Forskning
Samarbejde

Kommunikation og digitale medier: Interaktive Digitale Medier, Bachelor

kommunikation og digitale medier: interaktive digitale medier

kommunikation og digitale medier: interaktive digitale medier

Du vælger at læse Kommunikation og Digitale Medier: Interaktive Digitale Medier, fordi du interesserer dig for kommunikations-, og mediesektoren, informations- og kommunikationsteknologi (ikt) og har særlig interesse for interaktive, digitale medier, herunder specielt på formidling af oplevelser og viden gennem nye medier.

Kommunikation og digitale medier er en betegnelse for et fællesfagligt grundforløb. Op til 6. semester vælges en bachelorspecialisering i enten Kommunikation, Informationsvidenskab eller Interaktive Digitale Medier.

Kommunikation og Digitale Medier beskæftiger sig med kommunikation, ikt og medier. Det fællesfaglige grundforløb sikrer, at du opnår tilstrækkelig forståelse for hver af de tre bachelorspecialiseringers særlige faglighed, og tilegner dig en solid og brugbar viden om feltet som helhed, inden du vælger, hvilken af de tre retninger, der passer bedst til dig, dine interesser og dine fremtidige jobønsker. Med Kommunikation og Digitale Medier som fundament i din uddannelse er målet, at du i dit videre og mere specialiserede studieforløb er i stand til at forholde dig kritisk-analytisk og konstruktivt til kommunikations-, medie- og informationsarbejde og informations- og kommunikationsteknologi (ikt) ud fra mere end én tilgang og mere end én praksis. Dette er nemlig i stigende omfang nødvendigt, hvis du skal vurdere indsatser og ressourceforbrug på kommunikations- og informationsområdet og skabe en vellykket kommunikativ indsats.

Når du læser Kommunikation og Digitale Medier: Interaktive Digitale Medier, optages du på det fællesfaglige forløb som strækker sig over fem semestre (2,5 år). På de enkelte semestre har du flere muligheder for at tone din uddannelse gennem valgfag og studiefagsmoduler, så den passer til lige netop dig. Igennem Kommunikation og Digitale Medier skal du tilegne dig:

 • grundlæggende viden om menneskers tegn- og symbolbrug og deres sproglige og kommunikative adfærd
 • indsigt i de typiske forståelsesformer, som mennesker råder over og de måder, hvorpå de omgås hinanden (deres interaktion) i såvel små som større sociale, organisatoriske og kulturelle sammenhænge
 • indsigt i medier og menneskers brug af samme, især med hensyn til hvad der sker med kommunikation, når medier og ikt får en rolle i interaktionen
 • viden om, hvordan kommunikation formes af mediernes teknologiske og udtryksmæssige formåen, og hvordan det omvendt er muligt at forme og udvikle kommunikation, information og teknologi, så den stemmer bedre overens med grundtræk ved menneskers måde at fungere, forstå og omgås hinanden på
 • forståelse for kultur- og mentalitetshistorie vedrørende informations- og kommunikationsteknologi og medier
 • indsigt i videnskabsteoretiske, etiske, dannelses- og læringsmæssige problemstillinger
 • færdigheder i iagttagelse, beskrivelse, analyse samt forståelse af perspektiver og synsvinkler som afgørende forudsætninger for at kunne foretage videnskabelige undersøgelser.

Gennem den fællesfaglige grunduddannelse tilegner du dig altså et dybdegående og solidt videnskabeligt grundlag, som ruster dig til at arbejde kvalificeret og professionelt med menneskers kommunikation og de særlige vilkår, mønstre og mekanismer, som gør sig gældende heri – både når kommunikationen finder sted gennem medier og informationsteknologier, og når den opstår ansigt-til-ansigt i ganske almindelige hverdagssamtaler mennesker imellem. Denne viden skal du ikke blot tilegne dig på et teoretisk og analytisk plan. Du skal også vide noget om metoder til at lave undersøgelser og kunne gøre brug af dem. Altså kommer du til at bruge din viden i praksis, eksempelvis ved at du øver dig i skriftlig, mundtlig og audiovisuel kommunikation samt kommunikation via digitale informations- og kommunikationsteknologier som for eksempel diverse hjemmesider eller sociale netværk.

Bachelorspecialisering i Interaktive Digitale Medier

Det sjette og sidste semester af bacheloruddannelsen består af en bachelorspecialisering. Når du vælger bachelorspecialiseringen Interaktive Digitale Medier, er det fordi du interesserer dig særligt for:

 • at arbejde kreativt, konstruktivt og kritisk med skabelsen af interaktive, digitale medier, herunder specielt med formidling af oplevelser og viden gennem nye medier
 • at designe informations- og kommunikationsprocesser ud fra en brugercentreret tilgang
 • at arbejde praktisk med de funktionelle og æstetiske dimensioner af interaktive digitale medier, herunder med skriftlig, grafisk, lydlig og audiovisuel kommunikation i relation til disse medier
 • at planlægge, gennemføre og evaluere undersøgelser af nye medier
 • at beskrive, analysere, vurdere og udvikle information og medier som kulturelle, teknologiske og samfundsmæssige fænomener, herunder budskaber og mediers anvendelse og effekt i såvel snævrere som bredere kommunikative sammenhænge og deres betydning anskuet ud fra såvel kvalitative som kvantitative metoder
 • at arbejde innovativt og konstruktivt med kommunikation, interaktion og underholdning i digitale miljøer under hensyntagen til deres konkrete indplacering, det være sig i uformelle såvel som i formelle, institutionaliserede sammenhænge.

Du får viden om

 • Brugerstudier - konceptudvikling
 • Projektledelse
 • Produktion (herunder spilproduktion)

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Mød AAU
Se hvor du kan møde AAU og lære mere om bacheloruddannelserne på AAU.

Mød AAU