerende på en anden uddannelse, kan du imidlertid have mulighed for at tage et tilvalgsfag ved kommunikation og digitale medier. Under kommunikation og digitale medier udbydes der BA-tilvalgsfag i kommunikation, informationsvidenskab og interaktive digitale medier.

Se liste over tilvalgsfag eller læs mere om adgangskrav for BA-tilvalgsfag.

Hvad er en kandidatuddannelse?

Hvad er en kandidatuddannelse?

En kandidatuddannelse er en toårig overbygning på en bacheloruddannelse, som du afslutter med et speciale. Efter bestået eksamen får du en kandidatgrad.

Optagelseskravet til en kandidatuddannelse er en færdiggjort bacheloruddannelse fra AAU eller et andet universitet. Til enkelte kandidatuddannelser har også bestemte professionsbachelorer adgang.
 

Se AAU's kandidatuddannelser