AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Computerteknologi

Fagligt indhold

Studerende i laboratoriet

Computerteknologi på Aalborg Universitet er et civilingeniørstudium, som starter med den 3-årige bacheloruddannelse. Den består af i alt 6 semestre, som du kan læse om på denne side.

Se studieordningen for bacheloruddannelsen i ComputerteknologiHer kan du finde detaljer om kurser og projekter samt information om uddannelsens lovhjemmel mm.

1. semester; Netværk og programmering

På 1. semester skal du arbejde med to projekter - et større og et mindre. Det mindre projekt har til formål at give dig en introduktion til, hvordan vi laver projektarbejde på AAU. Der arbejdes både med teori og praktisk arbejde, hvor der tages udgangspunkt i en samfunds- eller erhvervsrelevant problemstilling. Du lærer at analysere problemstillinger fra virkeligheden ved hjælp af de gennemgåede teorier og metoder. 

Beskrivelser af projektmoduler

Projekteksempler

Overvågning af et firmas computernetværk. Projektet omhandlede de risici, som medarbejdere udsætter deres firma for, når de benytter firmaets internet til privat brug. Risiciene omfatter blandt andet vira og spyware. De studerende udviklede en række programmer, som i samspil dels overvågede brugen af netværket, og dels informerede administratorer om brugen af firmaets internet på en let og overskuelig måde. Projektet blev testet ved at opstille et netværk, som skulle simulere et firmanetværk. Til projektet brugte de studerende blandt andet teori fra netværksprogrammering og netværksteori, som er et kursus på 1. semester.

Derudover kan nævnes projekteksempler som:

 • Konstruktion af en netværksrouter, for eksempel en PC baseret router på Linux, og opsætning af denne til en retfærdig deling af en bredbåndsforbindelse.
 • Trådløst netværk mellem biler. Det kan eksempelvis bruges til at give trafikinformationer i forbindelse med uheld eller kødannelser.
 • Opsætning af peer-2-peer netværk, som for eksempel kan bruges til opbevaring af særligt vigtige data, udveksling af filer eller samarbejde via nettet.

Kurser på 1. semester


2. semester; Netværksbaseret databehandling

I forhold til 1. semester fokuserer 2. semester i højere grad på udviklingen af et system, som består af flere enheder, der alle kommunikerer med hinanden. Herudover er der fokus på at analysere og designe et system, samt at teste systemet under udviklingen.

På 2. semester lærer du om design og udvikling af netværksbaserede systemer, hvor især samspillet mellem hardware og software er i fokus. Du kommer til at fokusere på brugernes perspektiver og forretningsudvikling. Du kan få stor indflydelse på det P2-projekt, hvor du må prøve kræfter med af få omsat dine gode ideer til virkelighed.

Beskrivelse af projektmodulet

Projekteksempler

 • Robot styret via Internettet og Google Maps. Robotten er delvist selvnavigerende og delvist styret over internettet. Robotten kan overvåge større områder som eksempelvis marker. De studerende fokuserede på, hvordan robotten kunne navigeres ved hjælp af Google Maps, hvordan kan en livevideo sendes til en server via 3G-netværk, samt hvordan opbygges systemet mest hensigtsmæssigt i forhold til vedligeholdelse og opdateringer. Yderligere byggede de en prototype, som blev testet og fremvist til eksamen.

Derudover kan nævnes projekteksempler som:

 • Udvikling af et system til sikker opbevaring og effektiv præsentation af store mængder data fra satellitter eksempelvis målinger af klimadata eller af jordens magnetfelt.
 • Udvikling af en elektronisk førerhund, der kan hjælpe blinde gennem trafikken. For eksempel kan den hjælpe personen med at følge (midten af) et fortov, krydse et fodgængerfelt, når der er grønt, og advare mod ændringer som følge af vejarbejde og lignende.

Kurser på 2. semester

3. semester; Mikroprocessorsystemer

På 3. semester skal du lære at konstruere et mindre computersystem ud fra de tidligere lærte metoder, nye metoder der knytter sig til udvikling af system og applikationsprogrammer.

I P3-projektet er temaet Mikroprocessorsystemer, hvor du lærer, hvordan computere generelt virker, og hvordan de på processorniveau er designet til at håndtere informationer fra omgivelserne.

Beskrivelse af projektmodulet

Projekteksempler

 • Programmering af en lagerrobot. Programmeringen består i at lave et styresystem, der gør robotten i stand til at hente og bringe paller på et lager. Undervejs skal robotten kommunikere med en stationær PC, således de ansatte på lageret kan følge med i robottens aktiviteter. Kommunikationen kan enten foregå med infrarødt lys, WiFi eller Bluetooth, alt efter hvad du foretrækker.

Ellers kan der nævnes et projekteksempel som:

 • Udvikling af en satellitcomputer. Projektet består både af at udvikle og designe computeren, som skal anvendes i en satellit.

Kurser på 3. semester


4. semester; Indlejrede realtidssystemer

På 4. semester skal du lære om teorier og metoder til analyse, design, konstruktion og udvikling af indlejrede realtidssystemer i en distribueret sammenhæng. Derudover skal den studerende opnå kompetencer til at kunne arbejde med realtidssystemer og den tilhørende teori.

Hvor 3. semester handler om at udvikle mikroprocessorsystemer, går dette semester skridtet videre, og man skal her udvikle mikroprocessorsystemer, der kan spille sammen via netværk. Yderligere er der i mange systemer krav om, at ting foregår indenfor nogle strenge tidsgrænser, såkaldt realtid. Design af realtidssystemer indgår som en central del af dette semester.

Beskrivelse af projektmodulet

Projekteksempel

 • Adgangs-, sikkerheds- og alarmsystemer. Sådanne systemer skal overholde strenge krav om pålidelighed og tidsmæssig adfærd. Systemerne vil typisk være fysisk placerede på forskellige steder. Ligeledes skal den interne kommunikation leve op til pålidelighedskravene, uanset om det foregår over et dedikeret netværk eller internettet. Her er der mulighed for at vælge lige efter din interesse.

Kurser på 4. semester


5. semester; Komplekse distribuerede systemer

På 5. semester er du med til at udvikle en del af et større distribueret system, hvor der typisk stilles krav til timing og pålidelighed. Et distribueret system er et bredt begreb, som dækker over applikationer, hvor data er delt over flere computere - fysisk kan det spænde over alt fra en lille boks til det meste af universet, afhængig af hvad du vælger at arbejde med. Det kræver avanceret software, især når forskellige delsystemer skal spille sammen. Du kommer til at arbejde med både analyse, design, implementering og test.

Beskrivelse af projektmodulet

Projekteksempler

 • Ofte vil udgangspunktet være i et aktuelt forsknings- eller udviklingsprojekt.
 • Egne eller vejleders ideer. Det kunne eksempelvis handle om intern t netværk i en bil til styring af ABS-bremser eller en robot styret af flere koblede computersystemer. 

Kurser på 5. semester


6. semester; Bachelorprojekt

På 6. semester skal du skrive dit bachelorprojekt. Du kan som studerende i Computerteknologi vælge mellem disse fire specialeområder:

Uanset hvilken linje du vælger, er der mulighed for at skrive projekt i samarbejde med en virksomhed.

Kurser på 6. semester

Når du har færdiggjort dit 6. semester, er du bachelor i Computerteknologi. For at blive civilingeniør, skal du have en overbygning - en kandidatuddannelse - inden for ingeniørfaget.


STUDIESTARTSPRØVE

Der er indført studiestartsprøve på uddannelsen i Computerteknologi. De første uger på 1. semester skal alle studerende på uddannelsen derfor deltage i og bestå en studiestartsprøve. Formålet med studiestartsprøven er at fastslå, om de nye studerende har påbegyndt uddannelsen. Nye studerende på uddannelsen skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at fortsætte på uddannelsen. Studiestartsprøven er baseret på introduktionsforløbet samt de studerendes forventninger til og motivation for studiet. Der afholdes én reeksamen i studiestartsprøven. Hvis ikke den studerende deltager i og består enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedr. studiestartsprøven, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke-godkendt” baseret på deres svar på den skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret.

Beskrivelsen af studiestartsprøven kan findes her.

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde