AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Kommunikation og digitale medier: Interaktive Digitale Medier

Fagligt indhold

Fagligt indhold

Når du læser Kommunikation og Digitale Medier: Interaktive Digitale Medier, vil hvert semester have en temaramme. Temarammen fungerer som en overordnet fællesnævner for, hvad semestret handler om, hvilke forelæsninger du skal have og så videre. Sagt på en anden måde dækker temarammen over, hvad du skal lære på det givne semester. Bacheloruddannelsen løber i alt over seks semestre (1.-6. semester) hvoraf de første fem semestre er svarende til 150 ECTS-point for alle studerende.

På Kommunikation og Digitale Medier: Interaktive Digitale Medier, indgår der på hvert semester et problemorienteret projektarbejde. Det betyder, at du på hvert semester skriver et projekt – enten alene eller i en gruppe – med et valgfrit emne, der passer under semestrets temaramme. Projektarbejdet giver dig mulighed for at arbejde praktisk og konkret med den teoretiske viden, som du har tilegnet dig på semestret. Projektarbejdet er også en måde, hvorpå du kan forme din uddannelse efter, hvad der interesserer lige netop dig, og hvad du gerne vil arbejde med senere hen. Ved udgangen af 5. semester vælger den studerende at specialisere sig inden for fagområdet: Informationsvidenskab, Kommunikation eller Interaktive Digitale Medier. På 6. semester skrives bachelorprojektet. 

Uddannelsens opbygning

​Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium. Uddannelsens opbygning kan ses i nedenstående tabel.

1. sem 2. sem 3. sem 4. sem 5. sem 6. sem
Projektmodul: Kommunikationsprodukter (15) Projektmodul: Kommunikationsprocesser (20) Projektmodul: Organisationskommunikation (20) Projektmodul: Kommunikation og individ (15)                     Projektmodul: Kommunikationsdesign 1 (10)                                  Bachelorprojekt (15)                                    
Studiefagsmodul: Problembaseret læring (5) Studiefagsmodul: Undersøgelses- og analysemetoder (10) Studiefagsmodul: Design og IKT med organisation som kontekst (5) Studiefagsmodul: Digitale metoder (5) Projektmodul: Kommunikationsdesign 2 (10) Studiefagsmodul (10)
Studiefagsmodul: Medieteknologi, kommunikation og samfund (5) Studiefagsmodul: Logik og argumentationsteori (5) Studiefagsmodul: Fagets videnskabsteori (5) Projektmodul: Kommunikationsdesign 3 (10) Valgfagsmodul (5)
Studiefagsmodul: Medieproduktion (5) Valgfagsmodul (5) Valgmulighed: Projektorienteret forløb (10)

I studieordningen for bacheloruddannelsen i Kommunikation og Digitale Medier: Interaktive Digitale Medier, kan du læse mere om uddannelsens indhold og opbygning.

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde