Forskning
Samarbejde

Interaktionsdesign

Fagligt indhold

Aalborg Universitets uddannelse i Interaktionsdesign bygger på elementer fra fire hovedområder: interaktionsdesign, datalogi, industriel design og sociologi. Nedenfor er beskrevet det faglige indhold på uddannelsen.

Studieordning for bacheloruddannelsen i Interaktionsdesign kan du læse mere om kurser og projekter samt lovhjemmel mm. 

For at kunne programmere, lave systemanalyse og forstå fx computerarkitektur, er det vigtigt, at du lærer nogle grundlæggende datalogiske begreber og at matematikken er på plads. Det sørger vi for ved at inkludere datalogi som en del af uddannelsen. Det er desuden vigtigt som interaktionsdesigner, at man har en grundlæggende forståelse for hvordan produkter skal fremstilles, og industriel design, der handler om metode og visualisering, kultur og æstetik samt mekatronik og servicedesign, er med til at give dig denne forståelse. Endelig er brugeroplevelse en vigtig grundpille i interaktionsdesign. Derfor vil du blive undervist i kvantitativ og kvalitative metoder, så du bliver i stand til at undersøge brugernes behov og dermed lave brugerorienteret design.
 

1. semester: interaktionsdesign og designforståelse

På uddannelsens 1. semester skal du lave to projekter; et lille og et lidt større. Det lille projekt udarbejdes inden for temaet "Interaktionsdesign" og har til formål at introducere dig til området. Der lægges vægt på at arbejde med de interaktive forhold (datalogiske) og designmæssige forhold (industrielt design) af et konkret interaktivt produkt, hvor der fokuseres på interaktion og design. 

Det større projekt på 1. semester laves inden for området "Designforståelse". Her skal du og din gruppe arbejde med systematisk vurdering og analyse af et interaktionsdesign (it-system), og der lægges vægt på brugercentreret usability. I skal altså arbejde med og lære om et designs brugbarhed, dets brugervenlighed og anvendelsesværdi. 

Projektmodulerne

Ud over arbejdet med de to projekter skal du følge tre kurser.

Kurser på 1. semester


2. semester: Designalternativer

På 2. semester skal du og din gruppe udarbejde et projekt under temaet "Designalternativer". I kommer til at arbejde med en case, der definerer krav til et kommende interaktionsdesign, og hvor arbejdet består i at identificere og designe alternativer til casen. Der fokuseres både på processen og produktet i forbindelse med udarbejdelsen af alternativerne og der arbejdes med både konstruerende og eksperimenterende tilgange i processen, herunder forskellige tilgange til prototyping. Der lægges i projektet specielt vægt på, at der arbejdes med en kreativ og innovativ tilgang til alternativerne. Casen kan fx være e-handel eller sociale medier, og den skal lægge op til udnyttelse af en bestemt teknologi.

Projektmodulet

Kurser på 2. semester


3. semester: design med brugere

Formålet med 3. semesterprojektet er at indføre dig i samarbejde med brugere i en interaktionsdesignproces, hvor fokus er på at involvere brugerne og deres behov tidligt i processen. Der lægges vægt på empiriske – altså erfaringsmæssige - vurderinger af produktdesignet. Desuden lægges der vægt på, at du og din gruppe arbejder med både kvalitative og kvantitative metoder i samarbejdet med brugerne. Som del af projektmodulet skal der udarbejdes en dokumentarvideo, der skildrer projektets problem, designproces og løsning. 

Projektmodulet

Kurser på 3. semester


4. semester: Design og konstruktion

Projektet på 4. semester handler om "Design og konstruktion". Du og din gruppe skal arbejde med at komme videre fra designkrav i en given case til et funktionelt interaktivt system. Målet for projektet er, at der udvikles en fuld funktionel interaktive prototype, som skal testes i forhold til stillede krav i et designoplæg. Projektet tager udgangspunkt i en eller flere konkrete cases. 

Projektmodulet

Kurser på 4. semester


5. semester: interaktivt fysisk design

På 5. semester skal du og din gruppe udarbejde et projekt inden for emnet "Interaktivt fysisk design". Formålet er, at du lærer om udviklingen af interaktive fysiske produkter, som på forskellig vis kan gøre dagligdagen nemmere, såsom robotter og produkter med indbygget intelligens, herunder bevægelighed/bevægelse, simpel elektronisk styring mm. Mulige emner kunne være udformning af køkkenudstyr, dispenser, haveredskaber, personhjælpemidler eller legetøj mm. 

Projektmodulet

Kurser på 5. semester

Af de følgende to kurser vælges ét:


6. semester: BACHELORPROJEKT

6. semester er uddannelsens sidste, og når du har gennemført det, er du bachelor i interaktionsdesign. Det er således også på 6. semester, at du laver dit bachelorprojekt. Dette foregår som regel også i grupper af to eller flere studerende.

Det overordnede tema for bachelorprojektet er "Integreret interaktionsdesign". Formålet er, at du får indsigt i og kan formidle et aktuelt designproblem inden for interaktionsdesign. Du og din gruppe kan selv vælge emne under det overordnede tema, og der lægges vægt på, at I kombinerer elementer fra datalogien og industrielt design. Bachelorprojektet kan udarbejdes i samarbejde med en virksomhed, og du og din gruppe skal udarbejde en poster som dokumentation for projektet. En poster er et typisk bidrag til fx en konference, hvor man udstiller og fortæller om sin forskning.

Projektmodulet

Kurser på 6. semester

Af de følgende to kurser vælges ét:

Når du har færdiggjort 6. semester, er du som nævnt bachelor i interaktionsdesign. Du kan nu vælge at gå ud på arbejdsmarkedet, eller du kan vælge at læse videre til kandidat, fx i Interaktionsdesign og blive cand.scient. Læs mere om kandidatmulighederne her
 

STUDIESTARTSPRØVE

Der er indført studiestartsprøve på bacheloruddannelsen i Interaktionsdesign. De første uger på 1. semester skal alle studerende på uddannelsen derfor deltage i og bestå en studiestartsprøve. Formålet med studiestartsprøven er at fastslå, om de nye studerende har påbegyndt uddannelsen. Nye studerende på uddannelsen skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at fortsætte på uddannelsen. Studiestartsprøven er baseret på introduktionsforløbet samt de studerendes forventninger til og motivation for studiet. Der afholdes én reeksamen i studiestartsprøven. Hvis ikke den studerende deltager i og består enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedr. studiestartsprøven, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke-godkendt” baseret på deres svar på den skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret.

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde