Forskning
Samarbejde

Jura

Job & karriere

Som cand.jur. er du kompetent til at vurdere, om en sag er tilstrækkeligt belyst, komme med forslag til forebyggelse af juridiske tvister, rådgive om retlige muligheder og konsekvenser samt udforme juridiske dokumenter og retlige bestemmelser. Du har mulighed for at videreuddanne dig til advokat, anklager eller dommer.
 
For at blive advokat kræver det en 3-årig fuldmægtigansættelse samt deltagelse og eksamen i Advokatrådets fuldmægtigkursus. Herefter vil du være i stand til at møde i retten og føre både civile- og strafferetlige sager.
For at blive fuldmægtig hos anklagemyndighed kræver det, at man gennemgår grunduddannelsen på tre år. Her roterer man mellem forskellige dele af politi og anklagemyndighed for at opnå så bred en uddannelse som muligt. Efter grunduddannelsen er det muligt at søge en turnusordning, typisk hos en statsadvokat, hvorefter man kan arbejde som statsadvokatfuldmægtig.

For at blive dommerfuldmægtig kræver det, at man gennemgår en 3-årig grunduddannelse, der dækker en praktisk og en teoretisk uddannelse. Sideløbende med den praktiske og teoretiske del forløber en såkaldt dommerfølordning, hvor man oplæres i hovedforhandlinger i både straffe- og civile sager. Man har dømmende myndighed fra dag 1 i sin uddannelse. Oplæringen sker typisk under vejledning af en dommer. Grunduddannelsen afsluttes med en mundtlig eksamen.

Du har endvidere den mulighed at søge ansættelse i et ph.d.- stipendiat og derigennem erhverve ph.d.-grad, hvilket kvalificerer bl.a. til forsknings-, udviklings- og undervisningsopgaver forbundet med videnskabelige stillinger. Et ph.d.-stipendiat er en 3-årig ansættelse, hvor du gennemgår ph.d.-uddannelsen, der omfatter: et selvstændigt forskningsarbejde under vejledning (ph.d.-projektet), gennemførelse af en række ph.d.-kurser, deltagelse i aktive forskermiljøer, undervisningserfaring og til sidst udarbejdelse af en ph.d.-afhandling på grundlag af ph.d.-projektet.

Se Dimittendundersøgelsen for Jura.

Karrierevejledning på AAU

AAU Karriere giver sparring på din karriere. Mens du studerer på AAU, kan du deltage i karriere- og jobrelaterede arrangementer og booke karrierevejledningssamtaler til en snak om fx:

  • Ansøgning og cv
  • Praktik- og studiejobsøgning
  • Kompetencer – både de faglige og de mere personlige
  • Gode værktøjer til at finde rundt i dine karrieretanker
  • At få hul på jobsøgningen, inden du bliver færdiguddannet

 

LÆS MERE OM AAU Karriere her