AAU logo

IT, Communication and New Media

Kandidatmuligheder

Kandidatmuligheder

It, Communication and New Media (ITCOM) på Aalborg Universitet København er især tilrettelagt for dig, der ønsker at fortsætte på kandidatniveau med civilingeniøruddannelsen i Innovative Communication Technology and Entrepreneurship (Innovativ Kommunikationsteknik & Entrepreneurship), som kan læses på Aalborg Universitet København.

En bacheloruddannelse i ITCOM er også adgangsgivende til følgende uddannelser (også begge på Aalborg Universitet København:

Som bachelor i ITCOM kan du også gå direkte ud på arbejdsmarkedet, fx som IT-medarbejder i tele-, medie- eller konsulentvirksomheder eller fx hos serviceudbydere. 

Hvad er en kandidatuddannelse?

Hvad er en kandidatuddannelse?

En kandidatuddannelse er en toårig overbygning på en bacheloruddannelse, som du afslutter med et speciale. Efter bestået eksamen får du en kandidatgrad.

Optagelseskravet til en kandidatuddannelse er en færdiggjort bacheloruddannelse fra AAU eller et andet universitet. Til enkelte kandidatuddannelser har også bestemte professionsbachelorer adgang.
 

Se AAU's kandidatuddannelser