Forskning
Samarbejde

Jura

Fagligt indhold

Bacheloruddannelsen i Jura på Aalborg Universitet tager 3 år, der hvert består af 2 semestre.

1. semester af jurauddannelsen indledes med en grundig indføring i samfundet og de statslige organer, og de grundlæggende formueretlige fag: Erstatningsret og aftaleret. Desuden lærer du at anvende den juridiske metode i forbindelse med projektarbejde efter den problembaserede læringsmodel, der kendetegner Aalborg Universitet. Dette semester er samlæst med erhvervsjurauddannelsen.

Efter 2. semester vil du beherske den grundlæggende statsforfatningsret og folkeretten og have forståelse for, hvorledes domstolene, den offentlige forvaltning og Folketinget arbejder i Danmark. Du skal også lære, hvilke regler stater skal iagttage indbyrdes og overfor dets borgere, som eksempelvis menneskerettighederne. Der vil desuden være undervisning i familie- og arveret samt strafferet og straffeproces. Strafferet og straffeproces drejer sig om de grundlæggende betingelser for at pålægge straffeansvar og for at fastsætte og udmåle straf.

3. semester undervises i forvaltningsret, kommunalret og socialforvaltningsret. Du skal også skrive et projekt om domstolenes processystem i faget civilproces. Derudover fortsættes undervisningen i metode med faget retsvidenskabsteori.

4. semester består af faget EU-ret, hvor du lærer om de retskilder, der udstedes af EU’s organer, og om kompetencefordelingen mellem EU-domstolene og de danske domstole. På 4. semester fortsættes endvidere undervisningen i formuerettens discipliner, som køberetten, obligationsretten, tingsretten og den internationale privatret.

5. semester fortsættes undervisningen indenfor offentligretten og EU-retten med faget erhvervsregulering og undervisningen i de formueretlige discipliner fortsættes med obligationsret, konkursret og rekonstruktionsbehandling, reglerne om pantsætning og eksekutionsret. Der vil ligeledes blive undervist i Erhvervsregulering.

6. semester skal du følge undervisning i selskabsret foruden et valgfrit fag, der ligger i forlængelse af de retlige discipliner, du har opnået kompetencer indenfor. Derudover markeres afslutningen på bacheloruddannelsen med dit bachelorprojekt.

I valgfagskataloget på 6. semester finder du eksempelvis fag som:

·        Ansættelsesret

·        Forsvarsadvokaten

·        Praktisk Aftaleret
 

Der kan forekomme ændringer fra år til år i, hvilke fag vi udbyder.

Læs projekter skrevet af jurastuderende i Projektbiblioteket.

Se studieordning for bacheloruddannelsen i Jura.

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde