AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Jura

Adgangskrav

Adgang til bacheloruddannelsen i Jura forudsætter opfyldelse af følgende krav eller dokumentation af tilsvarende kvalifikationer: 

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning til bacheloruddannelsen i Jura. Det vil sige, at det ikke er alle ansøgere, der søger rettidigt og opfylder adgangskravene, der får tilbudt en studieplads.

Du kan søge om optagelse i kvote 1 eller kvote 2.

Antal studiepladser

I 2019 udbød AAU 115 studiepladser på Jura uddannelsen. Adgangskvotienten i kvote 1 blev 9,5 på 7-trinsskalaen, og standby-kvotienten blev 9,3.

Kvote 1

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere, end der er studiepladser, udvælges ansøgerne i kvote 1 efter karaktergennemsnit i den adgangsgivende eksamen. Har du en gymnasial eksamen, vil din ansøgning blive vurderet i både kvote 1 og kvote 2, hvis du søger optagelse inden den 15. marts.

Kvote 2

I kvote 2, som udgør 10% af studiepladserne, udvælges ansøgere ud fra en konkret helhedsvurdering, hvor der lægges vægt på et karaktergennemsnit i adgangskravsfagene og på andre særligt relevante aktiviteter udover den adgangsgivende eksamen. Særligt relevante aktiviteter er relevant uddannelse og/eller lønnet relevant erhvervsarbejde på fuld tid. Frivilligt arbejde indgår ikke i vurderingen. Der må i den konkrete vurdering lægges vægt på maks. 12 måneders særligt relevante aktiviteter.

De særligt relevante aktiviteter skal være gennemført og dokumenteret i form af bilag senest ved ansøgningsfristens udløb den 15. marts, for at de kan indgå i den konkrete kvote 2-vurdering. Et CV alene betragtes ikke som dokumentation. Der lægges ikke vægt på en motiveret ansøgning.

De særligt relevante aktiviteter kan udgøres af 6 måneders relevant erhvervsarbejde eller 6 måneders relevant anden uddannelse. De maksimale 12 måneders særligt relevante aktiviteter kan opnås ved en kombination af relevant erhvervsarbejde og uddannelse. 

Eksempler på relevant erhvervsarbejde

 • Relevant erhvervsarbejde omfatter alt arbejde med juridisk indhold. Det kan være arbejde som sagsbehandler i et advokatkontor (typisk inkasso eller ejendomsadministration, en retsinstans, et ministerium, et nævn, regionen, kommunalforvaltning, Skat, pantefoged, eller i en juridisk afdeling i en privat virksomhed.

Eksempler på ikke relevant erhvervsarbejde

 • Almindelig kontorarbejde
 • Økonomiarbejde
 • Salgsarbejde
 • Piccoline på et advokatkontor.

Eksempler på relevant uddannelse

 • Dele af uddannelser indenfor HA-jur., jura eller socialrådgiver
 • Dele af Landinspektøruddannelsen
 • Dele af alle samfundsvidenskabelige uddannelser.
 • Uafsluttede og afsluttede uddannelser som advokatsekretær og ejendomsmægler.

Eksempler på ikke relevant uddannelse

 • Kontoruddannelser
 • Butiksuddannelser
 • Naturvidenskabelige uddannelser
 • Sundhedsvidenskabelige uddannelser.

Du skal desuden søge gennem kvote 2, hvis du har søgt om dispensation fra kravet om en adgangsgivende eksamen. Læs også vores generelle vejledning om kvote 2.

Opfylder du adgangskravene?

De adgangskravsfag, der er nævnt ovenfor, skal være bestået med min. 2,0 på 7-trins-skalaen (medmindre andet er angivet).

Er du ansøger fra et nordisk land, opfylder du kravet om Dansk A ved at bestå Dansk, Svensk, Norsk eller Islandsk på tilsvarende niveau. For ikke-nordiske ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen kan Studieprøven i dansk i kombination med modersmålsundervisning til højeste gymnasiale niveau erstatte kravet om Dansk A.

Har du en udenlandsk (også nordisk) eller international eksamen, henviser vi dig til vores optagelsessider for nærmere information om ansøgningsfrist m.v.

I tvivl om adgangskrav?

Måske har du brug for at supplere i et fag? Måske har du ikke en adgangsgivende eksamen? Vi har samlet en masse nyttig information om adgangskrav på AAU.

alt om adgangskrav på aau

brug AAu's adgangstjekker

AAU's Adgangstjekker giver dig overblik over adgangskrav til vores bacheloruddannelser. Indtast din gymnasiale eksamen og få overblik over hvilke uddannelser, du opfylder adgangskravene til og hvilke gymnasiale fag du evt. mangler.

tjek hvilke uddannelser du kan blive optaget på

Generel studievejledning

Generel studievejledning

Har du brug for generel studievejledning om Aalborg Universitets uddannelser, så kontakt AAU's studievejledning. Du kan ringe og skrive til vejlederne.
 

Kontakt AAU's studievejledning

Sådan søger du optagelse

Du skal søge optagelse på en studieplads via optagelse.dk ved hjælp af NemID. På optagelse.dk findes vejledninger til hvordan.
 

Ansøgningsfrist - kvote 1

5. juli kl. 12. 

ANSØGNINGSFRIST - KVOTE 2

22. marts kl. 12.


Studiestart

Der er studiestart den 1. september.
 

Se hvornår du skal søge

 

Læs om supplering for at opfylde adgangskravene
Læs mere om optagelsesprocedurer