AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

IT, Communication and New Media, Bachelor

IT, Communication and New Media

IT, Communication and New Media

BACHELORUDDANNELSEN OPTAGER IKKE NYE STUDERENDE FRA 2019
/THE BACHELOR'S PROGRAMME IS NOT OPEN FOR ENROLMENT FROM 2019

Denne bacheloruddannelse optager ikke nye studerende, men du kan måske være interesseret i andre AAU-uddannelser inden for samme interessefelt i stedet. Se:

Nuværende studerende fortsætter på uddannelsen som planlagt/Currently enrolled students continue the programme as planned.

 

Internet, Mobilkommunikation, Digitalt TV, Facebook, YouTube - er områder i rivende udvikling. Hvis du vil lære, hvad der sker "bag kulissen", og hvordan de nye teknologier kan bidrage til at imødekomme brugerbehov og skabe nye forretningsmuligheder, kan ingeniøruddannelsen i IT, Communication and New Media (It, kommunikations- og medieteknologi/ITCOM) på Aalborg Universitet København være noget for dig.

Vi har i dag adgang til information og kommunikation ligegyldigt hvor vi befinder os. Hvad enten vi er hjemme, på arbejde eller undervejs, er vi "på". Computere og mobiltelefoner bliver hurtigere og kraftigere, og vi har adgang til trådløse og faste forbindelser med høj kvalitet. Nye intelligente tjenester, som vi tidligere kun kunne drømme om, bliver mulige.

få en attraktiv profil

Du får mulighed for at arbejde med de avancerede kommunikationsteknologier og applikationer, som er grundlaget for fremtidens Internet, mobiltelefoner og broadcast platforme (radio & TV). Du opnår en dybtgående forståelse af teknologierne og deres potentiale og du lærer at omsætte denne viden til innovative tjenester, applikationer og løsninger, der retter sig mod konkrete behov i hverdagen.

Desuden lærer du også at forstå de sociale, markedsmæssige og etiske rammer for teknologiernes anvendelse, og vi bringer dig på forkant med den seneste udvikling i et globalt perspektiv.

en international uddannelse

Uddannelsen er tværfaglig og udbydes på engelsk. Den tværfaglige profil adresserer det stigende behov for ingeniører, som kan kombinere viden fra forskellige fagområder. Du vil derfor kunne bruge dine kompetencer til konkret udvikling af nye koncepter, tjenester og løsninger i en forretningsmæssig sammenhæng.

Du lærer bl.a. om

 • Nye mobile netværksteknologier
 • Udvikling af mobile applikationer
 • Brugervenlige løsninger og tjenester
 • Økonomi og forretningsudvikling
 • Brug af IKT i virksomheder og organisationer

Når du er færdig med din bacheloruddannelse, har du mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse og blive fx civilingeniør.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

Læs mere om fagligt indhold på ITCOM

er dit matematikniveau tilstrækkeligt?

Læs om kravene til dit matematikniveau og behovet for at genopfriske matematikken inden studiestart: Optagelse og adgangskrav.

SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter. 

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.

STUDIEBYEN københavn

Aalborg Universitet København (AAU-Cph) er en del af Aalborg Universitet og ligger i Københavns Sydhavn tæt på hovedstadens centrum. Som studerende på AAU-Cph har du derfor rig mulighed for at benytte dig af byens mange kultur- og fritidstilbud.

AAU-Cph er et forholdsvist nyt campus med et innovativt studie- og læringsmiljø, internationalt fokus og tæt samarbejde med virksomheder, hvoraf flere holder til direkte på campus.

Samlet set er ca. 3.700 studerende tilknyttet AAU-Cph’s mange spændende bachelor- og kandidatuddannelser inden for humaniora, de teknisk- og naturvidenskabelige fag samt samfundsvidenskab.

Læs mere om at leve som studerende i København.

Søg optagelse på ITCOM

 

En af de bedste ingeniøruddannelser i verden

Tager du en ingeniøruddannelse på Aalborg Universitet, kommer du til at gå på en af de bedste af slagsen. Vores ingeniøruddannelser blev i 2018 kåret som de fjerdebedste i verden af 178 eksperter adspurgt af Massachusetts Institute of Technology (MIT). I samme omgang blev AAU udnævnt som det bedste ingeniøruniversitet i Europa for anden gang på et halvt år.

Læs mere om uddannelsen

sprog

 • Engelsk


by

 • København
   

Status

 • Optager ikke nye studerende fra 2019 /
  The programme is not open for enrolment from 2019.

Se studieordningen

Du får viden om

 • Objektorienteret programmering
 • Apps
 • Mobilt Internet
 • Brugerbehov
 • Marked