AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Kommunikation og digitale medier: Interaktive Digitale Medier

Fagligt indhold

Fagligt indhold

Når du læser Kommunikation og Digitale Medier: Interaktive Digitale Medier, vil hvert semester have en temaramme. Temarammen fungerer som en overordnet fællesnævner for, hvad semestret handler om, hvilke forelæsninger du skal have og så videre. Sagt på en anden måde dækker temarammen over, hvad du skal lære på det givne semester.

På Kommunikation og Digitale Medier: Interaktive Digitale Medier, indgår der på hvert semester et problemorienteret projektarbejde. Det betyder, at du på hvert semester skriver et projekt – enten alene eller i en gruppe – med et valgfrit emne, der passer under semestrets temaramme. Projektarbejdet giver dig mulighed for at arbejde praktisk og konkret med den teoretiske viden, som du har tilegnet dig på semestret. Projektarbejdet er også en måde, hvorpå du kan forme din uddannelse efter, hvad der interesserer lige netop dig, og hvad du gerne vil arbejde med senere hen.

Uddannelsens opbygning

  1. semester: Kommunikationsprodukter
  2. semester: Kommunikationsprocesser
  3. semester: Kommunikation og strategi
  4. semester: Kommunikation og individ
  5. semester: Kommunikationsdesign
  6. semester: Interaktive digitale medier

På 1. semester er temarammen Kommunikationsprodukter

Her arbejder du med konkrete manifestationer af kommunikation, som skrevne tekster, tv, internet, men også brugergrænseflader og it-systemer. På semestret skal du som studerende opnå en brugbar teoretisk og metodisk viden om, hvad kommunikation er, og hvordan den kan tage sig ud i forskellige medier, situationer og kontekster. På 1. semester skal du blandt andet have kurser som ’Medieproduktion’, ’Medieteknologi, kommunikation og samfund’ og ’Problembaseret læring’.

På 2. semester er temarammen Kommunikationsprocesser

Her arbejder du med, hvordan kommunikation foregår i institutionelle sammenhænge. Som studerende skal du på semestret opnå teoretisk viden og analytiske kompetencer, så du kan arbejde med kommunikationsprocesser set i forhold til den professionelle kontekst, som de er indlejret i. På 2. semester skal du blandt andet have kurser som ’Skriftlig kommunikation og retorik i praksis’ og ’Kommunikationstræning’.

På 3. semester er temarammen Kommunikation og strategi

Som studerende får du grundlæggende viden om kommunikation i organisationer, om organisationsteori med henblik på analyse og design af organisationskommunikation og om markedskommunikation med fokus på modtager-, bruger- og målgruppeanalyser. Relevante problemstillinger er her blandt andet af interpersonel, teknologisk og medieret karakter. På 3. semester skal du blandt andet have kurser som ’Design og ikt med organisation som kontekst’ og ’Undersøgelse, analyse og interventionsmetodik’.

På 4. semester er temarammen Kommunikation og individ

Fokus er på individets kommunikation, det vil sige evnen til at kommunikere, percipere og indgå i kommunikative relationer, samt de roller og positioner der er og opstår i sådanne relationer. Derfor behandles emneområder som samfund, æstetik, etik, retorik, magt, adfærd, interaktivitet og perception. På 4. semester kan du blandt andet have kurser som ’Organisationskonsultation’, ’Æstetik og effekt’ og ’Mundtlig kommunikation: retorik i praksis’.

På 5. semester er temarammen Kommunikationsdesign

På dette semester arbejder du som studerende med teorier, metoder og praksisser til at forme og realisere kommunikation. Under temaet kommunikationsdesign studerer du innovation, kreativitet, strategi, kultur, brugere/modtagere og designprocesser. På 5. semester kan du blandt andet have kurser som ’Læring, netværk og organisering’, ’Oplevelser, tid og rum’ og ’Kultur og værdier’.

På 6. semester er temarammen Interaktive digitale medier

Det er på dette semester, hvor du som studerende har valgt din bachelorspecialisering inden for Interaktive Digitale Medier og hvor du som studerende skriver dit bachelorprojekt. På 6. semester kan du blandt andet have kurser som ’Fagets videnskabsteori’, ’Virksomhedsledelse’,  og ’Avanceret webdesign og analyse’ Der skal vælges imellem studiefagene ´'Kreativitet og kompetence' og 'Musik og lyd i audiovisuelle medier'.

I studieordningen for bacheloruddannelsen i Kommunikation og Digitale Medier: Interaktive Digitale Medier, kan du læse mere om uddannelsens indhold og opbygning.

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde