AAU logo

Internetteknologier og computersystemer

Fagligt indhold

Fagligt indhold

Internetteknologier og computersystemer på Aalborg Universitet er et civilingeniørstudium, som starter med den 3-årige bacheloruddannelse. Den består af i alt 6 semestre, som du kan læse om på denne side.

Se studieordningen for bacheloruddannelsen i Internetteknologier og computersystemer. Her kan du finde detaljer om kurser og projekter samt information om uddannelsens lovhjemmel mm.

1. semester; Netværk og programmering

På 1. semester får du en række kurser inden for software og netværk, der gør dig, og den gruppe du vælger, i stand til at løse en problemstilling ved hjælp af software og netværk.

Igennem 1. semesterprojektet lærer du om internetteknologier og computersystemer. Der arbejdes både med teori og praktisk arbejde, hvor der tages udgangspunkt i en samfunds- eller erhvervsrelevant problemstilling. Du lærer at analysere problemstillinger fra virkeligheden ved hjælp af de gennemgåede teorier og metoder.

Projekteksempler

Overvågning af et firmas computernetværk. Projektet omhandlede de risici, som medarbejdere udsætter deres firma for, når de benytter firmaets internet til privat brug. Risiciene omfatter blandt andet vira og spyware. De studerende udviklede en række programmer, som i samspil dels overvågede brugen af netværket, og dels informerede administratorer om brugen af firmaets internet på en let og overskuelig måde. Projektet blev testet ved at opstille et netværk, som skulle simulere et firmanetværk. Til projektet brugte de studerende blandt andet teori fra netværksprogrammering og netværksteori, som er et kursus på 1. semester.

Derudover kan nævnes projekteksempler som:

 • Konstruktion af en netværksrouter, for eksempel en PC baseret router på Linux, og opsætning af denne til en retfærdig deling af en bredbåndsforbindelse.
 • Trådløst netværk mellem biler. Det kan eksempelvis bruges til at give trafikinformationer i forbindelse med uheld eller kødannelser.
 • Opsætning af peer-2-peer netværk, som for eksempel kan bruges til opbevaring af særligt vigtige data, udveksling af filer eller samarbejde via nettet.

2. semester; Netværksbaseret databehandling

I forhold til 1. semester fokuserer 2. semester i højere grad på udviklingen af et system, som består af flere enheder, der alle kommunikerer med hinanden. Herudover er der fokus på at analysere og designe et system, samt at teste systemet under udviklingen.

På 2. semester lærer du om design og udvikling af netværksbaserede systemer, hvor især samspillet mellem hardware og software er i fokus. Du kommer til at fokusere på brugernes perspektiver og forretningsudvikling. Du kan få stor indflydelse på det P2-projekt, hvor du må prøve kræfter med af få omsat dine gode ideer til virkelighed.

Projekteksempler

 • Robot styret via Internettet og Google Maps. Robotten er delvist selvnavigerende og delvist styret over internettet. Robotten kan overvåge større områder som eksempelvis marker. De studerende fokuserede på, hvordan robotten kunne navigeres ved hjælp af Google Maps, hvordan kan en livevideo sendes til en server via 3G-netværk, samt hvordan opbygges systemet mest hensigtsmæssigt i forhold til vedligeholdelse og opdateringer. Yderligere byggede de en prototype, som blev testet og fremvist til eksamen.

Derudover kan nævnes projekteksempler som:

 • Udvikling af et system til sikker opbevaring og effektiv præsentation af store mængder data fra satellitter eksempelvis målinger af klimadata eller af jordens magnetfelt.
 • Udvikling af en elektronisk førerhund, der kan hjælpe blinde gennem trafikken. For eksempel kan den hjælpe personen med at følge (midten af) et fortov, krydse et fodgængerfelt, når der er grønt, og advare mod ændringer som følge af vejarbejde og lignende.

3. semester; Mikroprocessorsystemer

På 3. semester skal de studerende lære at konstruere et mindre computersystem ud fra de tidligere lærte metoder, nye metoder der knytter sig til udvikling af system og applikationsprogrammer.

I P3-projektet er temaet Mikroprocessorsystemer, hvor du lærer, hvordan computere generelt virker, og hvordan de på processorniveau er designet til at håndtere informationer fra omgivelserne.

Projekteksempler

 • Programmering af en lagerrobot. Programmeringen består i at lave et styresystem, der gør robotten i stand til at hente og bringe paller på et lager. Undervejs skal robotten kommunikere med en stationær PC, således de ansatte på lageret kan følge med i robottens aktiviteter. Kommunikationen kan enten foregå med infrarødt lys, WiFi eller Bluetooth, alt efter hvad du foretrækker.

Ellers kan der nævnes et projekteksempel som:

 • Udvikling af en satellitcomputer. Projektet består både af at udvikle og designe computeren, som skal anvendes i en satellit.


4. semester; Indlejrede realtidssystemer

På 4. semester skal den studerende lære teorier og metoder til analyse, design, konstruktion og udvikling af indlejrede realtidssystemer i en distribueret sammenhæng. Derudover skal den studerende opnå kompetencer til at kunne arbejde med realtidssystemer og den tilhørende teori.

Hvor 3. semester handler om at udvikle mikroprocessorsystemer, går dette semester skridtet videre, og man skal her udvikle mikroprocessorsystemer, der kan spille sammen via netværk. Yderligere er der i mange systemer krav om, at ting foregår indenfor nogle strenge tidsgrænser, såkaldt realtid. Design af realtidssystemer indgår som en central del af dette semester.

Projekteksempel

 • Adgangs-, sikkerheds- og alarmsystemer. Sådanne systemer skal overholde strenge krav om pålidelighed og tidsmæssig adfærd. Systemerne vil typisk være fysisk placerede på forskellige steder. Ligeledes skal den interne kommunikation leve op til pålidelighedskravene, uanset om det foregår over et dedikeret netværk eller internettet. Her er der mulighed for at vælge lige efter din interesse.


5. semester; Komplekse distribuerede systemer

På 5. semester er du med til at udvikle en del af et større distribueret system, hvor der typisk stilles krav til timing og pålidelighed. Et distribueret system er et bredt begreb, som dækker over applikationer, hvor data er delt over flere computere - fysisk kan det spænde over alt fra en lille boks til det meste af universet, afhængig af hvad du vælger at arbejde med. Det kræver avanceret software, især når forskellige delsystemer skal spille sammen. Du kommer til at arbejde med både analyse, design, implementering og test.

Projekteksempler

 • Ofte vil udgangspunktet være i et aktuelt forsknings- eller udviklingsprojekt.
 • Egne eller vejleders ideer. Det kunne eksempelvis handle om intern t netværk i en bil til styring af ABS-bremser eller en robot styret af flere koblede computersystemer. 


6. semester; Bachelorprojekt

På 6. semester skal du skrive dit bachelorprojekt. Du kan som studerende ved Internetteknologier og Computersystemer vælge mellem disse fire specialeområder:

 • Indlejret realtids signalbehandling
 • Kommunikationssystemer
 • Informationsbehandlende systemer
 • Reguleringsteknik

Uanset hvilken linje du vælger, er der mulighed for at skrive projekt i samarbejde med en virksomhed.

INDLEJRET REALTIDS SIGNALBEHANDLING

Et menneske interagerer med hundredvis af indlejrede systemer i løbet af en dag; trådløs kommunikation (mobil), lyd og video, spilkonsoller, husholdningsmaskiner, satellitbaserede systemer osv. Et indlejret system er et elektronisk system, som er baseret på en computer, men systemet er ikke en computer i sig selv som fx en pc. Det indlejrede system fungerer typisk ved, at et analogt signal registreres af en sensor, bliver sampled og analyseret eller modificeret digitalt. Til sidst konverteres signalet tilbage til analogt. Det interessante er, at alt dette skal foregå i realtid. Det er meget, der skal nå at ske meget hurtigt. Et projekt tager udgangspunkt i et virkeligt problem eller system, hvor du skal specificere, designe, simulere, implementere, teste og dokumentere problemet / systemet.

KOMMUNIKATIONSSYSTEMER

Ud over kommunikation mennesker imellem (fx en telefon) eller kommunikation mellem maskiner (fx web browsing) handler kommunikation også om uundværlige undersystemer, som består af mange forskellige distribuerede komponenter. Det kan fx være automatisering af hjemmet såsom centraliseret styring af belysning eller en avanceret tyverialarm. Sådan et kommunikationssystem skal kunne opfylde mange krav; data skal ankomme i tide for at styringsprocessen kan tilpasse sig, og data skal være pålidelig til trods for de mulige transmissionsfejl i forbindelserne. I et projekt inden for temaet kommunikationssystemer skal du arbejde med et system som fx et af de nævnte. Du skal analysere det og vurdere det i forhold til bl.a. performance og design.

INFORMATIONSBEHANDLENDE SYSTEMER

Automatisk fortolkning af målbare signaler er grundlæggende inden for moderne ingeniørteknik. Tænk for eksempel på genbrug af flasker. Når du placerer en brugt flaske i automaten, er der en sensor (i dette tilfælde et kamera), som tager et billede af flasken og automatisk identificerer den via formen, farven og dimensionerne osv. (dataopsamling). Denne identifikation gives videre til en database, hvor den sammenlignes med andre, hvorpå systemet træffer en beslutning om hvilken form for pant, flasken giver. Systemet kan også detektere, om flasken er i stykker og således ikke genanvendelig (repræsentation). Til sidst genkendes typen (Carlsberg, Thor, Albani, ukendt etc.) samt antallet af tomme ølflasker i kassen, og der udskrives en korrekt flaskebon - forudsat at butikken faktisk vil modtage denne type kasse (Processering).

Et projekt inden for dette tema kunne handle om et system såsom en flaskeautomat eller andre informationsbehandlende systemer såsom en billetluge ved et parkeringshus eller fx automatisk adgangskontrol ud fra genkendelse af fingeraftryk eller ansigter. Eller hvad med automatisk genkendelse af vejskilte som et skridt mod den automatiske bil?

REGULERINGSTEKNIK

Et projekt lavet inden for temaet reguleringsteknik skal baseres på en fysisk proces. Det kan være en mekanisk, termisk, elektrisk biologisk eller kemisk proces. Der skal udvikles en dynamisk model af processen, og modellen skal tilpasses og verificeres gennem målinger.

Du kan komme til at arbejde med alle mulige fysiske systemer: mekaniske, termiske, elektriske, osv.; alle processer har brug for regulering.

Uanset hvilken linje du vælger, er der mulighed for at skrive projekt i samarbejde med en virksomhed.

Når du har færdiggjort dit 6. semester, er du bachelor i Internetteknologier og computersystemer. For at blive civilingeniør, skal du have en overbygning - en kandidatuddannelse - inden for ingeniørfaget.

STUDIESTARTSPRØVE

Der er indført studiestartsprøve på uddannelsen i Internetteknologier og computersystemer. De første uger på 1. semester skal alle studerende på uddannelsen derfor deltage i og bestå en studiestartsprøve. Formålet med studiestartsprøven er at fastslå, om de nye studerende har påbegyndt uddannelsen. Nye studerende på uddannelsen skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at fortsætte på uddannelsen. Studiestartsprøven er baseret på introduktionsforløbet samt de studerendes forventninger til og motivation for studiet. Der afholdes én reeksamen i studiestartsprøven. Hvis ikke den studerende deltager i og består enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedr. studiestartsprøven, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke-godkendt” baseret på deres svar på den skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret.

Beskrivelsen af studiestartsprøven kan findes her.

 

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde